Sức Mạnh Cá Nhân nhờ vào Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô
  Footnotes

  Sức Mạnh Cá Nhân nhờ vào Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô

  Qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, mỗi người chúng ta đều có thể trở nên thanh sạch và gánh nặng của sự phản nghịch của chúng ta sẽ được cất bỏ.

  Mới gần đây, tôi đã được phước để nhóm họp với một nhóm người trẻ tuổi đầy ấn tượng nhất từ tiểu bang Idaho. Một thiếu nữ đức hạnh hỏi tôi nghĩ điều gì là điều quan trọng nhất họ cần phải làm trong cuộc sống của họ vào lúc này. Tôi đề nghị họ học cách nhận ra sức mạnh của Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô trong cuộc sống của họ. Ngày hôm nay, tôi xin giải thích một khía cạnh của quyền năng đó tức là sức mạnh cá nhân chúng ta có thể nhận được qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô.

  Trong Sách Mặc Môn chúng ta đọc về Am Môn và các anh em của ông giảng dạy phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô cho một “dân tộc man dã, chai đá và tàn bạo.”1 Nhiều người trong số họ đã được cải đạo và chọn từ bỏ hành vi tội lỗi của mình. Họ cải đạo hoàn toàn đến mức họ chôn vũ khí và giao ước với Chúa rằng họ sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí nữa.2

  Về sau, nhiều người trong số các anh em không cải đạo của họ đến tấn công họ và bắt đầu giết chết họ. Giờ đây, những người trung tín đã chọn để chịu chết dưới lằn gươm hơn là liều mạng sống thuộc linh của mình bằng cách cầm lên vũ khí. Tấm gương ngay chính của họ đã giúp nhiều người nữa được cải đạo và bỏ xuống vũ khí phản nghịch.3

  Qua Am Môn, Chúa hướng dẫn họ đến nơi ẩn náu ở giữa dân Nê Phi, và họ được gọi là dân Am Môn.4 Dân Nê Phi bảo vệ họ trong nhiều năm, nhưng cuối cùng quân đội Nê Phi bắt đầu suy nhược, và rất cần quân tiếp viện.5

  Những người dân Am Môn đều đang sống trong một thời điểm quan trọng của cuộc sống thuộc linh của họ. Họ đã trung tín với giao ước của mình nên không bao giờ cầm vũ khí trở lại. Nhưng họ hiểu rằng người cha có trách nhiệm phải bảo vệ cho gia đình.6 Sự cần thiết đó dường như đủ để đáng suy xét về việc họ đã vi phạm giao ước.7

  Vị lãnh đạo chức tư tế khôn ngoan của họ, là Hê La Man, biết rằng việc vi phạm giao ước với Chúa không bao giờ là hợp lý. Ngài đã đưa ra một sự thay thế đầy soi dẫn. Ngài đã nhắc nhở họ rằng các con trai của họ đã không bao giờ phạm cùng một tội lỗi và do đó chúng đã không cần lập cùng một giao ước.8 Mặc dù các con trai này còn rất trẻ, nhưng thân thể họ mạnh mẽ và quan trọng hơn, họ có đạo đức và thanh khiết. Những người con trai này được củng cố bởi đức tin của mẹ họ.9 Dưới sự chỉ đạo của vị lãnh đạo tiên tri của họ, các thanh niên này thay thế cha của họ để bảo vệ gia đình và nhà cửa.10

  Các sự kiện liên quan đến quyết định quan trọng này cho thấy Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô mang đến sức mạnh cá nhân cho cuộc sống của con cái Thượng Đế như thế nào. Hãy xem xét những cảm nghĩ xúc động của những người cha đó. Họ chắc hẳn đã phải cảm thấy như thế nào khi biết rằng các hành động nổi loạn của quá khứ của họ đã ngăn cản họ không bảo vệ được vợ con mình vào thời điểm cần thiết ấy? Khi trực tiếp biết được các con trai của họ giờ đây đang phải đối mặt với chiến tranh tàn khốc, chắc hẳn họ đã phải khóc âm thầm. Những người cha, chứ không phải con cái, có nghĩa vụ phải bảo vệ gia đình của mình!11 Nỗi buồn của họ chắc hẳn phải mãnh liệt lắm.

  Tại sao vị lãnh đạo đầy soi dẫn của chức tư tế lại lo ngại ý nghĩ cầm lại vũ khí của họ, vì “họ sẽ bị mất linh hồn”?12 Chúa đã phán : “Này, kẻ nào biết hối cải những tội lỗi của mình, thì kẻ đó sẽ được tha thứ, và ta, là Chúa, sẽ không còn nhớ tới những tội lỗi đó nữa.”13 Những người cha trung thành này từ lâu đã hối cải tội lỗi của mình và trở nên thanh sạch nhờ vào Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, vì vậy tại sao họ được khuyên bảo không được bảo vệ gia đình của họ?

