3 Nefi 30
  Footnotes
  Theme

  30. Fejezet

  Az utolsó napi nemzsidóknak megparancsolják, hogy tartsanak bűnbánatot, jöjjenek Krisztushoz és számláltassanak Izráel házához. Mintegy Kr.u. 34–35.

  1 Hallgassatok ide, Ó ti nemzsidók, és halljátok meg Jézus Krisztusnak, az élő Isten Fiának azon szavait benneteket illetően, melyekről amegparancsolta nekem, hogy mondjam el, mert íme, megparancsolta nekem, hogy írjak, mondván:

  2 Forduljatok el, mind ti anemzsidók, gonosz útjaitoktól; és btartsatok bűnbánatot mind a gonosz cselekedeteitektől, hazudozásaitoktól és megtévesztéseitektől, és paráznaságaitoktól, és titkos utálatosságaitoktól, és bálványimádásaitoktól, és gyilkosságaitoktól, és papi mesterkedéseitektől, és az irigykedéseitektől, és viszályaitoktól, és minden gonoszságotoktól és utálatosságotoktól, és jöjjetek hozzám, és keresztelkedjetek meg az én nevemben, hogy elnyerhessétek bűneitek bocsánatát, és elteljetek a Szentlélekkel, hogy cnépem közé számláltathassatok, akik Izráel házából valók.