2015
100 år med familieaften
tidligere næste

100 år med familieaften

I denne måned er det 100 år siden, at Det Første Præsidentskab første gang opfordrede medlemmerne til at holde familieaften. Følgende er et uddrag af det brev fra Det Første Præsidentskab, der introducerede familieaften. Det blev udsendt i apriI 1915 og trykt i Improvement Era, juni 1915, s. 733-734. Retskrivningen er gjort tidssvarende.

Foto gengivet med tilladelse fra Kirkens historiske bibliotek

Kære brødre og søstre.

Vi råder de sidste dages hellige til i større grad at overholde det bud, som Herren har givet i Lære og Pagter afsnit 68:

»Og videre, for så vidt som forældre, der har børn i Zion … ikke lærer dem at forstå læren om omvendelse, tro på Kristus, den levende Guds Søn, og om dåb og Helligåndsgaven ved håndspålæggelse, når de er otte år gamle, skal synden hvile på forældrenes hoved …

Og de skal også lære deres børn at bede og at vandre retskaffent for Herren« (se L&P 68:25-28).

Børnene i Zion bør også i større grad følge det bud, som Herren gav det gamle Israel, og som han har gentaget for de sidste dages hellige:

»Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig« (2 Mos 20:12).

Disse åbenbaringer gælder i høj grad de sidste dages hellige, og det fordres af fædre og mødre i denne kirke, at de underviser i og anvender disse bud i deres hjem.

I denne hensigt råder og opfordrer vi til at indføre en »hjemmeaften« i hele Kirken, hvor fædre og mødre kan samle deres drenge og piger omkring sig i hjemmet og undervise dem om Herrens ord. Således kan de bedre holde rede på deres families behov og fornødenheder og samtidig gøre deres børn og sig selv mere fortrolige med principperne i Jesu Kristi evangelium. Denne hjemmeaften bør vies til at bede, synge salmer og sange, spille musik, læse i skrifterne, drøfte familieanliggender og undervise specifikt i evangeliets principper og livets andre etiske problemer såvel som børns opgaver og ansvar over for forældre, i hjemmet, Kirken og samfundet. Med mindre børn kan man anvende oplæsning, sange, historier og lege, der passer til dem. Lette forfriskninger, som hovedsageligt kan tilberedes i hjemmet, kan serveres.

Man bør omhyggeligt undgå at blive for formel og streng, og hele familien bør deltage i aktiviteterne.

At samles således giver mulighed for at skabe gensidig tillid forældre, børn og søskende imellem og giver desuden forældrene lejlighed til at komme med advarende og vejledende ord og råd til deres drenge og piger. Det giver drenge og piger mulighed for at ære deres far og mor og at vise deres påskønnelse for de gode ting i hjemmet, så Herrens løfte til dem bogstaveligt talt kan opfyldes og deres liv blive længere og lykkeligt …

Vi … opfordrer de unge til at blive hjemme den aften og bruge deres kræfter på at gøre den lærerig, udbytterig og interessant.

Hvis de hellige vil følge dette råd, lover vi, at de vil få store velsignelser. Kærligheden i hjemmet og lydigheden mod forældrene vil blive større. Troen vil vokse i hjertet blandt Israels ungdom, og de vil opnå kraft til at bekæmpe den onde påvirkning og de fristelser, som plager.

Jeres brødre,

Joseph F. Smith

Anthon H. Lund

Charles W. Penrose

Det Første Præsidentskab