Писання
2 Нефій 3


Розділ 3

Йосип у Єгипті бачив Нефійців у видінні—Він пророкував про Джозефа Сміта, провидця останніх днів; про Мойсея, який має визволити Ізраїль; і про появу Книги Мормона. Близько 588–570 рр. до р.х.

1 А тепер я звертаюся до тебе, Йосипе, мій аостанньонароджений. Ти народився в пустині моїх страждань; так, у дні найбільшої журби виношувала тебе твоя мати.

2 І нехай Господь освятить також для тебе цю аземлю, яка є найціннішою землею, для твого успадкування і успадкування твоїм сіменем з братами твоїми, для твоєї безпеки назавжди, якщо буде так, що виконуватимеш ти заповіді Святого Ізраїля.

3 А тепер, Йосипе, мій останньонароджений, якого я вивів з пустині моїх страждань, нехай Господь благословить тебе назавжди, бо твоє сімʼя не буде повністю азнищено.

4 Бо знай, ти є плід моїх стегон; а я є нащадок аЙосипа, якого було уведено в бполон до Єгипту. І великі були завіти Господа, які Він склав з Йосипом.

5 Отже, Йосип дійсно абачив наш час. І він одержав обіцяння Господа, що з плоду стегон його розівʼється бправедна ввіта дому Ізраїля; не Месія, а віта, яка буде відламана, проте буде згадана в завітах Господа тим, що гМесія явиться їм в останні дні, в дусі сили, для того, щоб вивести їх з дтемряви до світла—так, з прихованої темряви і з полону на свободу.

6 Тому що Йосип дійсно свідчив, кажучи: аПровидця поставить Господь Бог мій, який буде вибраним провидцем для плоду моїх бстегон.

7 Так, Йосип дійсно сказав: Так каже мені Господь Бог: Вибраного апровидця Я поставлю вам від плоду твоїх стегон; і поважатимуть його дуже серед плоду твоїх стегон. І йому дам Я заповідь, щоб зробив він одне діло для плоду твоїх стегон, його братів, яке буде великої цінності для них, а саме: привів їх до знання завітів, які Я склав з твоїми батьками.

8 І дам Я йому заповідь, щоб не робив він анічого іншого, як тільки те, що Я накажу йому. І зроблю Я його великим у Моїх очах; бо він буде робити Моє діло.

9 І він буде великим, як аМойсей, якого Я, як казав, поставив вам, щоб бвивести Мій народ, о доме Ізраїля.

10 І Мойсея поставлю Я вам, щоб вивів твій народ з землі Єгипетської.

11 Але провидця поставлю Я вам від плоду твоїх стегон; і йому дам Я асилу нести слово Моє до сімені твоїх стегон—і не тільки нести слово Моє, каже Господь, але й переконати їх у Моєму слові, яке вже буде дане їм.

12 Отже, плід твоїх стегон аписатиме; і плід стегон бЮди вписатиме; і написане плодом стегон твоїх, а також написане плодом стегон Юди зростеться одне з одним, і гзруйнує хибні вчення, і покладе край розбратові, і встановить мир серед плоду стегон твоїх, і дприведе їх в останні дні до епізнання своїх батьків, а також до пізнання Моїх завітів, каже Господь.

13 І через слабкість він стане сильним, у той день, коли почнуться діяння Мої серед усього Мого народу, для того, щоб відродити тебе, о доме Ізраїля, каже Господь.

14 І так пророкував Йосип, кажучи: Тож знайте, провидця того Господь благословить; а ті, хто прагне знищити його, зазнають поразки; тому що це обіцяння, яке я одержав від Господа, про плід моїх стегон, здійсниться. Знайте, я впевнений у здійсненні цього обіцяння;

15 І назвуть його моїм аімʼям; і буде воно таким самим, як бімʼя його батька. І буде він схожий на мене; бо те, що Господь зробить його руками, силою Господа приведе мій народ до спасіння.

16 Ось так пророкував Йосип: Я впевнений у цьому так само, як і в обіцянні Мойсея; бо Господь сказав мені: Я азбережу твоє сімʼя навіки.

17 І сказав Господь: Я поставлю Мойсея; і дам Я йому силу в жезлі; і дам Я йому розсудливість у написанні. Однак Я не звільню його язика, щоб міг він багато говорити, бо Я не зроблю його красномовним. Але Я анапишу для нього Мій закон, Своїм перстом; і Я дам бпромовця йому.

18 І Господь ще таке сказав мені: Я поставлю провидця для плоду стегон твоїх; і Я дам йому промовця. І Я, знайте, Я настановлю його написати письмена плоду стегон твоїх для плоду стегон твоїх; і промовець родом з стегон твоїх проголосить їх.

19 І слова, які він напише, будуть за Моєю мудрістю доцільні для того, щоб поширити їх серед аплоду стегон твоїх. І буде це так, немов би плоди стегон твоїх волали до них бз праху; бо Я знаю їхню віру.

20 І будуть вони аволати з праху; так, саме про каяття до своїх братів, справді, після багатьох поколінь, що пройшли після них. І станеться так, що волання їхнє дійде, бо справді, простими будуть слова їхні.

21 Через їхню віру аслова ці з Моїх вуст дійдуть до їхніх братів, які є плодом стегон твоїх; і слабкі слова ці зроблю Я сильними через віру їхню, і буду памʼятати Я завіт Мій, який Я склав з твоїми батьками.

22 І ось слухай, мій сину Йосипе, в такий спосіб апророкував мій прабатько.

23 Отже, саме через цей завіт ти благословен; тому твоє сімʼя не буде знищено, тому вони прислухатимуться до слів тієї книги.

24 І зросте серед них один могутній, який зробить багато хорошого, як на словах, так і на ділі, будучи знаряддям в руках Бога, з великою вірою, щоб творити надзвичайні чудеса, і робити те, що є великим в очах Бога, щоб здійснити значне відновлення для дому Ізраїля, і для сімені твоїх братів.

25 А тепер благословен будь, Йосипе. Дивись, ти ще малий; отже, прислухайся до слів свого брата, Нефія, і це станеться з тобою згідно зі словами, які я щойно промовив. Памʼятай передсмертні слова свого батька. Амінь.