2023
Chia Sẻ 72 Quyển Sách Mặc Môn
Tháng Chín năm 2023


“Chia Sẻ 72 Quyển Sách Mặc Môn,” Liahona, tháng Chín năm 2023.

Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Chia Sẻ 72 Quyển Sách Mặc Môn

Mỗi lần tôi mở miệng ra để nói về Sách Mặc Môn, thì Đức Thánh Linh lại ở cùng tôi.

Hình Ảnh
những cái thùng đựng đầy các quyển Sách Mặc Môn

Hình ảnh minh họa do Allen Garns thực hiện

Trong thời gian đại dịch COVID-19, chúng tôi đã được ban phước để nhận được sự chăm sóc cho những ngày cuối đời của chồng tôi, Claude, tại nhà của chúng tôi. Ở đó, con cái của chúng tôi và tôi đã tận tình phụ giúp trong việc chăm sóc anh ấy cho đến khi anh ấy lặng lẽ ra đi đến ngôi nhà thiên thượng của chúng tôi.

Trước đó, Claude và tôi đã cầu nguyện về việc liệu có nên chuyển sân hiên có tấm chắn thành một căn phòng chăm sóc đặc biệt không, nơi mà chúng tôi có thể sắp xếp mọi thứ anh ấy cần để cảm thấy thoải mái. Chúng tôi nhận được sự xác nhận rằng chúng tôi nên tiến hành.

Để tu sửa sân hiên, một số công nhân cần phải ra vào nhà của chúng tôi. May mắn thay, sân hiên có một cửa sau, để các công nhân có thể ra vào mà không cần phải vào khu vực sinh hoạt chính của gia đình chúng tôi. Đó là một phước lành lớn lao trong thời gian hạn chế dịch COVID-19.

Sau khi căn phòng của Claude được hoàn tất, các y tá đến hằng ngày. Họ tử tế, yêu thương, và hiểu biết về điều chúng tôi cần phải làm để giúp Claude cảm thấy thoải mái.

Khi gia nhập Giáo Hội, tôi đã được dạy rằng mỗi tín hữu của Giáo Hội đều là một người truyền giáo.1 Vì thích chia sẻ phúc âm, nên tôi đã đặt mua ba thùng Sách Mặc Môn, mỗi thùng có 24 quyển sách. Tôi hứa sẽ đưa một quyển sách cho mỗi người bước vào nhà chúng tôi.

Tôi đánh dấu các phần quan trọng của mỗi quyển sách bằng một tấm danh thiếp mà tôi đã thiết kế có bức ảnh Đền Thờ Salt Lake do tôi chụp. Tôi cũng dán chứng ngôn của mình vào trang trống ở phía trước mỗi quyển sách. Sau đó, trước khi đưa một quyển sách cho một công nhân hoặc một y tá, tôi đã giải thích cho họ biết Sách Mặc Môn là gì.

Tôi rất ngạc nhiên trước những phản ứng của họ. Chỉ có một người từ chối nhận quyển sách. Mọi người khác đều thích nghe về sách đó. Một số người cảm ơn tôi rất nhiều, nói rằng họ có biết về Sách Mặc Môn và muốn có một quyển. Một vài người vui mừng đến nỗi họ còn ôm lấy tôi.

Tôi tin rằng điều này đã xảy ra vì mỗi lần tôi mở miệng ra để nói về Sách Mặc Môn, thì Đức Thánh Linh lại ở cùng tôi. Tôi tin rằng các công nhân và các y tá đã có thể cảm nhận được Thánh Linh. Tôi đã cho hết 72 quyển sách, và gần đây tôi đã đặt mua thêm 24 quyển sách nữa.

Ghi Chú

  1. Xin xem Marianne Holman, “‘Every Member a Missionary’ for 50 Years,” Ensign, tháng Tư năm 2009, trang 77.

In