Писання
1 Нефій 15


Розділ 15

Сімʼя Легія має отримати євангелію від Іновірців в останні дні—Збирання Ізраїля порівнюється з оливковим деревом, чиї природні віти будуть прищепленими знову—Нефій тлумачить видіння дерева життя і каже про справедливість Бога у відділенні злочестивих від праведних. Близько 600–592 рр. до р.х.

1 І сталося, що після того як я, Нефій, був віднесений Духом і побачив усе це, я повернувся до намету свого батька.

2 І сталося, що я побачив своїх братів, і вони сперечалися між собою про те, що мій батько розповів їм.

3 Бо він дійсно їм багато розповів такого, що важко азрозуміти, якщо людина не спитає у Господа; але через закамʼянілість своїх сердець вони не сподівалися на Господа, як слід було б.

4 І ось я, Нефій, дуже засмутився через закамʼянілість їхніх сердець, а також те, що я побачив, і знав, що воно має неодмінно статися через велику злочестивість дітей людських.

5 І сталося, що я був пригнічений моїми астражданнями, вважаючи, що мої страждання більші за всі інші через бзнищення мого народу, бо я бачив його занепад.

6 І сталося так, що після того як асила знову повернулася до мене, я звернувся до своїх братів, бажаючи дізнатися про причину їхніх суперечок.

7 І вони сказали: Знаєш, ми не можемо зрозуміти слова, сказані нашим батьком про природні віти оливкового дерева, а також про Іновірців.

8 І я сказав їм: Чи азапитували ви Господа?

9 А вони сказали мені: Ми не запитували; бо Господь не відкриває нічого такого нам.

10 Ось, я сказав їм: Як це так, що ви не виконуєте заповідей Господа? Як це так, що ви загинете через азакамʼянілість ваших сердець?

11 Хіба не памʼятаєте ви того, що Господь сказав?—Якщо ви не закамʼянієте своїми серцями і будете апитати Мене з вірою, сподіваючись, що ви отримаєте, старанно виконуючи Мої заповіді, безсумнівно все те відкриється вам.

12 Ось, я кажу вам, що дім Ізраїля був порівняний з оливковим деревом Духом Господа, Який був у нашому батькові; тож подивіться, чи не відламані ми від дому Ізраїля, і чи не є ми авітою дому Ізраїля?

13 І ось, те, що наш батько мав на увазі щодо прищеплення природних віт через повне число Іновірців, є те, що в останні дні, коли наше сімʼя авиродиться в зневірі, так, протягом багатьох років і багатьох поколінь після того як бМесія явиться у плоті дітям людським, тоді повнота вєвангелії Месії прийде до Іновірців, а від гІновірців—до залишку нашого сімені;

14 І того дня залишок нашого асімені дізнається, що він від дому Ізраїля, і що він бзавітний народ Господа; а потім вони дізнаються і прийдуть до впізнання своїх предків, а також до пізнання євангелії нашого Викупителя, що й проповідував Він їхнім батькам; отже, вони прийдуть до пізнання свого Викупителя і найточніших подробиць Його вчення, щоб вони могли знати, як прийти до Нього і бути спасенними.

15 І тоді, того дня чи не будуть вони радіти і складати хвалу своєму вічному Богові, своїй аскелі і своєму спасінню? Так, того дня чи не одержать вони силу і живлення від істинної виноградної блози? Так, чи не прийдуть вони до істинної отари Бога?

16 Ось, я кажу вам: Так, їх знову згадають поміж дому Ізраїля; вони будуть априщеплені як природна віта оливкового дерева до істинного оливкового дерева.

17 І це те, що мав на увазі наш батько; і він мав на увазі, що це відбудеться не раніше того, як вони будуть розсіяні Іновірцями; і він мав на увазі, що це прийде від Іновірців, щоб Господь міг явити Свою силу Іновірцям з тієї причини, що Він був азнехтуваний Юдеями, або домом Ізраїля.

