2017
Kuinka Pyhä Henki auttaa sinua?
May 2017


Kuinka Pyhä Henki auttaa sinua?

Pyhä Henki varoittaa, Pyhä Henki lohduttaa, ja Pyhä Henki todistaa.

Eräänä maanantai-iltana jokin aika sitten vaimoni Lesa ja minä menimme käymään erään naapurustossamme asuvan nuoren perheen kotona. Siellä ollessamme perhe kutsui meidät jäämään perheiltaan, ja he kertoivat, että heidän yhdeksänvuotias poikansa oli valmistanut oppiaiheen. Tietenkin jäimme!

Alkulaulun, alkurukouksen ja ilmoitusasioiden jälkeen tämä yhdeksänvuotias aloitti lukemalla käsin kirjoittamaansa oppiaiheeseen sisältyvän oivaltavan kysymyksen: ”Kuinka Pyhä Henki auttaa sinua?” Tämä kysymys avasi merkityksellisen keskustelun perheessä jokaisen kertoessa ajatuksiaan ja näkemyksiään. Minuun teki vaikutuksen opettajamme oppiaiheeseen valmistautuminen ja hänen erittäin hyvä kysymyksensä, jota jäin pohtimaan yhä uudelleen.

Kuva
Käsinkirjoitettu perheillan oppiaihe

Sittemmin olen jatkuvasti kysynyt itseltäni: ”Kuinka Pyhä Henki auttaa sinua?” Tämä kysymys on erityisen merkityksellinen Alkeisyhdistyksen lapsille, jotka täyttävät kahdeksan ja valmistautuvat kasteeseen, ja niille lapsille, jotka on hiljattain kastettu ja jotka ovat saaneet Pyhän Hengen lahjan. Se on merkityksellinen myös tuhansille uusille käännynnäisille.

Kutsun meitä kaikkia, varsinkin Alkeisyhdistyksen lapsia, miettimään: ”Kuinka Pyhä Henki auttaa sinua?” Kun pohdin tätä kysymystä, mieleeni tuli heti eräs kokemus nuoruudestani. Tämä on kertomus, jonka kerroin vanhin Robert D. Halesille pian sen jälkeen kun minut oli kutsuttu kahdentoista apostolin koorumiin. Vanhin Hales sisällytti sen kirkon lehden artikkeliin, jonka hän kirjoitti elämästäni.1 Jotkut teistä ovat saattaneet kuulla tämän kertomuksen, mutta monet eivät ehkä ole.

Kun olin suunnilleen 11-vuotias, isäni ja minä lähdimme patikoimaan eräänä helteisenä kesäpäivänä lähellä kotiamme oleville vuorille. Samalla kun isä patikoi ylös jyrkkää polkua, minä hyppelin polun varrella isolta kiveltä toiselle. Koska halusin kiivetä yhden oikein ison kivilohkareen päälle, aloitin kapuamisen. Niin tehdessäni yllätyin, kun isä tarttui minua vyöstä, kiskaisi minut alas ja sanoi: ”Älä kiipeä sille kivelle. Pysytellään vain polulla.”

Kun muutamia minuutteja myöhemmin katsoimme polun korkeammalta kohdalta alaspäin, ällistyimme nähdessämme ison kalkkarokäärmeen paistattelemassa auringossa juuri sen kivilohkareen päällä, jolle olin aikonut kiivetä.

Kun myöhemmin olimme ajamassa kotiin, tiesin, että isä odotti minun kysyvän: ”Mistä tiesit, että käärme oli siellä?” Niinpä kysyin, ja kysymykseni johti keskusteluun Pyhästä Hengestä ja siitä, kuinka Pyhä Henki voi auttaa meitä. En ole koskaan unohtanut, mitä opin sinä päivänä.

Huomaatteko, kuinka Pyhä Henki auttoi minua? Olen ikuisesti kiitollinen siitä, että isä kuunteli Pyhän Hengen hiljaista, vienoa ääntä, sillä se saattoi pelastaa henkeni.

Mitä tiedämme Pyhästä Hengestä

Ennen kuin jatkamme kysymyksen ”Kuinka Pyhä Henki auttaa sinua?” pohtimista, tarkastelkaamme hieman, mitä Herra on ilmoittanut Pyhästä Hengestä. On monia iankaikkisia totuuksia, joita voisimme miettiä, mutta tänään haluan tähdentää vain kolmea.

