Pyhät kirjoitukset
Helaman 15


Luku 15

Herra kuritti nefiläisiä, koska hän rakasti heitä. Kääntyneet lamanilaiset ovat vahvoja ja lujia uskossa. Herra on armollinen lamanilaisille myöhempinä aikoina. Noin 6 eKr.

1 Ja nyt, rakkaat veljeni, katso, minä julistan teille, että ellette tee parannusta, teidän talonne jäävät teiltä aautioiksi.

2 Niin, ellette tee parannusta, teidän naisillanne on suuri syy surra sinä päivänä, kun he imettävät, sillä te yritätte paeta, eikä mitään turvapaikkaa ole; niin, ja voi niitä, jotka ovat araskaana, sillä he ovat raskasliikkeisiä eivätkä voi paeta; sen tähden heidät poljetaan maahan ja jätetään menehtymään.

3 Niin, voi tätä kansaa, jota sanotaan Nefin kansaksi, ellei se tee parannusta, kun se näkee kaikki nämä merkit ja ihmeet, jotka sille näytetään; sillä katso, se on ollut Herran valittu kansa; niin, Nefin kansaa hän on rakastanut, ja hän on sitä myös akurittanut; niin, sen pahojen tekojen päivinä hän on sitä kurittanut, koska hän rakastaa sitä.

4 Mutta katsokaa, veljeni, lamanilaisia hän on vihannut, koska heidän tekonsa ovat olleet pahoja jatkuvasti, ja tämä heidän isiensä aperinteiden pahuuden tähden. Mutta katso, pelastus on tullut heille nefiläisten saarnaamisen kautta, ja tätä tarkoitusta varten Herra on bpidentänyt heidän elinaikansa.

5 Ja minä tahdon teidän näkevän, että asuurin osa heistä on velvollisuutensa polulla, ja he vaeltavat tarkoin Jumalan edessä ja noudattavat tarkoin hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä ja tuomioitansa Mooseksen lain mukaisesti.

6 Niin, minä sanon teille, että suurin osa heistä tekee näin, ja he pyrkivät väsymättömän uutterasti johdattamaan loput veljistään tuntemaan totuuden; sen tähden monia liittyy heidän joukkoonsa päivittäin.

7 Ja katso, te tiedätte itse, koska olette sen nähneet, että heistä kaikki, jotka on johdatettu tuntemaan totuus ja tuntemaan isiensä jumalattomat ja iljettävät perinteet ja on johdatettu uskomaan pyhiin kirjoituksiin eli pyhien profeettojen profetioihin, jotka on kirjoitettu, mikä johdattaa heidät uskomaan Herraan ja parannukseen, mitkä usko ja parannus saavat heissä aikaan sydämen amuutoksen –

8 ja nyt kaikki, jotka ovat tähän päässeet, kuten itse tiedätte, ovat avahvoja ja lujia uskossa ja siinä, millä heidät on tehty vapaiksi.

9 Ja te tiedätte myös, että he ovat ahaudanneet sota-aseensa, ja he pelkäävät tarttua niihin, etteivät vain mitenkään tekisi syntiä; niin, te voitte nähdä, että he pelkäävät tehdä syntiä – sillä katso, he antautuvat vihollistensa tallattaviksi ja surmattaviksi eivätkä tahdo kohottaa miekkojaan heitä vastaan, ja tämä heidän uskonsa vuoksi Kristukseen.

10 Ja nyt, heidän lujuutensa tähden heidän uskoessaan siihen, mihin he uskovat, eli heidän vahvuutensa tähden, kun he kerran ovat valistuneet, katso, Herra siunaa heitä ja pidentää heidän elinaikansa heidän pahuudestaan huolimatta –

11 niin, vaikka he vaipuisivat epäuskoon, Herra apidentää heidän elinaikansa, kunnes tulee aika, josta meidän isämme ja myös profeetta bSenos ja monet muut profeetat ovat puhuneet, veljiemme lamanilaisten cpalauttamisesta takaisin totuuden tuntemiseen –

12 niin, minä sanon teille, että myöhempinä aikoina Herran alupaukset on ulotettu koskemaan veljiämme lamanilaisia; ja huolimatta niistä monista ahdingoista, joita heillä tulee olemaan, ja huolimatta siitä, että heitä bajetaan maan päällä sinne tänne ja metsästetään ja lyödään ja hajotetaan laajalle, eikä turvapaikkaa ole, Herra on oleva heille carmollinen.

13 Ja tämä on sen profetian mukaista, että heidät ajohdatetaan jälleen oikeaan tietoon, joka on tieto heidän Lunastajastaan ja suuresta ja todellisesta bpaimenestaan, ja heidät luetaan hänen lampaidensa joukkoon.

14 Sen tähden minä sanon teille: Heidän on aparempi kuin teidän, ellette tee parannusta.

15 Sillä katso, ajos ne voimalliset teot, jotka on näytetty teille, olisi näytetty heille, niin, heille, jotka ovat vaipuneet epäuskoon isiensä perimätietojen tähden, te voitte itsekin nähdä, etteivät he enää koskaan olisi vaipuneet epäuskoon.

16 Sen tähden sanoo Herra: Minä en kokonaan hävitä heitä, vaan saatan heidät viisauteni päivänä palaamaan takaisin luokseni, sanoo Herra.

17 Ja nyt, katso, Herra sanoo nefiläisten kansasta: Elleivät he tee parannusta ja noudata tarkoin minun tahtoani, minä hävitän heidät akokonaan, sanoo Herra, heidän epäuskonsa tähden, huolimatta niistä monista voimallisista teoista, joita minä olen tehnyt heidän keskuudessaan; ja niin totta kuin Herra elää, näin tulee tapahtumaan, sanoo Herra.