2023
Đoàn Kết với Tư Cách là Các Anh Chị Em trong Đấng Ky Tô
Tháng Chín năm 2023


“Đoàn Kết với Tư Cách là Các Anh Chị Em trong Đấng Ky Tô,” Liahona, tháng Chín năm 2023.

Xin Chào Mừng đến với Số Báo Này

Đoàn Kết với Tư Cách là Các Anh Chị Em trong Đấng Ky Tô

Hình Ảnh
những người nam và người nữ đang nhóm họp trong một buổi họp hội đồng

Tiếng nói của cả người nam lẫn người nữ đều cần thiết để hoàn thành công việc của Chúa. Mặc dù độc nhất vô nhị, nhưng chúng ta bổ sung cho nhau, đoàn kết trong mục tiêu chung của mình để làm môn đồ của Đấng Ky Tô.

Những khác biệt của chúng ta không nhất thiết phải làm giảm đi mục tiêu này. Thay vì thế, những khác biệt của chúng ta gồm có tài năng và đóng góp của chúng ta mà cùng nhau củng cố ảnh hưởng của chúng ta trong công việc cứu rỗi và tôn cao trên toàn cầu. Anh Cả Gerrit W. Gong thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ viết trong số báo này: “Chúng ta đạt được những quyết định sáng suốt hơn và thành công hơn trong sự phục vụ Chúa khi chúng ta coi trọng những đóng góp của nhau và cùng làm việc với nhau, với tư cách là anh chị em trong công việc của Ngài.” (trang 4). Chúng ta có được sự đoàn kết như thế bằng cách nào? Chúng ta cần phải có đức tin rằng Chúa có thể dựa trên những khác biệt của chúng ta để làm điều tốt lành trong vương quốc của Ngài.

Trong bài viết của tôi ở trang 8, tôi chia sẻ điều tôi đã học được từ câu chuyện trong Kinh Tân Ước về người đàn bà ở Ca Na An, là người đã tìm kiếm Đấng Cứu Rỗi để chữa lành cho con gái mình. Người đàn bà này không thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên. Nhưng bà đã có đức tin rằng quyền năng của Chúa có thể chữa lành cho con mình, và đức tin phi thường này đã đoàn kết bà với dân giao ước và mang đến phép lạ.

Chúng ta hãy hướng về Đấng Cứu Rỗi trong mọi việc chúng ta làm, với lòng “đồng tâm đoàn kết trong tình thương yêu lẫn nhau” (Mô Si A 18:21). Chúng ta có đặc ân để học hỏi từ những sự khác biệt mạnh mẽ của nhau và xem trọng những khác biệt đó như Đấng Ky Tô xem trọng. Tôi biết ơn biết bao khi có một Đấng Chăn Chiên lắng nghe tiếng nói độc nhất vô nhị của mỗi con chiên của Ngài.

Thân ái,

Chủ Tịch Camille N. Johnson

Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ

In