Ensimmäiseksi, Pyhä Henki on jumaluuden kolmas jäsen. Me opimme tämän totuuden ensimmäisestä uskonkappaleesta: ”Me uskomme Jumalaan, iankaikkiseen Isään, ja hänen Poikaansa, Jeesukseen Kristukseen, ja Pyhään Henkeen.”2

Toiseksi, Pyhä Henki on henkipersoona, kuten kuvaillaan nykypäivän pyhissä kirjoituksissa: ”Isällä on liha- ja luuruumis, yhtä käsinkosketeltava kuin ihmisen; Pojalla myös; mutta Pyhällä Hengellä ei ole liha- ja luuruumista, vaan hän on henkipersoona. Ellei niin olisi, Pyhä Henki ei voisi asua meissä.”3 Tämä tarkoittaa sitä, että Pyhällä Hengellä on henkiruumis, toisin kuin Isällä Jumalalla ja Jeesuksella Kristuksella, joilla on fyysinen ruumis. Tämä totuus selventää muita Pyhälle Hengelle annettuja ja meille tuttuja nimiä kuten Jumalan Henki, Herran Henki, lupauksen Pyhä Henki ja Lohduttaja.4

Kolmanneksi, Pyhän Hengen lahja annetaan kätten päällepanemisella. Tämä kasteen jälkeen seuraava toimitus antaa meille oikeuden Pyhän Hengen jatkuvaan kumppanuuteen.5 Kelvolliset Melkisedekin pappeuden haltijat suorittavat tämän toimituksen siten, että he asettavat kätensä henkilön pään päälle6, kutsuvat häntä nimeltä, mainitsevat heillä olevan pappeuden valtuuden ja Jeesuksen Kristuksen nimessä konfirmoivat hänet Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseneksi sekä lausuvat tärkeän lauseen ”Ota vastaan Pyhä Henki.”

Kuinka Pyhä Henki auttaa sinua?

Kerrattuamme näin lyhyesti nämä Pyhää Henkeä koskevat kolme keskeistä totuutta palaamme ensimmäiseen kysymykseemme: ”Kuinka Pyhä Henki auttaa sinua?”

Pyhä Henki varoittaa

Kuten kuvailin lapsuuden kokemustani, Pyhä Henki voi auttaa teitä varoittamalla teitä etukäteen fyysisistä ja hengellisistä vaaroista. Sain jälleen opetuksen Pyhän Hengen tärkeästä varoittavasta tehtävästä palvellessani vyöhykkeen johtokunnassa Japanissa.

Tänä aikana työskentelin läheisesti Japanin Sendain lähetyskentän johtajan Reid Tateokan kanssa. Lähetyskenttänsä tavanomaisen rutiinin mukaisesti lähetysjohtaja Tateoka suunnitteli kokousta, joka pidettäisiin johtotehtävissä toimiville lähetyssaarnaajille lähetyskentän eteläosassa. Muutama päivä ennen kokousta lähetysjohtaja Tateoka sai vaikutelman – sydämeensä tunteen – jonka mukaan hänen tuli kutsua johtohenkilöiden kokoukseen sen alueen kaikki lähetyssaarnaajat sen sijaan että kutsuttaisiin vain aiemmin suunniteltu pieni joukko vanhin- ja sisarjohtajia.

Kun hän ilmoitti aikeestaan, häntä muistutettiin, ettei tätä nimenomaista kokousta ollut tarkoitettu kaikille lähetyssaarnaajille vaan ainoastaan lähetyssaarnaajien johtohenkilöille. Hän kuitenkin ohitti normaalin käytännön, noudatti saamaansa innoitusta ja kutsui kokoukseen kaikki lähetyssaarnaajat, jotka palvelivat useissa rannikkokaupungeissa, kuten Fukushiman kaupungissa. Sovittuna päivänä, 11. maaliskuuta 2011, lähetyssaarnaajat kokoontuivat yhdessä lähetyskentän laajennettuun kokoukseen Koriyaman kaupunkiin, joka on sisämaassa.

Tämän kokouksen aikana tapahtui 9,0 magnitudin maanjäristys ja tsunami iski siihen osaan Japania, missä sijaitsee Japanin Sendain lähetyskenttä. Murheellista kyllä, monet rannikkokaupungit – myös ne, joista lähetyssaarnaajat olivat tulleet kokoukseen – tuhoutuivat ja monia ihmisiä kuoli. Ja Fukushiman kaupunki kärsi sen jälkeisestä ydinonnettomuudesta.

Vaikka maanjäristys vaurioitti seurakuntakeskusta, jossa lähetyssaarnaajien kokous sinä päivänä pidettiin, niin Pyhän Hengen antaman innoituksen ansiosta lähetysjohtaja ja sisar Tateoka sekä kaikki lähetyssaarnaajat olivat turvallisesti koolla. He olivat suojassa useiden kilometrien päässä tsunamin tuhoamalta alueelta ja ydinlaskeuman vaikutusalueelta.

