Anpassningar för elever med särskilda behov
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Anpassningar för elever med särskilda behov

SNAP- Special Needs Activities Program

Syftet med anpassningar vid utvärderingen är att göra det möjligt för elever med särskilda behov, funktionshinder eller hälsorelaterade faktorer att delta i övningen på samma villkor som andra elever. Lärare bör göra lämpliga anpassningar som tar hänsyn till elevernas särskilda behov, funktionshinder och hälsorelaterade faktorer. Beakta följande riktlinjer när du gör anpassningar för dina elever:

  • Ta reda på vilka elever som kan ha särskilda behov eller funktionshinder. Ha ett privat samtal med varje elev för att ta reda på hans eller hennes särskilda behov. Lyssna uppmärksamt och var positiv.

  • Samarbeta med föräldrar och ledare i kyrkan för att göra upp en plan som på lämpligt sätt tar hänsyn till varje elevs särskilda behov. Även om alternativet att skicka hem utvärderingen med eleven finns, var medveten om den potentiella bördan på föräldrarna. Gör ditt bästa för att avgöra vilket alternativ som är mest effektivt för elever och föräldrar.

  • Gör anpassningarna. Individuella anpassningar bör hållas konfidentiella. Det är inte möjligt att lista alla eventuella anpassningar, men här följer några exempel på möjliga sådana:

    • Presentation: Ge eleven en ljudversion av utvärderingen, presentera instruktionerna och utvärderingen muntligen, eller ge eleven en papperskopia av utvärderingen med stor stil.

    • Svar: Ge eleven möjlighet att besvara frågorna muntligt, eller gör det möjligt att diktera svaren för en skrivare eller i en diktafon.

  • Undvik att göra anpassningar som ändrar eller minskar den förväntade nivån på elevens kunskaper.

  • Hys kristuslik kärlek till varje elev och följ den Helige Andens maningar när du gör anpassningar för att möta varje enskild elevs behov.

  • Gå till lds.org/topics/disability för mer allmän information om hur man kan hjälpa personer med funktionshinder.