Писання
1 Нефій 13


Розділ 13

Нефій бачить у видінні церкву диявола, встановлену серед Іновірців, відкриття і колонізацію Америки, втрату багатьох простих і цінних частин Біблії, і, як результат цього, відступництво Іновірців, відновлення євангелії, появу Писання останніх днів і розбудову Сіону. Близько 600–592 рр. до р.х.

1 І сталося, що ангел звернувся до мене, кажучи: Дивись! І я подивився і побачив багато народів і царств.

2 І ангел сказав мені: Що бачиш ти? І я відповів: Бачу я багато народів і царств.

3 А він сказав мені: Це народи і царства Іновірців.

4 І сталося, що я побачив серед народів аІновірців утворення бвеликої церкви.

5 І ангел сказав мені: Поглянь на створення церкви, яка є мерзотнішою за усі інші церкви, яка авбиває святих Бога, так, і катує їх, і увʼязнює їх, і накладає на них бярмо з заліза, і заводить їх у неволю.

6 І сталося, що споглядав я цю авелику й мерзотну церкву; і бачив, що бдиявол, саме він, був засновником її.

7 І я також бачив азолото, і срібло, і шовки, і багряниці, і тонкоткане полотно, і всілякий коштовний одяг; і бачив я багато блудниць.

8 І ангел звернувся до мене, кажучи: Поглянь на те золото, і срібло, і шовки, і багряниці, і тонкоткане полотно, і коштовний одяг, і на тих блудниць, це і є абажання цієї великої і мерзотної церкви.

9 І також заради похвали світу вони азнищують святих Бога і заводять їх у неволю.

10 І сталося, що я глянув і побачив великі води; і вони відділяли Іновірців від сімені моїх братів.

11 І сталося, що ангел сказав мені: Дивись, Бог гнівається на сімʼя твоїх братів.

12 І подивився я і побачив чоловіка серед Іновірців, якого відділяли від сімені моїх братів великі води; і побачив я аДуха Божого, як зійшов Він і вплинув на того чоловіка; і перетнув він великі води, аж до сімені моїх братів, які були в землі обіцяній.

13 І сталося, що побачив я Духа Божого, Який вплинув на інших Іновірців; і вийшли вони з полону, перетнувши великі води.

14 І сталося, що побачив я абезліч Іновірців на бземлі обіцяній; і зрозумів я, що гнівається Бог на сімʼя братів моїх; і були вони врозсіяні Іновірцями і розбиті.

15 І збагнув я, що Дух Господа є над Іновірцями, і вони процвітали й отримали аземлю собі у спадок; і помітив я, що були вони білі, і надзвичайно гарні і бкрасиві, як мій народ до того як їх було ввбито.

16 І сталося, що я, Нефій, помітив, що Іновірці, вийшовши з полону, впокорилися перед Господом; і сила Господа була з аними.

17 І звернув я увагу на те, що Іновірці з їхньої прабатьківщини зібралися разом і на воді, і на суші, щоб битися з ними.

18 І помітив я, що сила Бога була з ними, а також що гнів Бога був направлений на всіх тих, хто зібрався разом проти них боротися.

19 І я, Нефій, помітив, що Іновірці, які вийшли з полону, були авизволені силою Бога з рук усіх інших народів.

20 І сталося, що я, Нефій, спостерігав, як вони процвітали на цій землі; і побачив я акнигу, і вона розповсюджувалася серед них.

21 І ангел сказав мені: Чи знаєш ти значення цієї книги?

22 І я відповів йому: Я не знаю.

23 А він сказав: Дивись, вона виходить з вуст Юдея. І я, Нефій, бачив це; і він сказав мені: аКнига, яку ти бачиш, то є блітопис вЮдеїв, що містить завіти Господа, які Він уклав з домом Ізраїлевим; і також він містить багато пророцтв святих пророків; так само як у тому літописі, що вигравіюваний на гпластинах з латуні, тільки їх не так багато; проте вони містять завіти Господа, які Він уклав з домом Ізраїлевим; отже, вони мають велику цінність для Іновірців.

24 І ангел Господа сказав мені: Ти бачив, що книга ця вийшла з вуст Юдея; і коли вона вийшла з вуст Юдея, вона вміщувала повноту євангелії Господа, про Якого свідчать дванадцять апостолів; і вони свідчать згідно з істиною, яка в Агнці Божому.

25 Отже, все це переходить від аЮдеїв до бІновірців в чистоті згідно з істиною, яка є в Богові.

26 І після того як це все передається рукою дванадцятьох апостолів Агнця від Юдеїв адо Іновірців, ти бачиш утворення тієї бвеликої і мерзотної вцеркви, яка є мерзотнішою за всі інші церкви; бо знай, вони гвилучили з євангелії Агнця багато частин, дпростих і найцінніших; а також багато завітів Господа вилучили вони.

