3 Nefi 23
  Footnotes
  Theme

  23. Fejezet

  Jézus helyesli Ésaiás szavait – Megparancsolja az embereknek, hogy kutassák a próféták írásait – A lámánita Sámuelnek a feltámadással kapcsolatos szavait feljegyzéseikhez adják. Mintegy Kr.u. 34.

  1 És most íme, azt mondom nektek, hogy akutatnotok kell ezeket a dolgokat. Igen, parancsolatot adok nektek, hogy szorgalmasan kutassátok ezeket a dolgokat; mert nagyszerűek bÉsaiás szavai.

  2 Mert biztosan szólt minden olyan dolgot érintve, mely Izráel házából való népemet illeti; tehát szükségképpen a nemzsidókhoz is szólnia kell.

  3 És minden dolog, melyet megmondott, volt vagy alesz, méghozzá azon szavak szerint, melyeket szólt.

  4 Szívleljétek meg tehát a szavaimat; írjátok le azokat a dolgokat, melyeket elmondtam nektek; és azok az Atya által jónak látott időben és az ő akarata szerint el fognak jutni a nemzsidókhoz.

  5 És aki hallgat majd a szavaimra, és bűnbánatot tart és megkeresztelkedik, az megszabadul. Kutassátok a apróféták írásait, mert sokan vannak, akik bizonyságot tesznek ezekről a dolgokról.

  6 És most lőn, hogy miután Jézus elmondta ezeket a szavakat, ismét szólt hozzájuk, miután kifejtette nekik mindazon szentírásokat, melyeket megkaptak, így szólt hozzájuk: Íme, szeretném, ha más szentírásokat is leírnátok, melyeket még nem írtatok le.

  7 És lőn, hogy azt mondta Nefinek: Hozd elő a feljegyzést, melyet vezettetek.

  8 És amikor Nefi előhozta a feljegyzéseket, és elérakta azokat, ő rájuk vetette szemeit és azt mondta:

  9 Bizony mondom nektek, hogy megparancsoltam szolgámnak, a lámánita aSámuelnek, hogy tegyen bizonyságot e népnek arról, hogy azon a napon, amikor az Atya nevét énbennem megdicsőíti, bsok cszent dfel fog támadni a halálból, sokaknak meg fognak jelenni, és szolgálni fognak nekik. És azt kérdezte tőlük: Talán nem így volt?

  10 És tanítványai válaszoltak neki, és azt mondták: Igen, Urunk, Sámuel a szavaid szerint prófétált, és azok mind beteljesedtek.

  11 És Jézus azt kérdezte tőlük: Hogyan lehetséges, hogy nem írtátok le azt a dolgot, hogy sok szent feltámadt, és sokaknak megjelentek, és szolgáltak azoknak?

  12 És lőn, hogy Nefi emlékezett rá, hogy ez a dolog nem lett leírva.

  13 És lőn, hogy Jézus megparancsolta, hogy írják le. Ezért le is írták, ahogyan azt megparancsolta.

  14 És most lőn, hogy miután Jézus minden szentírást együtt akifejtett, melyet leírtak, megparancsolta nekik, hogy tanítsák azokat a dolgokat, melyeket kifejtett nekik.