  Đó là một lẽ thật cơ bản mà qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có thể được thanh tẩy. Chúng ta có thể trở nên đức hạnh và thanh sạch. Tuy nhiên, đôi khi sự lựa chọn sai lầm của chúng ta để lại những hậu quả lâu dài. Một trong những bước quan trọng thiết yếu để hoàn thành sự hối cải là chúng ta phải gánh chịu những hậu quả ngắn hạn và dài hạn của tội lỗi trong quá khứ. Những lựa chọn trước đây của họ đã làm cho những người cha Am Môn có một ước muốn vật chất mà một lần nữa có thể làm cho họ dễ bị tổn thương, đây chính là điều Sa Tan sẽ cố gắng khai thác.

  Sa Tan sẽ cố gắng sử dụng trí nhớ của chúng ta về bất cứ tội lỗi nào trước đó để dụ dỗ chúng ta trở lại ảnh hưởng của tội lỗi đó. Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác để tránh những cám dỗ của mình. Đó là trường hợp của những người cha Am Môn trung thành. Ngay cả sau những năm họ sống trung thành, thì đó là điều tuyệt đối bắt buộc họ phải tự bảo vệ khỏi bất cứ sự thu hút nào của trí nhớ về tội lỗi trong quá khứ.

  Ở giữa nhiều trận đánh, Tổng Lãnh Binh Mô Rô Ni đã hướng dẫn việc xây đắp công sự cho các thành phố yếu nhất. “Và ông còn bắt chúng dựng lên một hàng rào làm bằng những khúc cây lớn ở phía trong trên bờ hào ấy; và chúng lấy đất dưới hào đắp lên hàng rào cây ấy… cho đến khi chúng bao bọc xung quanh thành phố”14 Tổng Lãnh Binh Mô Rô Ni hiểu được tầm quan trọng của việc củng cố các khu vực yếu để tạo ra sức mạnh.15

  Những người cha Am Môn này cũng giống như vậy. Họ cần những công sự thuộc linh vững chắc hơn để tách rời cuộc sống trung thành của họ với hành vi bất chính của quá khứ họ. Các con trai của họ, là những người được ban phước với những truyền thống ngay chính, đều không có nhược điểm đối với cùng những cám dỗ. Họ đã có thể trung tín bảo vệ gia đình mình mà không thỏa hiệp về sự an lạc phần thuộc linh của họ.

  Đối với bất cứ ai mong muốn được thoát khỏi những hậu quả của sự lựa chọn sai lầm, thì tin vui là Chúa thấy những yếu điểm khác hơn là Ngài thấy sự phản nghịch. Trong khi Chúa cảnh báo rằng sự phản nghịch mà không hối cải sẽ mang lại hình phạt,16 thì Chúa phán về các yếu điểm, luôn luôn với lòng thương xót.17

  Chắc chắn là có lòng khoan dung vì những người cha Am Môn được giảng dạy các truyền thống sai lầm của cha mẹ họ, nhưng tất cả các con cái của Cha Thiên Thượng đều đến trần thế với Ánh Sáng của Đấng Ky Tô. Bất kể nguyên nhân của những hành động tội lỗi của họ là gì đi nữa, kết quả là nảy sinh ra tính dễ bị tổn thương mà Sa Tan sẽ cố gắng khai thác.

  Khoan dung thay, họ được giảng dạy cho phúc âm, đã hối cải, và qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô trở nên vững mạnh về phần thuộc linh hơn so với những cám dỗ của Sa Tan. Có lẽ họ đã không cảm thấy bị cám dỗ để trở về với quá khứ tàn bạo của họ, nhưng bằng cách noi theo vị tiên tri lãnh đạo của họ, họ không cho Sa Tan có cơ hội “[lừa gạt] tâm hồn họ, và cẩn thận [dẫn dắt] họ xuống ngục giới.”18 Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi không những thanh tẩy họ khỏi tội lỗi, mà Đấng Cứu Rỗi còn có thể bảo vệ họ khỏi những yếu điểm của họ và củng cố họ, vì họ tuân theo lời khuyên bảo của vị lãnh đạo chức tư tế của mình. Sự cam kết khiêm nhường, suốt đời của họ để từ bỏ tội lỗi đã bảo vệ gia đình họ nhiều hơn bất cứ điều gì họ đã có thể có trên chiến trường. Sự tuân phục của họ không tước đoạt khỏi họ những phước lành, mà củng cố và ban phước cho họ và cho các thế hệ tương lai.

