Alte resurse
Dumnezeire


Dumnezeire

În primul articol de credinţă se spune: „Noi credem în Dumnezeu, Tatăl Veşnic, în Fiul Său, Isus Hristos, şi în Duhul Sfânt”. Aceste trei personaje formează Dumnezeirea. Ele prezidează această lume şi toate celelalte creaţii ale Tatălui nostru din Cer.

Adevărata doctrină a Dumnezeirii s-a pierdut în timpul apostaziei care a urmat slujirii ca muritor a Salvatorului şi morţii apostolilor Săi. Această doctrină a început să fie restaurată când Joseph Smith, în vârstă de 14 ani, a primit Prima Viziune (vezi Joseph Smith – Istorie 1:17). Din relatarea profetului despre Prima Viziune şi din alte învăţături ale sale, ştim că membrii Dumnezeirii sunt trei personaje distincte. Tatăl şi Fiul au trupuri din carne şi oase iar Duhul Sfânt este un personaj de spirit (vezi D&L 130:22).

Deşi membrii Dumnezeirii sunt personaje distincte cu roluri distincte, ei sunt unul ca scop şi doctrină. Ei sunt perfect uniţi în a face să se realizeze planul divin al salvării al Tatălui Ceresc.

Referinţe suplimentare: Matei 3:13–17; Ioan 14:6–10; 17:6–23; Faptele apostolilor 7:55–56; 2 Nefi 31:18; Mormon 7:5–7; D&L 76:20–24

Vezi, de asemenea, Dumnezeu Tatăl, Duhul Sfânt, Isus Hristos