Tin Tức về Đền Thờ
  Footnotes

  Tin Tức về Đền Thờ

  Đền Thờ Đầu Tiên ở Connecticut đã được Làm Lễ Động Thổ

  Công trình xây cất ngôi đền thờ đầu tiên của Thánh Hữu Ngày Sau ở Connecticut, Hoa Kỳ đã bắt đầu, tiếp theo sau lễ động thổ do Chủ Tịch Thomas S. Monson hướng dẫn ở Hartford vào thứ bảy ngày 17 tháng Tám. Đền Thờ Hartford Connecticut sẽ là ngôi đền thờ thứ hai ở New England (ngôi đền thờ thứ nhất ở Boston, Massachusetts) và là một trong 170 ngôi đền thờ Thánh Hữu Ngày Sau đang hoạt động, đang được xây cất, hay trong các giai đoạn hoạch định trên khắp thế giới.

  Đền Thờ Thứ Hai ở Colorado

  Vào thứ bảy ngày 24 tháng Tám, Anh Cả Ronald A. Rasband thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đã thực hiện lễ động thổ cho ngôi đền thờ thứ hai ở Colorado, Hoa Kỳ, Đền Thờ Fort Collins Colorado. Ngôi đền thờ thứ nhất nằm ở Denver, cách Fort Collins khoảng 59 dặm (95 kilômét) về phía nam.

  Ảnh do Nicolas Carrasco chụp, do nhã ý của Tin Tức Giáo Hội