3 Nefi 29
  Footnotes
  Theme

  29. Fejezet

  Mormon könyvének előkerülése annak a jele, hogy az Úr megkezdte Izráel összegyűjtését és szövetségeinek teljesítését – Átkozottak lesznek azok, akik elutasítják az ő utolsó napi kinyilatkoztatásait és ajándékait. Mintegy Kr.u. 34–35.

  1 És most íme, azt mondom nektek, hogy amikor az Úr az ő bölcsességében jónak látja, hogy ezek a mondandók szava szerint aeljussanak a nemzsidókhoz, akkor tudhatjátok, hogy beteljesedőfélben van a bszövetség, melyet örökségük földjeire történő visszaállításukat illetően kötött Izráel gyermekeivel az Atya.

  2 És tudhatjátok, hogy az Úr szavai, melyeket a szent próféták szóltak, mind be fognak teljesedni; és ne mondjátok, hogy az Úr ahalogatja eljövetelét Izráel gyermekeihez.

  3 És nem szükséges azt képzelnetek a szívetekben, hogy hiábavalóak az elmondott szavak, mert íme, az Úr emlékezni fog a szövetségre, melyet Izráel házából való népével kötött.

  4 És amikor látjátok, hogy ezek a mondandók előkerülnek köztetek, akkor nem szükséges többé megvetnetek az Úr tetteit, mert aigazságosságának bkardja ott van a jobb kezében; és íme, ha azon a napon megvetitek az ő tetteit, akkor hamarosan lesújt vele rátok.

  5 aJaj annak, aki bmegveti az Úr tetteit; igen, jaj annak, aki cmegtagadja a Krisztust, és az ő cselekedeteit!

  6 Igen, ajaj annak, aki megtagadja az Úr kinyilatkoztatásait, és azt mondja, hogy az Úr már nem tevékenykedik kinyilatkoztatás, vagy prófétálás, vagy bajándékok, vagy nyelvek, vagy gyógyítások, vagy a Szentlélek hatalma által!

  7 Igen, és jaj annak, aki azért, hogy anyerészkedjen, azt mondja majd azon a napon, hogy Jézus Krisztus nem tehet már több bcsodát; mert aki ezt teszi, az olyanná válik, mint a cveszedelem fia, akire nézve Krisztus szava szerint nincs irgalom!

  8 Igen, és többé nem szükséges asziszegnetek, sem bmegvetnetek a czsidókat, sem játékot űznötök belőlük, vagy Izráel házának bármely maradékából; mert íme, az Úr emlékezik a velük kötött szövetségre, és azt teszi majd velük, amire megesküdött.

  9 Nem szükséges tehát azt gondolnotok, hogy balra fordíthatjátok az Úr jobb kezét, hogy ne tartson ítéletet, azon szövetség betöltésére, melyet Izráel házával kötött.