Kun otatte varteen Pyhän Hengen kehotuksia – useimmiten hiljaisia ja vienoja vaikutelmia – teidät saatetaan ohjata pois hengellisestä ja ajallisesta vaaratilanteesta, ettekä koskaan edes tiedä siitä.

Veljet ja sisaret, Pyhä Henki auttaa teitä varoittamalla teitä, kuten Hän varoitti isääni ja lähetysjohtaja Tateokaa.

Pyhä Henki lohduttaa

Edelleen vastauksena kysymykseen ”Kuinka Pyhä Henki auttaa sinua?” tarkastelkaamme nyt Hänen tehtäväänsä Lohduttajana. Odottamattomat tapahtumat meidän kaikkien elämässä aiheuttavat surua, tuskaa ja pettymyksiä. Näiden koettelemusten keskellä Pyhä Henki kuitenkin palvelee meitä yhdessä tärkeässä tehtävässään – Lohduttajana, joka on itse asiassa yksi Hänen nimistään. Nämä Jeesuksen Kristuksen levolliset, vakuuttavat sanat kuvailevat tätä pyhää tehtävää: ”Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen [Lohduttajan], joka on kanssanne ikuisesti.”7

Havainnollistaakseni tätä lisää kerron tosikertomuksen perheestä, jossa oli viisi poikaa ja joka muutti Los Angelesista Kaliforniasta eräälle pienelle paikkakunnalle joitakin vuosia sitten. Kaksi vanhinta poikaa alkoivat osallistua koulun urheilutoimintaan, ja he olivat tekemisissä ystävien, johtajien ja valmentajien kanssa – joista monet olivat uskollisia kirkon jäseniä. Nämä ihmissuhteet johtivat osaltaan siihen, että vanhin poika Fernando ja hänen seuraavaksi nuorempi veljensä kastettiin.

Myöhemmin Fernando muutti pois kotoa, jatkoi opintoja ja pelasi oppilaitoksen jalkapallojoukkueessa. Hän solmi temppelissä avioliiton lukioaikaisen tyttöystävänsä Bayleyn kanssa. Kun Fernando ja Bayley saivat opintonsa päätökseen, he odottivat innolla ensimmäisen lapsensa – pienen tytön – syntymää. Mutta kun Fernando ja Bayley olivat tekemässä muuttoa takaisin kotipaikka-kunnalleen perheidensä avustamina, Bayley ja hänen siskonsa olivat ajamassa moottoritiellä ja joutuivat järkyttävään onnettomuuteen, jossa oli mukana monia ajoneuvoja. Bayley ja hänen syntymätön tyttärensä menehtyivät.

Kuva
Fernando ja Bayley

Niin syvää kuin Fernandon tuska olikin – samoin kuin Bayleyn vanhempien ja sisarustenkin tuska – niin vastaavasti syvää oli myös se rauha ja lohtu, jota he kokivat miltei välittömästi. Lohduttajan tehtävässään Pyhä Henki todellakin tuki Fernandoa läpi tämän käsittämättömän ahdingon. Henki antoi kestävää rauhaa, joka sai Fernandon tuntemaan anteeksiantoa ja rakkautta kaikkia niitä kohtaan, jotka olivat mukana traagisessa onnettomuudessa.

Bayleyn vanhemmat soittivat tämän veljelle, joka onnettomuuden aikaan palveli lähetyssaarnaajana. Tämä veli kuvaili kirjeessä tuntemuksiaan kuullessaan rakasta siskoaan koskevan raskaan uutisen: ”Oli hämmästyttävää kuulla teidän äänenne niin tyynenä myrskyn keskellä. En tiennyt, mitä sanoa. – – En pystynyt ajattelemaan mitään muuta kuin että siskoni ei ehkä ole paikalla, kun palaan kotiin. – – Teidän luja todistuksenne Vapahtajasta ja Hänen suunnitelmastaan lohduttivat minua. Sama suloinen henki, joka saa minut miltei kyyneliin, kun tutkin ja opetan, täytti minun sydämeni. Sain silloin lohtua ja minua muistutettiin asioista, jotka tiedän.”8

Pyhä Henki auttaa teitä lohduttamalla teitä, kuten Hän lohdutti Fernandoa ja Bayleyn perhettä.

Pyhä Henki todistaa

Pyhä Henki myös todistaa Isästä ja Pojasta sekä kaikesta totuudesta.9 Puhuessaan opetuslapsilleen Herra sanoi: ”Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän – – todistaa minusta.”10

Kuvailen Pyhän Hengen arvokasta tehtävää todistajana jatkamalla kertomusta Fernandosta ja Bayleysta. Jos muistatte, kerroin, että Fernando ja hänen nuorempi veljensä menivät kasteelle, mutta hänen vanhempansa ja kolme nuorinta veljeään eivät menneet. Ja huolimatta siitä, että vuosien varrella perhe sai lukuisia kutsuja tavata lähetyssaarnaajat, niin joka kerta perhe torjui kutsun.