18 Отже, наш батько говорив не тільки про наше сімʼя, але також про весь дім Ізраїлевий, вказуючи на завіт, який має здійснитися в останні дні; завіт, який Господь склав з нашим батьком Авраамом, кажучи: У твоєму асімені будуть благословенні усі племена землі.

19 І сталося, що я, Нефій, багато говорив з ними про ці речі; так, я говорив з ними про авідновлення Юдеїв в останні дні.

20 І я переказав їм слова аІсаї, який говорив про відновлення Юдеїв, або дому Ізраїля; а після того як вони будуть відновлені, вони більше не будуть перемішані, і також розсіяні не будуть вони знову. І сталося, що я сказав ще багато слів своїм братам, так що вони заспокоїлися і бскорилися перед Господом.

21 І так було, що вони знову звернулися до мене, кажучи: Що означає те, що наш батько бачив уві сні? Що означає те адерево, яке він бачив?

22 І я відповів їм: То було зображення адерева життя.

23 А вони сказали мені: Що означає той ажезл з заліза, що його бачив наш батько і який вів до дерева?

24 І я сказав їм, що то було аслово Бога; і ті, хто прислухається до слова Бога, і буде міцно бтриматися за нього, ті ніколи не загинуть; і ніякі вспокуси і вогненні гстріли дсупротивника не зможуть узяти верх над ними і засліпити, щоб привести їх до знищення.

25 Отже, я, Нефій, увіщував їх азважати на слово Господа; так, я увіщував їх усіма силами своєї душі, й усім даром, що я мав, зважати на слово Боже і не забувати виконувати Його заповіді завжди і в усьому.

26 І вони сказали мені: Що означала аріка води, яку бачив наш батько?

27 І я сказав їм, що авода, яку бачив мій батько, означала ббрудноту; і його розум настільки сильно був заглиблений в інші речі, що він не побачив брудноту води.

28 І я сказав їм, що то була жахлива абезодня, яка відділяла злочестивих від дерева життя, а також від святих Бога.

29 І я сказав їм, що то було зображення того жахливого апекла, яке, як сказав мені ангел, було уготоване для злочестивих.

30 І я сказав їм, що наш батько теж бачив, що асправедливість Бога також відділяла злочестивих від праведних; і яскравість її була схожою на яскравість палаючого вогню, що піднімається до Бога на віки вічні, і нема йому кінця.

31 А вони сказали мені: Чи означає це муки тіла в дні авипробувань, або чи означає це кінцевий стан душі після бсмерті тлінного тіла, або каже це про ті речі, що є тлінними?

32 І сталося, що я сказав їм, що це було зображення речей тлінних і духовних; бо настане день, коли їх будуть судити за їхні асправи, так, саме за справи тлінного тіла у дні випробувань.

33 Отже, якщо вони авмруть у своїй злочестивості, їх буде бзнехтувано також і в тому, що стосується духовного, що стосується праведності; отже, їх мають привести і поставити перед Богом, щоб всудити за їхні гсправи; і якщо їхні справи були бруднотою, то й вони напевно дбрудні; а якщо вони брудні, то напевно вони не зможуть ежити в царстві Божому; бо інакше царство Боже теж повинно стати брудним.

34 Але знайте, я кажу вам, царство Боже не є абрудним і ніщо нечисте не може увійти в царство Боже; отже, повинно бути уготоване місце брудноти для того, що брудне.

35 І таке місце уготоване, так, саме те жахливе апекло, про яке я розповідав, і бдиявол уготував його; отже, кінцевий стан душ людських—жити в царстві Божому або бути знехтуваними через ту всправедливість, про яку я казав.

36 Отже, злочестиві відділені від праведних, а також від того адерева життя, плід якого є найціннішим і бнайбажанішим з усіх плодів; так, і це є внайвеличніший з усіх гдарів Бога. І ось саме так я говорив з моїми братами. Амінь.