Den eviga familjen (Religion 200)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Den eviga familjen (Religion 200)

Portraits. Family

Frågor

 1. Varför har familjen en central roll i vår himmelske Faders lycksalighetsplan?

  Dina svar bör innehålla följande:

  • En beskrivning av frälsningsplanens huvudsyften.

  • En förklaring på hur rättfärdiga familjer hjälper till att uppnå de här syftena under hela evigheten.

  • En förklaring om varför läran om familjen är viktig för dig och ditt eviga framåtskridande.

  • En förklaring om hur din kunskap om familjens centrala roll i frälsningsplanen har påverkat valen du gör i det här livet.

 2. Vilka är Herrens normer i fråga om äktenskap?

  I dina svar bör du förklara följande:

  • Makars och föräldrars gudomliga roller och ansvar.

  • Frälsarens roll i äktenskapet och familjen.

  • Vilka lagar som styr kyskhet och trohet i äktenskapet och de här lagarnas eviga natur.

  • Hur du kan tillämpa de här principerna när du förbereder dig för eller förbättrar ditt äktenskap och din familj.

 3. På vilket sätt har ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen” (Liahona, nov. 2010, s. 129) påverkat dig positivt under den här kursen?

  Du kan bygga på eller skriva om tankar i dina tidigare svar, eller skriva om något helt annat. Dina svar bör innehålla följande:

  • En förklaring av en viss princip eller lärosats från tillkännagivandet om familjen, med en åtföljande förklaring med hjälp av skriftställen eller nutida profeters ord.

  • Ett exempel på hur du har fått hjälp att förstå principen eller lärosatsen du valde genom att följa profeternas råd.

  • Exempel på välsignelser du eller andra har fått genom att följa råden i tillkännagivandet om familjen.

  • En beskrivning av vad du ska göra för att mer fullständigt följa principen eller lärosatsen du valde.

Viktiga lärosatser

Följande information har sammanställts utifrån viktiga lärosatser i lektionerna i den här kursen. Numret inom parentes efter citaten är numret på lektionen i lärarhandledningen Den eviga familjen (2015) där uttalandena finns. Jämför ditt svar med nedanstående information. Om det finns en viktig lärosats i den här genomgången som du inte tog med i ditt svar, kanske du vill revidera ditt svar innan du lämnar in det. Du behöver inte ta med den här informationen ordagrant i ditt svar, se bara till att du förstår de här lärosatserna och att ditt svar visar det. Eftersom fråga tre är en mer personlig fråga finns det inga viktiga lärosatser för den frågan.

 1. Varför har familjen en central roll i vår himmelske Faders lycksalighetsplan?

  Frälsningsplanens huvudsyften:

  • ”Vår himmelske Faders plan gör det möjligt för oss att leva för evigt och bli som våra himmelska föräldrar” (3).

  • ”Jorden skapades för att hjälpa till att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan” (4).

  Hur rättfärdiga familjer hjälper till att uppnå de här syftena under hela evigheten:

  • ”Familjen har en central roll i Guds plan för det förjordiska, jordiska och eviga livet” (6).

  • ”Tack vare fallet kunde Adam och Eva få barn, och deras barn kunde utvecklas mot evigt liv” (4).

  • ”Med en fysisk kropp upplever vi jordelivets villkor som kan förbereda oss för evigheten” (5).

  • ”När vi ingår i det nya och eviga äktenskapsförbundet, kan vi bli upphöjda i den högsta graden av det celestiala riket” (15).

 2. Vilka är Herrens normer i fråga om äktenskap?

  Makars och föräldrars gudomliga roller och ansvar:

  • ”Man och hustru har ett högtidligt ansvar att älska och vårda sig om varandra” (”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”, s. 129).

  • ”När en man och en hustru sätter ett barn till världen uppfyller de en del av vår himmelske Faders lycksalighetsplan” (17).

  • ”Föräldrar har befallts att lära dem att älska och tjäna varandra, att hålla Guds bud och vara laglydiga medborgare” (22).

  Frälsarens roll i äktenskapet och familjen:

  • ”Jesu Kristi försoning gör det möjligt för oss att till slut få alla vår himmelske Faders utlovade välsignelser” (24).

  • ”När familjer bygger sin grund på Jesus Kristus har Satan ingen makt att förstöra dem” (19).

  Vilka lagar som styr kyskhet och trohet i äktenskapet och de här lagarnas eviga beskaffenhet:

  • ”Äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud” (Familjen: Ett tillkännagivande för världen”, Liahona, nov. 2010, s. 129).

  • ”Gud har befallt att den heliga fortplantningsförmågan endast skall användas mellan man och kvinna, lagligt vigda som man och hustru” (”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”, s. 129) (16).

  • ”Ändringar i de civila lagarna ändrar inte, och kan inte ändra, den morallag som Gud har instiftat. Gud förväntar sig att vi upprätthåller och följer hans bud oavsett avvikande åsikter eller trender i samhället” (citat från Gospel Topics, ”Same-Sex Marriage”, lds.org/topics) (7).