2017
Kuinka ammennamme elämäämme Jeesuksen Kristuksen voimaa
May 2017


Kuinka ammennamme elämäämme Jeesuksen Kristuksen voimaa

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on täynnä Hänen voimaansa, jota on tarjolla jokaiselle vilpittömästi etsivälle Jumalan tyttärelle tai pojalle.

Rakkaat veljeni ja sisareni, me elämme mitä vaikeinta taloudenhoitokautta. Ympärillämme on haasteita, kiistoja ja monimutkaisia asioita. Vapahtaja näki ennalta nämä levottomat ajat. Hän varoitti meitä, että meidän aikanamme vastustaja yllyttäisi ihmisten sydämiä vihaan ja johtaisi heitä harhaan.1 Meidän taivaallinen Isämme ei kuitenkaan koskaan tarkoittanut, että joutuisimme selviytymään henkilökohtaisten vaikeuksien ja yhteiskunnallisten ongelmien sokkelosta omin voimin.

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että Hän antoi ainoan Poikansa2 auttamaan meitä3. Ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus antoi henkensä meidän tähtemme. Kaikki tämä, jotta me voisimme päästä osallisiksi jumalallisesta voimasta – voimasta, joka riittää selviytyäksemme oman aikamme taakoista, esteistä ja kiusauksista.4 Tänään haluaisin puhua siitä, kuinka me voimme ammentaa elämäämme Herramme ja Mestarimme, Jeesuksen Kristuksen, voimaa.

Me aloitamme oppimalla Hänestä.5 ”[Meidän] on mahdotonta pelastua tietämättömyydessä.”6 Mitä enemmän tiedämme Vapahtajan tehtävästä ja palvelutyöstä7 – mitä paremmin ymmärrämme Hänen oppinsa8 ja sen, mitä Hän on tehnyt meidän hyväksemme – sitä paremmin tiedämme, että Hän voi antaa voimaa, jota tarvitsemme elämäämme.

Aikaisemmin tänä vuonna pyysin kirkon nuoria aikuisia pyhittämään joka viikko osan ajastaan kaiken sen tutkimiseen, mitä Jeesus on sanonut ja tehnyt, kuten se on tallennettuna pyhissä kirjoissa.9 Kutsuin heitä ottamaan [englanninkielisessä] aihehakemistossa olevat Jeesusta Kristusta koskevat pyhien kirjoitusten kohdat henkilökohtaiseksi perusoppiaineistokseen.10

Annoin tämän haasteen, koska olin ottanut sen jo omaksi haasteekseni. Luin ja alleviivasin jokaisen jakeen, jossa puhutaan Jeesuksesta Kristuksesta, kuten ne on lueteltu aihehakemiston pääotsikon ja 57 väliotsikon alla.11 Kun sain päätökseen tämän mielenkiintoisen tehtävän, vaimoni kysyi minulta, miten se oli vaikuttanut minuun. Sanoin hänelle: ”Olen muuttunut mies!”

Tunsin uudistunutta omistautuneisuutta Vapahtajaa kohtaan, kun luin uudelleen Mormonin kirjasta Hänen omat sanansa palvelutyöstään kuolevaisuudessa. Hän on julistanut:

”Minä tulin maailmaan tekemään Isäni tahdon, koska minun Isäni lähetti minut.

Ja minun Isäni lähetti minut, jotta minut korotettaisiin ristille.”12

Me myöhempien aikojen pyhät nimitämme Hänen palvelutyötään Jeesuksen Kristuksen sovitukseksi, jonka ansiosta ylösnousemus on tullut todelliseksi kaikille ja iankaikkinen elämä mahdolliseksi niille, jotka tekevät parannuksen synneistään sekä vastaanottavat ja pitävät välttämättömät toimitukset ja liitot.

Opillisesti on puutteellista käyttää Herran sovitusuhrista lyhennettyjä ilmauksia, kuten ”sovitus” tai ”sovituksen mahdollistava voima” tai ”sovituksen hyödyntäminen” tai ”sovituksen vahvistamana”. Näissä ilmauksissa on se todellinen vaara, että usko ohjautuu virheellisesti koskemaan tapahtumaa ikään kuin sillä olisi taivaallisesta Isästämme ja Hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta riippumaton elävä olemassaolo ja Heistä riippumattomia kykyjä.