Bayleyn ja hänen syntymättömän tyttärensä tuskallisen kuoleman vuoksi Fernandon perhe oli lohduton. Toisin kuin Fernando ja toisin kuin Bayleyn perhe he eivät saaneet mitään lohtua tai rauhaa. He eivät kyenneet ymmärtämään, kuinka heidän oma poikansa ja Bayleyn perhe pystyivät kantamaan raskasta taakkaansa.

Viimein he päätyivät siihen, että heidän pojallaan oli Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi kun taas heillä sitä ei ollut, ja sen täytyy olla hänen rauhansa ja lohtunsa lähteenä. Tämän ymmärrettyään he kutsuivat lähetyssaarnaajat opettamaan perheelleen evankeliumia. Sen tuloksena he saivat oman todistuksen suuresta onnensuunnitelmasta, joka toi heille suloisen rauhan ja tyynnyttävän lohdutuksen, jota he epätoivoisesti etsivät.

Kuva
Fernandon perheen kastetilaisuus

Kaksi kuukautta Bayleyn ja heidän syntymättömän pojantyttärensä menehtymisen jälkeen Fernandon vanhemmat sekä kaksi hänen nuoremmista veljistään menivät kasteelle, heidät konfirmoitiin ja he vastaanottivat Pyhän Hengen lahjan. Fernandon nuorin veli odottaa innolla menemistään kasteelle, kun hän täyttää kahdeksan. He jokainen vahvistavat, että Pyhä Henki on todistanut evankeliumin totuudesta saaden heidät tuntemaan halua mennä kasteelle ja vastaanottaa Pyhän Hengen lahjan.

Veljet ja sisaret, Pyhä Henki auttaa teitä todistamalla teille, kuten Hän todisti Fernandon perheelle.

Yhteenveto

Tehkäämme nyt yhteenveto. Olemme huomanneet kolme ilmoitettua totuutta, jotka antavat meille tietoa Pyhästä Hengestä. Nämä ovat, että Pyhä Henki on jumaluuden kolmas jäsen, Pyhä Henki on henkipersoona ja Pyhän Hengen lahja annetaan kätten päällepanemisella. Olemme myös huomanneet kolme vastausta kysymykseen ”Kuinka Pyhä Henki auttaa sinua?” Pyhä Henki varoittaa, Pyhä Henki lohduttaa, ja Pyhä Henki todistaa.

Kelvollisuus lahjan säilyttämiseen

Niille teistä, jotka ovat valmistautumassa saamaan kasteen ja konfirmoinnin, niille, jotka on saaneet ne hiljattain, ja niillekin, jotka ovat saaneet ne kauan sitten, on ehdottoman tärkeää meidän fyysisen ja hengellisen turvallisuutemme kannalta, että me säilytämme Pyhän Hengen lahjan. Me alamme tehdä niin pyrkimällä pitämään käskyt, pitämällä henkilökohtaiset rukoukset ja perherukoukset, lukemalla pyhiä kirjoituksia ja pyrkimällä rakastaviin ja anteeksiantaviin ihmissuhteisiin perheemme ja rakkaidemme kanssa. Meidän tulee pitää ajatuksemme, tekomme ja sanamme hyveellisinä. Meidän tulee palvella taivaallista Isäämme kodissamme, kirkossa ja, mikäli mahdollista, pyhässä temppelissä. Pysykää lähellä Henkeä, niin Henki pysyy lähellä teitä.

Todistus

Päätän nyt esittämällä kutsun ja lausumalla varman todistukseni. Kutsun teitä elämään täydemmin niiden sanojen mukaan, joita Alkeisyhdistyksen lapsemme laulavat niin usein – sanoja, jotka he varmasti tunnistavat: ”Kuule, kuule näin Pyhä Henki kuiskaa, Kuule, kuule ääni hiljainen.”11

Rakkaat veljeni ja sisareni, vanhat ja nuoret, lausun todistukseni siitä, että ne jumalalliset olennot, jotka muodostavat jumaluuden – Isä Jumala, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki – ovat loistavalla tavalla todella olemassa. Todistan, että Pyhän Hengen lahja on yksi niistä etuoikeuksista, joita meillä aikojen täyttymisen aikana elävillä myöhempien aikojen pyhillä on. Tiedän, että Pyhä Henki auttaa teitä, nyt ja vastakin. Lisään myös erityisen todistukseni Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen tehtävästään meidän Vapahtajanamme ja Lunastajanamme sekä Jumalasta meidän taivaallisena Isänämme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.