Ether 4
  Footnotes
  Theme

  4. Fejezet

  Az Úr megparancsolja Moróninak, hogy pecsételje le Járed fivérének írásait – Addig nem lesznek kinyilatkoztatva, míg olyan hitük nem lesz az embereknek, mint Járed fivérének – Krisztus megparancsolja az embereknek, hogy higgyenek az ő és tanítványai szavaiban – Megparancsolja az embereknek, hogy tartsanak bűnbánatot, higgyenek az evangéliumban és legyenek megszabadítva.

  1 És az Úr megparancsolta Járed fivérének, hogy menjen le a hegyről, az Úr színe elől, és aírja le az általa látott dolgokat; és megtiltotta, hogy ezek bazelőtt jussanak el az emberek gyermekeihez, hogy ő felemeltetne a kereszten; és ezen okból őrizte meg őket Móziás király, hogy addig ne jussanak el a világhoz, míg Krisztus meg nem mutatja magát a népének.

  2 És miután Krisztus valóban megmutatta magát a népének, megparancsolta, hogy nyilvánítsák ki ezeket.

  3 És most, ezt követően, mind hitetlenségbe süllyedtek, és senki nincs már, csak a lámániták, ők pedig elutasították Krisztus evangéliumát; ezért azt a parancsot kaptam, hogy ismét arejtsem el őket a földbe.

  4 Íme, én pontosan azokat a dolgokat írtam le ezekre a lemezekre, melyeket Járed fivére látott; és soha nem nyilváníttattak ki nagyobb dolgok azoknál, amik Járed fivérének lettek kinyilvánítva.

  5 Az Úr tehát megparancsolta nekem, hogy írjam le ezeket; és én leírtam őket. És megparancsolta nekem, hogy apecsételjem le őket; és azt is megparancsolta nekem, hogy azok fordító eszközeit is pecsételjem le; lepecsételtem tehát a bfordító eszközöket, az Úr parancsolata szerint.

  6 Mert az Úr azt mondta nekem: Addig a napig nem juthatnak el a nemzsidókhoz, míg meg nem bánják a gonoszságaikat és tisztává nem válnak az Úr előtt.

  7 És azon a napon, mondja az Úr, amikor olyan hitet gyakorolnak majd bennem, mint Járed fivére, és így amegszenteltetnek bennem, akkor majd kinyilvánítom nekik azokat a dolgokat, melyeket Járed fivére látott, méghozzá minden kinyilatkoztatásomat feltárom előttük, mondja Jézus Krisztus, Isten Fia, az begek és a föld Atyja, és minden dologé, amely azokban van.

  8 És aki avitatkozni fog az Úr szavával, átkozott legyen az; és aki bmegtagadja ezeket a dolgokat, átkozott legyen az; mert nekik cnem fogok nagyobb dolgokat mutatni, mondja Jézus Krisztus, mert én vagyok az, aki szól.

  9 És parancsomra megnyílnak és abezárulnak az egek; és szavamra megrendül a bföld; és parancsomra eltűnnek annak lakosai, méghozzá tűz által.

  10 És aki nem hisz az én szavaimban, az tanítványaimnak sem hisz; és ítéljétek meg, hogy nem én szólok-e; mert az autolsó napon tudni fogjátok, hogy én szólok.

  11 De aki ahiszi ezeket a dolgokat, melyeket mondtam, azokat Lelkem megnyilvánulásaival látogatom majd meg, és ők tudni fogják és bizonyságot tesznek. Mert Lelkem miatt btudni fogják, hogy ezek a dolgok cigazak; mert arra ösztönzik az embereket, hogy jót cselekedjenek.

  12 És amely dolog arra ösztönzi az embereket, hogy jót cselekedjenek, az tőlem való; mert asenkitől nem származik jó, hacsaknem tőlem. Én vagyok az, aki minden jóhoz elvezeti az embereket; aki bnem hisz majd a szavaimban, az bennem sem fog hinni – hogy én vagyok; és aki nem hisz majd bennem, az Atyában sem fog hinni, aki elküldött. Mert íme, én vagyok az Atya, én vagyok a világ cvilágossága, és délete és igazsága.

  13 aJöjjetek hozzám, Ó ti nemzsidók, és én megmutatom nektek a nagyobb dolgokat, annak ismeretét, ami most rejtve van a hitetlenség miatt.

  14 Jöjjetek hozzám, Ó ti, Izráel háza, és akinyilváníttatik nektek, mily nagy dolgokat őriz számotokra az Atya a világ megalapítása óta; és ez a hitetlenség miatt még nem jött el hozzátok.

  15 Íme, amikor letépitek majd a hitetlenségnek ezen fátylát, mely gonoszságotok rettenetes állapotában marasztal benneteket, és szívetek keménységét, és elmétek vakságát, akkor majd a nagyszerű és bámulatos dolgok, melyek a világ alapítása óta arejtve voltak előttetek – igen, amikor nevemben szólítjátok majd az Atyát, megtört szívvel és töredelmes lélekkel, akkor tudjátok majd meg, Ó Izráel háza, hogy az Atya emlékezett az atyáitokkal kötött szövetségre.

  16 És akkor majd minden ember szeme elé tárulnak akinyilatkoztatásaim, amelyeket szolgámmal, Jánossal leírattam. Emlékezzetek, hogy amikor látjátok ezeket a dolgokat, tudjátok, hogy elérkezett az idő, amikor valóságos tettekben ki lesznek nyilvánítva.

  17 aAmikor tehát megkapjátok ezt a feljegyzést, tudhatjátok, hogy szerte, azon egész föld színén elkezdődött az Atya munkája.

  18 aTartsatok hát bűnbánatot, mind ti földnek szélei, és jöjjetek hozzám, és higgyetek evangéliumomban, és bkeresztelkedjetek meg az én nevemben; mert aki hisz és megkeresztelkedik, az megszabadul; de aki nem hisz, az elkárhozik; és cjelek követik azokat, akik hisznek az én nevemben.

  19 És áldott az, aki ahűségesnek találtatik nevemhez az utolsó napon, mert felemeltetik, hogy abban a királyságban lakjon, mely a világ bmegalapítása óta neki lett elkészítve. És íme, én vagyok az, aki ezt elmondta. Ámen.