Isän suuressa iankaikkisessa suunnitelmassa nimenomaan Vapahtaja kärsi. Nimenomaan Vapahtaja mursi kuoleman kahleet. Nimenomaan Vapahtaja maksoi meidän syntiemme ja rikkomustemme hinnan sekä pyyhkii ne pois parannuksentekomme ehdolla. Nimenomaan Vapahtaja vapauttaa meidät fyysisestä ja hengellisestä kuolemasta.

Ei ole olemassa mitään epämääräistä olentoa nimeltä ”sovitus”, jolta voimme pyytää apua, parantumista, anteeksiantoa tai voimaa. Niiden lähteenä on Jeesus Kristus. Pyhät sanat kuten sovitus ja ylösnousemus kuvailevat, mitä Vapahtaja teki Isän suunnitelman mukaisesti, jotta meillä olisi toivo tässä elämässä ja voisimme saada iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa. Vapahtajan sovitusuhria – koko ihmiskunnan historian keskeistä tekoa – ymmärretään ja arvostetaan parhaiten, kun liitämme sen selkeästi ja täsmällisesti Häneen.

Profeetta Joseph Smith tähdensi Vapahtajan tehtävän tärkeyttä julistamalla painokkaasti: ”Uskontomme perusperiaatteet ovat apostolien ja profeettojen todistus Jeesuksesta Kristuksesta, että Hän kuoli, Hänet haudattiin ja Hän nousi kuolleista kolmantena päivänä ja astui taivaaseen. Kaikki muu uskontoomme liittyvä on vain tämän lisänä.”13

Juuri tämä profeetan lausuma antoi 15 profeetalle, näkijälle ja ilmoituksensaajalle kimmokkeen esittää ja allekirjoittaa todistuksensa Herran syntymän 2000. juhlavuoden kunniaksi. Tämä historiallinen todistus on nimeltään ”Elävä Kristus”14. Monet jäsenet ovat opetelleet sen totuudet ulkoa. Toiset tuskin tietävät sen olemassaolosta. Kun pyritte oppimaan lisää Jeesuksesta Kristuksesta, kehotan teitä tutkimaan asiakirjaa ”Elävä Kristus”.

Kun uhraamme aikaa siihen, että opimme Vapahtajasta ja Hänen sovitusuhristaan, me tunnemme halua noudattaa myös toista tärkeää tekijää päästäksemme osallisiksi Hänen voimastaan: me päätämme osoittaa uskoa Häneen ja seurata Häntä.

Jeesuksen Kristuksen tosi opetuslapset ovat halukkaita erottumaan joukosta, puhumaan rohkeasti ja olemaan erilaisia kuin maailman ihmiset. He ovat pelottomia, omistautuneita ja rohkeita. Sain kuulla tällaisista opetuslapsista ollessani hiljattain täyttämässä palvelutehtävääni Meksikossa, missä tapasin hallitusvallan edustajia ja muiden uskontokuntien johtohenkilöitä. Jokainen kiitti minua jäsentemme sankarillisista ja menestyksekkäistä pyrkimyksistä suojella vahvoja avioliittoja ja perheitä heidän maassaan sekä säilyttää ne.

Tällaisiksi voimallisiksi opetuslapsiksi tuleminen ei ole millään tavoin helppoa tai automaattista. Meidän tulee keskittyä lujasti Vapahtajaan ja Hänen evankeliumiinsa. On henkisesti hyvin vaativaa pyrkiä katsomaan Häneen jokaisessa ajatuksessa.15 Mutta kun teemme niin, meidän epäilyksemme ja pelkomme haihtuvat.16

Hiljattain sain kuulla eräästä pelottomasta nuoresta lehvänsitojasta. Hänet kutsuttiin osallistumaan koulunsa edustajana osavaltiolliseen kilpailuun samana iltana, kun hän oli lupautunut osallistumaan vaarnan Apuyhdistyksen kokoukseen. Kun hän käsitti tapahtumien päällekkäisyyden ja selitti kilpailun toimitsijoille, että hänen pitäisi poistua kilpailusta aikaisemmin osallistuakseen erääseen tärkeään kokoukseen, hänelle sanottiin, että mikäli hän tekisi niin, hänet suljettaisiin pois kilpailusta.