27 І все це зробили вони, щоб сплутати праведні шляхи Господа, щоб засліпити очі і зробити закамʼянілими серця дітей людських.

28 Отже, ти бачиш, що після того як книга пройшла через руки великої і мерзотної церкви, багато простого і цінного було вилучено з тієї книги, яка є книгою Агнця Божого.

29 І після того як ці прості і цінні речі було вилучено, вона перейшла до всіх народів Іновірців; а після того як вона перейшла до всіх народів Іновірців, так, навіть за великі води, як ти бачив, до Іновірців, які вийшли з полону, ти бачиш—через те, що багато простих і цінних речей було вилучено з цієї книги, речей, простих для розуміння дітей людських, подібних до простоти, яка є в Агнці Божому,—через те, що було вилучено з євангелії Агнця, надзвичайно велика кількість спотикається, так, настільки, що Сатана має велику владу над ними.

30 Проте ти бачиш, що Іновірці, які вийшли з полону і піднеслися силою Бога над усіма іншими народами на лиці землі, яка є вибраною серед усіх інших земель, яка є тією землею, що за завітом Господа Бога твоєму батькові має бути аземлею успадкування для його сімені; отже, ти бачиш, що Господь Бог не потерпить, щоб Іновірці повністю знищили бзмішання сімені твого, яке є серед твоїх братів.

31 Також не потерпить Він, щоб Іновірці азнищили сімʼя твоїх братів.

32 Також не потерпить Господь Бог, щоб Іновірці залишилися назавжди у тому жахливому стані сліпоти, в якому, як ти бачиш, вони є, через те, що прості й найцінніші частини євангелії Агнця приховує та амерзотна церква, утворення якої ти бачив.

33 Через те каже Агнець Божий: Я буду милосердним до Іновірців, а залишок дому Ізраїлевого покараю великою карою.

34 І сталося так, що ангел Господа звернувся до мене, кажучи: Ось, каже Агнець Божий, після того як Я покарав азалишок дому Ізраїлевого—а цей залишок, про який Я кажу, є сіменем твого батька,—отже, після того як Я покараю їх судом, і розібʼю їх рукою Іновірців, і після того як Іновірці почнуть бспотикатися надзвичайно, через те що найпростіші і найцінніші частини вєвангелії Агнця приховуються тією мерзотною церквою, що є матірʼю блудниць, каже Агнець,—Я буду милосердним до Іновірців у той день настільки, що Я гдам їм Своєю владою багато з Моєї євангелії простого і цінного, каже Агнець.

35 Бо знай, каже Агнець: Я явлюся твоєму сімені, і вони напишуть багато про що з того, що Я буду проповідувати їм, і що буде простим і цінним; а після того як твоє сі́мʼя буде винищено, і виродиться у зневірі, як і сімʼя твоїх братів, ось, аце все буде сховано, щоб потім бути явленим Іновірцям даром і силою Агнця.

36 І в цьому буде записано Мою аєвангелію, каже Агнець, і Мою бскелю і спасіння Моє.

37 І аблагословенні ті, хто намагатиметься того дня встановлювати Мій бСіон, бо вони матимуть вдар і силу Святого Духа; і якщо вони гвитерплять до кінця, вони будуть піднесені в останній день, і будуть спасенні у вічному дцарстві Агнця; а ті, хто езвіщатиме про мир, так, вість великої радості, які гарні будуть вони на горах.

38 І сталося, що я побачив залишки сімені моїх братів, а також акнигу Агнця Божого, яка вийшла з вуст Юдея, як вона перейшла від Іновірців бдо залишку сімені моїх братів.

39 І після того як вона перейшла до них, я побачив інші акниги, які перейшли силою Агнця від Іновірців до них, щоб бпереконати Іновірців і залишок сімені моїх братів, а також Юдеїв, які були розсіяні по всьому лицю землі, що літописи пророків і дванадцятьох апостолів Агнця вістинні.

40 І ангел звернувся до мене, кажучи: Ці аостанні літописи, які ти побачив серед Іновірців, бустановлять істину вперших, що від дванадцятьох апостолів Агнця, і сповістять про те просте і цінне, що було вилучене з них; і сповістять усім колінам, язикам і людям, що Агнець Божий—це Син Вічного Батька, і гСпаситель світу; і всі люди мають прийти до Нього, інакше вони не можуть бути спасенними.

41 І вони мають прийти відповідно до слів, сказаних вустами Агнця; а слова Агнця стануть відомі з літописів твого сімені, а також з літописів дванадцятьох апостолів Агнця; отже, вони всі будуть зібрані в аодному; бо бодин Бог і один вПастир над усією землею.

42 І прийде час, коли Він явиться усім народам, і аЮдеям, і Іновірцям; а після того як Він явиться Юдеям, а також Іновірцям, тоді Він явиться Іновірцям, а також Юдеям, і будуть бостанні першими, а вперші будуть останніми.