Mormons boks undervisning och lära (Religion 275)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Mormons boks undervisning och lära (Religion 275)

Bible and Book of Mormon testify of Christ, The

Frågor

 1. Vilken roll har Mormons bok i ditt liv?

  Dina svar bör innehålla följande:

  • Huvudsyftena med Mormons bok och dess roll i att fastslå sanningen.

  • Utlovade välsignelser för dem som studerar Mormons bok.

  • Varför det är viktigt att förstå Mormons boks gudomliga ursprung.

  • Välsignelser som du har sett, känt eller upplevt när du har studerat Mormons bok under den här kursen.

  • Hur du tror att dina studier och din tillämpning av Mormons bok kommer att förbättras, utifrån dina upplevelser under den här kursen.

 2. Hur har Kristus gjort det möjligt för dig att nå upphöjelse, enligt Mormons bok?

  Dina svar bör innehålla följande:

  • En förklaring av Kristi lära och vilka välsignelser som lovas dem som lever efter den.

  • Hur Kristus har övervunnit andliga och fysiska hinder för var och en av oss.

  • Hur din uppskattning för och hängivenhet mot Jesus Kristus har växt under den här kursen.

  • Vad du gör för att visa att du tar emot Jesus Kristus som din Herre och Frälsare.

 3. Vilka sanningar i Mormons bok har påverkat dig?

  Du kan bygga på eller skriva om tankar i dina tidigare svar, eller skriva om något helt annat.

  • Skriv ner tre till fem principer eller lärosatser från Mormons bok som du har lärt dig eller som har kommit att betyda mer för dig tack vare att du deltagit i den här kursen.

  • Välj en princip eller lärosats från listan och förklara den ingående, med hjälp av exempel från skrifterna och profeternas ord.

  • Berätta varför den här lärosatsen eller principen är viktig för dig och hur du tänker följa den.

  • Skriv ner ditt vittnesbörd om det du lärt dig genom att studera Mormons bok under den här kursen.

Viktiga lärosatser

Följande information har sammanställts utifrån viktiga lärosatser i lektionerna i den här kursen. Numret inom parentes efter citaten är numret på lektionen i lärarhandledningen Mormons boks undervisning och lära (2015) där uttalandena finns. Jämför ditt svar med nedanstående information. Om det finns en viktig lärosats i den här genomgången som du inte tog med i ditt svar, kanske du vill revidera ditt svar innan du lämnar in det. Du behöver inte ta med den här informationen ordagrant i ditt svar, se bara till att du förstår de här lärosatserna och att ditt svar visar det. Eftersom fråga tre är en mer personlig fråga finns det inga viktiga lärosatser för den frågan.

 1. Vilken roll har Mormons bok i ditt liv?

  Huvudsyftena med Mormons bok och dess roll i att fastslå sanningen:

  • ”Gud förde fram Mormons bok i de sista dagarna för att övertyga alla människor om att Jesus är Kristus” (1).

  • ”Mormons bok innehåller Jesu Kristi evangeliums fullhet” (6).

  • ”Bibeln och Mormons bok vittnar tillsammans om Jesus Kristus” (7).

  Utlovade välsignelser för dem som studerar Mormons bok:

  • ”Undervisningen i Mormons bok har stort värde för oss i dag eftersom författarna var medvetna om de problem vi skulle ställas inför” (6).

  • ”När vi studerar Mormons bok och tillämpar dess lärdomar skyddas vi från djävulen och våra dagars falska läror och idéer” (11).

 2. Hur har Kristus gjort det möjligt för dig att nå upphöjelse, enligt Mormons bok?

  En förklaring av Kristi lära och vilka välsignelser som lovas dem som lever efter den:

  • ”När vi kommer till Kristus och håller hans bud blir vi mer lika honom och vår Fader i himlen, och vi blir frälsta” (3).

  • ”Om vi lever efter Kristi lära kan vi få tillgång till försoningens välsignelser och få evigt liv” (8).

  • ”För att kunna få förlåtelsens barmhärtiga välsignelse, måste vi utöva tro på Jesus Kristus till omvändelse” (16).

  Hur Kristus har övervunnit andliga och fysiska hinder för var och en av oss:

  • ”Genom sitt försoningsoffer övervann Jesus Kristus följderna av fysisk och andlig död” (5).

  • ”Frälsaren tog på sig våra smärtor och sjukdomar och skröpligheter så att han kan hjälpa oss genom jordelivets prövningar” (5).

  • ”Eftersom Jesus Kristus har brutit dödens band kommer vi alla att uppstå och få en odödlig kropp” (18).