Mitä tämä myöhempien aikojen lehvänsitoja teki? Hän piti kiinni sitoumuksestaan osallistua Apuyhdistyksen kokoukseen. Kuten oli uhattu, hänet suljettiin pois osavaltiollisesta kilpailusta. Kun häneltä kysyttiin hänen päätöksestään, hän vastasi yksinkertaisesti: ”No, kirkko on tärkeämpi, eikö olekin?”

Usko Jeesukseen Kristukseen saa meidät tekemään asioita, joita emme muutoin tekisi. Usko, joka kannustaa meitä toimimaan, antaa meidän päästä paremmin osallisiksi Hänen voimastaan.

Me lisäämme Vapahtajan voimaa elämässämme myös silloin, kun teemme pyhiä liittoja ja pidämme nuo liitot täsmällisesti. Meidän liittomme sitovat meidät Häneen ja antavat meille jumalallista voimaa. Ollessamme uskollisia opetuslapsia me teemme parannuksen ja seuraamme Häntä kasteen vesiin. Kuljemme liittopolkua vastaanottaaksemme muut välttämättömät toimitukset.17 Ja olemme kiitollisia siitä, että Jumalan suunnitelman ansiosta nämä siunaukset voidaan ulottaa esivanhempiin, jotka kuolivat ilman mahdollisuutta saada ne elämänsä aikana kuolevaisuudessa.18

Liittonsa pitävät miehet ja naiset etsivät tapoja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta, jotta mikään ei estä heitä pääsemästä osallisiksi Vapahtajan voimasta. Eräs uskollinen vaimo ja äiti kirjoitti hiljattain näin: ”Nämä ovat levottomia ja vaarallisia aikoja. Kuinka siunattuja me olemmekaan, kun meillä on entistä enemmän tietoa pelastussuunnitelmasta ja innoitettua johdatusta rakastavilta profeetoilta, apostoleilta ja johtohenkilöiltä auttamassa meitä kulkemaan turvallisesti näillä myrskyisillä merillä. Lopetimme tapamme avata aamuisin radio. Sen sijaan kuuntelemme nykyään joka aamu matkapuhelimistamme yhden yleiskonferenssipuheen, kun valmistaudumme uuteen päivään.”

Vielä yksi osatekijä siinä, kuinka voimme ammentaa elämäämme Vapahtajan voimaa, on kääntyä uskossa Hänen puoleensa. Tämä Hänen puoleensa kääntyminen edellyttää uutteraa, keskittynyttä pyrkimystä.

Kuva
Nainen koskettaa Vapahtajan viitan tupsua

Muistatteko Raamatun kertomuksen naisesta, joka oli kärsinyt 12 vuotta heikentävästä ongelmasta?19 Hän osoitti suurta uskoa Vapahtajaan sanoen: ”Jos pääsen koskettamaan edes hänen viittaansa, niin minä paranen.”20

Tämän uskollisen, Vapahtajaan keskittyneen naisen täytyi kurkottaa mahdollisimman pitkälle päästäkseen osalliseksi Hänen voimastaan. Naisen fyysinen kurkottaminen oli vertauskuvana hänen hengellisestä kurkottamisestaan.

Monet meistä ovat huudahtaneet sydämemme syvyyksistä eräänlaisen muunnelman tämän naisen sanoista: ”Jos voisin hengellisesti kurkottaa riittävän pitkälle ammentaakseni elämääni Vapahtajan voimaa, osaisin selviytyä sydäntä riipaisevasta tilanteestani. Tietäisin, mitä tehdä. Ja minulla olisi voimaa tehdä niin.”

Kun kurkotatte elämässänne kohti Herran voimaa yhtä kiihkeästi kuin hukkuva ihminen anoessaan apua ja haukkoessaan ilmaa, niin te saatte Jeesuksen Kristuksen suomaa voimaa. Kun Vapahtaja tietää, että haluatte todella kääntyä Hänen puoleensa – kun Hän voi tuntea, että sydämenne suurimpana haluna on ammentaa elämäänne Hänen voimaansa – Pyhä Henki johtaa teitä tietämään tarkasti, mitä teidän tulee tehdä.21

Kun hengellisesti kurkotatte pidemmälle kuin olette koskaan kurkottaneet, silloin Hänen voimaansa virtaa teihin.22 Ja silloin ymmärrätte niiden sanojen syvällisen merkityksen, joita laulamme laulussa ”Nyt liekkinä loistavi Henki Herran”:

Nyt pyhilleen Herra suo viisauttansa – –.

