Introduktion till Institutets övningar för Höj nivån på kunskapen
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Introduktion till Institutets övningar för Höj nivån på kunskapen

Klicka här för att ladda ner manualen i pdf-format.

Syftet med övningarna för Höj nivån på kunskapen är att ge eleverna möjlighet att få meningsfulla upplevelser av och med Guds ord. Det är troligare att eleverna får uppleva det när de bättre förstår, tillämpar och berättar om Jesu Kristi lärdomar. Det krävs att eleverna fullgör ett av följande alternativ för att få poäng för varje kurs:

 1. Utvärderingsfrågor: Eleverna begrundar och besvarar studiefrågor under kursens gång. Det finns en unik uppsättning frågor för var och en av institutets fyra kurser inom Evangeliets hörnstenar, och en version för allmänna valfria kurser. Länkar till studiefrågorna finns nedan.

  Elevate Learning
  Den eviga familjen (Religion 200)

  Elevate Learning
  Återställelsens grunder (Religion 225)

  Elevate Learning
  Jesus Kristus och det eviga evangeliet (Religion 250)

  Elevate Learning
  Mormons boks undervisning och lära (Religion 275)

  Elevate Learning
  Allmänna valfria kurser

 2. Elevate Learning
  Studiedagbok: Eleverna skriver regelbundet ner vad de lär sig, hur de tillämpar det och hur deras upplevelser stärker deras tro på Jesus Kristus.

 3. Elevate Learning
  Personligt studieprojekt: Eleverna planerar och genomför ett personligt studieprojekt som godkänts av deras lärare. Genom projektet visar eleverna vad de har lärt sig och hur de har tillämpat de lärosatser och principer som tas upp i kursen, samt sammanfattar hur deras tro på Jesus Kristus har stärkts.

Media Icon
För utbildning om hur man använder övningarna kan du se videon ”Hur man använder Utvärdering för Höj nivån på kunskapen” (LDS.org).

Eleverna får ut mest av den här upplevelsen om de börjar tidigt, arbetar regelbundet med det, ber om feedback och berättar om sina upplevelser för familj och vänner, antingen personligen eller på sociala medier. Under lektionerna kan tid planeras för att ge eleverna möjlighet att förklara, berätta och vittna om vad de har lärt sig om Jesus Kristus och hans evangelium. Efter varje lektion kan eleverna lägga till eller ändra sina personliga studieprojekt så att de speglar deras insikt om och tillämpning av den evangelieprincip som ni har gått igenom.

Mer information finns i Frequently Asked Questions (FAQ) about Elevate Learning Experiences for Institute.

Skicka feedback till si-research@ldschurch.org.