  Đoạn kết của câu chuyện cho thấy lòng thương xót của Chúa đã làm cho “những yếu điểm trở nên mạnh mẽ” như thế nào.19 Những người cha trung thành này gửi các con trai của mình ra chiến trường dưới sự trông nom của Hê La Man. Mặc dù những người con trai này đã chiến đấu trong các trận chiến ác liệt, nơi đó ít nhất ai cũng đều bị thương tích, nhưng không có ai bị mất mạng cả.20 Những thanh niên này đã chứng tỏ là một nguồn sức mạnh thiết yếu cho quân đội Nê Phi đầy mệt mỏi. Họ trung thành và mạnh mẽ hơn về phương diện thuộc linh khi trở về nhà. Gia đình của họ được ban phước, bảo vệ, và củng cố.21 Trong thời đại của chúng ta, vô số những người học Sách Mặc Môn đã được gây dựng bởi tấm gương của các con trai thanh khiết và ngay chính này.

  Mỗi người chúng ta đều có lần đã có những sự lựa chọn sai lầm trong cuộc sống. Chúng ta đều rất cần quyền năng cứu chuộc của Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Mỗi người chúng ta phải hối cải về bất cứ sự phản nghịch nào. “Vì ta là Chúa chẳng nhìn tội lỗi với một mảy may chấp nhận.”22 Ngài không thể chấp nhận vì Ngài biết phải cần những gì để trở thành giống như Ngài.

  Nhiều người trong số chúng ta đã để cho cá tính của mình nảy sinh ra những yếu điểm. Qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, giống như dân Am Môn, chúng ta có thể xây đắp xung quanh mình những công sự thuộc linh và bất cứ sai lầm nào trong quá khứ mà Sa Tan cố gắng khai thác. Sự bảo vệ thuộc linh xây đắp xung quanh những người cha Am Môn đã ban phước và củng cố bản thân họ, gia đình họ, đất nước họ, và các thế hệ tương lai. Điều này cũng có thể đúng với chúng ta.

  Vì vậy, làm thế nào chúng ta xây đắp những công sự vĩnh cửu này? Bước đầu tiên là cần phải là sự hối cải chân thành, thấu đáo và trọn vẹn. Qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, mỗi người chúng ta đều có thể trở nên thanh sạch và gánh nặng của sự phản nghịch của chúng ta sẽ được cất bỏ. Hãy nhớ rằng, sự hối cải không phải là trừng phạt. Đó là con đường tràn đầy hy vọng vào một tương lai huy hoàng hơn.

  Cha Thiên Thượng đã cung ứng cho chúng ta các công cụ nhằm giúp xây đắp các công sự giữa tính dễ tổn thương và lòng trung thành của chúng ta. Hãy xem xét các đề nghị sau đây:

  • Lập các giao ước và tiếp nhận các giáo lễ cho chính mình. Sau đó làm việc một cách đều đặn và kiên định để cung ứng các giáo lễ trong đền thờ cho các tổ tiên của mình.

  • Chia sẻ phúc âm với những người trong gia đình hay bạn bè ngoại đạo hoặc kém tích cực. Việc chia sẻ những lẽ thật này có thể mang đến một tinh thần nhiệt tình mới vào cuộc sống của các anh chị em.

  • Phục vụ trung thành trong tất cả những sự kêu gọi của Giáo Hội, nhất là những chỉ định về việc giảng dạy tại gia và thăm viếng giảng dạy. Đừng giảng dạy tại gia hoặc thăm viếng giảng dạy chỉ trong 15 phút một tháng. Thay vì thế, hãy tìm đến mỗi người trong gia đình. Làm quen với từng người. Hãy là một người bạn thực sự. Qua hành vi tử tế, hãy cho họ thấy các anh chị em quan tâm đến mỗi người biết bao.

  • Quan trọng hơn hết, hãy phục vụ những người trong gia đình của mình. Đặt ưu tiên rất cao cho sự phát triển thuộc linh của người phối ngẫu và con cái của các anh chị em. Hãy lưu tâm đến những điều các anh chị em có thể làm để giúp đỡ lẫn nhau. Hãy ban phát rộng rãi thời giờ và sự chú ý.

  Trong mỗi lời đề nghị này, có một chủ đề chung là: làm cho cuộc sống của các anh chị em tràn đầy với sự phục vụ những người khác. Khi các anh chị em tập trung vào sự phục vụ các con cái của Cha Thiên Thượng,23 thì những cám dỗ của Sa Tan bị mất quyền lực trong cuộc sống của các anh chị em.

  Vì Cha Thiên Thượng vô cùng yêu thương các anh chị em, nên Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô làm cho sức mạnh đó có thể đạt được. Thật là tuyệt vời, phải không? Nhiều người đã cảm thấy gánh nặng của sự lựa chọn sai lầm, và mỗi anh chị em có thể cảm thấy quyền năng đầy soi dẫn của sự tha thứ, lòng thương xót, và sức mạnh của Chúa. Tôi đã cảm thấy được điều đó, và tôi làm chứng rằng điều đó có sẵn cho mỗi anh chị em, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.