Hän ilmestyy tiedossa, voimassansa

Ja verhon jo väistyä maan yltä suo.23

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on täynnä Hänen voimaansa, jota on tarjolla jokaiselle vilpittömästi etsivälle Jumalan tyttärelle tai pojalle. Todistukseni on, että kun ammennamme elämäämme Hänen voimaansa, niin sekä Hän että me riemuitsemme.24

Yhtenä Hänen erityisistä todistajistaan julistan, että Jumala elää! Jeesus on Kristus! Hänen kirkkonsa on palautettu maan päälle! Jumalan profeetta maan päällä tänä päivänä on presidentti Thomas S. Monson, jota tuen koko sydämestäni. Todistan siitä ilmaisemalla rakkauteni ja siunaukseni teille jokaiselle. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Ks. 2. Nefi 28:19–30.

 2. Ks. Joh. 3:16.

 3. Jeesus oli voideltu – taivaallinen Isä oli voidellut Hänet olemaan henkilökohtaisena edustajanaan kaikessa, mikä liittyy ihmiskunnan pelastukseen. Jeesus voideltiin meidän Vapahtajaksemme ja Lunastajaksemme. Ennen kuin maailma muovattiin, Jeesus voideltiin tekemään kuolemattomuus todelliseksi ja iankaikkinen elämä mahdolliseksi kaikille Jumalan lapsille (ks. Joh. 17:24; 1. Piet. 1:20). Siten Jeesuksella oli kaksi ainutlaatuista nimeä: Messias (hepreaa) ja Kristus (kreikkaa) – kumpikin tarkoittaa ’voideltua’. (Ks. PKO, ”Voideltu”.)

 4. Voimme suojella itseämme tuntemalla Jumalan sanan ja elämällä sen mukaan (ks. Ef. 6:17–18; OL 27:18).

 5. Isänsä johdolla Jeesus on luonut tämän maailman (ks. Joh. 1:2–3) ja muita maailmoja luvutta (ks. Moos. 1:33). Kauan ennen syntymäänsä kuolevaisuuteen Jeesus oli suuri Jehova – Vanhan testamentin Jumala. Nimenomaan Jehova keskusteli Mooseksen kanssa Siinainvuorella. Nimenomaan Jehova teki Abrahamin kanssa liiton, jonka mukaan maan kaikkia kansakuntia siunattaisiin Abrahamin sukulinjan kautta. Ja nimenomaan Jehova teki liittoja Israelin huoneen perheiden kanssa. Lisäksi Jeesus oli luvattu Immanuel, kuten Jesaja profetoi (ks. Jes. 7:14).

 6. OL 131:6.

 7. Ks. OL 76:40–41.

 8. Ks. 2. Nefi 31:2–21.

 9. Pyhä Raamattu, Mormonin kirja, Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi.

 10. Ks. Topical Guide, ”Jesus Christ”. Tämän pääotsikon alla olevan tekstin lisäksi Hänestä on 57 väliotsikkoa. Pyhien kirjoitusten muunkielisten laitosten osalta voi käyttää Pyhien kirjoitusten opasta.

 11. Niillä aihehakemiston 18 sivulla on annettu yli 2 200 eri kohtaa.

 12. 3. Nefi 27:13–14.

 13. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 51–52.

 14. Ks. ”Elävä Kristus – apostolien todistus”, Liahona, huhtikuu 2000, s. 2–3.

 15. Ks. Hel. 8:15.

 16. Ks. OL 6:36.

 17. Jeesus Kristus opetti meille, miten tärkeitä ovat pyhät toimitukset kuten kaste (ks. Joh. 3:5), sakramentti (ks. OL 59:9) sekä endaumentti ja temppelin sinetöimistoimitukset (ks. OL 124:39–42).

 18. Ks. OL 124:29–32.

 19. Ks. Luuk. 8:43–44.

 20. Mark. 5:28.

 21. Ks. OL 88:63.

 22. Kun tämä uskollinen nainen kosketti Vapahtajan viittaa, Hän sanoi heti: ”Minä tunsin, että minusta lähti voimaa” (Luuk. 8:46, kursivointi lisätty).

 23. ”Nyt liekkinä loistavi Henki Herran”, MAP-lauluja, 2.

 24. Ks. 3. Nefi 17:20.