Đại Hội Trung Ương: Củng Cố Đức Tin và Chứng Ngôn
  Footnotes

  Đại Hội Trung Ương: Củng Cố Đức Tin và Chứng Ngôn

  Ôi, chúng ta cần đại hội trung ương biết bao! Qua các đại hội, đức tin của chúng ta được củng cố và chứng ngôn của chúng ta gia tăng.

  Xin cám ơn Chủ Tịch Monson về lời giảng dạy và tấm gương phục vụ của chủ tịch giống như Đấng Ky Tô và lệnh truyền cho tất cả chúng ta để đều là những người truyền giáo. Chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho chủ tịch.

  Trong gian kỳ của chúng ta, Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô đã ám chỉ sự quy tụ của Các Thánh Hữu “là đại hội trung ương của ta.”1

  Bất cứ chúng ta đang ở đâu trên thế giới này, xem phần phát sóng này bằng cách nào, tôi cũng làm chứng rằng chúng ta đang quy tụ tại đại hội của Ngài. Tôi cũng làm chứng rằng chúng ta sẽ nghe lời phán của Ngài, vì Ngài đã phán: “dẫu bằng chính tiếng nói của ta hoặc bằng tiếng nói của các tôi tớ ta thì cũng như nhau.”2

  Các đại hội đã luôn luôn là một phần của Giáo Hội chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô. A Đam quy tụ con cháu của ông lại và nói tiên tri về những điều sẽ xảy đến. Môi Se quy tụ con cái Y Sơ Ra Ên và dạy họ các lệnh truyền ông đã nhận được. Đấng Cứu Rỗi giảng dạy đám đông quy tụ lại ở Đất Thánh lẫn trên lục địa Mỹ Châu. Phi E Rơ quy tụ các tín đồ ở Giê Ru Sa Lem. Đại hội đầu tiên trong những ngày sau này đã được triệu tập chỉ hai tháng sau khi Giáo Hội được tổ chức và các đại hội đã tiếp tục cho đến tận ngày nay.

  Các đại hội này luôn luôn được Chúa chỉ đạo, do Thánh Linh của Ngài hướng dẫn.3 Chúng tôi không được chỉ định một đề tài cụ thể. Trong nhiều tuần và tháng, thường là qua những đêm không ngủ, chúng tôi trông đợi Chúa. Qua việc nhịn ăn, cầu nguyện, học tập, và suy ngẫm, chúng tôi tìm hiểu sứ điệp Ngài muốn chúng tôi đưa ra.

  Một số người có thể hỏi: “Tại sao sự soi dẫn không đến một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn?” Chúa đã dạy Oliver Cowdery: “Ngươi phải nghiên cứu kỹ trong tâm trí mình; rồi ngươi phải hỏi ta xem điều đó có đúng không.”4 Các sứ điệp trong đại hội đến với chúng tôi sau khi đã thành tâm chuẩn bị, qua Đức Thánh Linh.

  Nguyên tắc này đúng với tất cả các tín hữu của Giáo Hội khi chúng ta chuẩn bị tham gia vào các đại hội tiểu giáo khu, giáo khu và trung ương. Chúng ta nghiên cứu kỹ điều mình cần và mong muốn từ Cha Thiên Thượng, rồi cầu nguyện để hiểu và áp dụng điều chúng ta đã được giảng dạy. Khi thời gian đại hội đến, chúng ta hy sinh các sinh hoạt khác, “dẹp bỏ những điều của thế gian, [để] tìm kiếm những điều của một thế giới tốt đẹp hơn.”5 Sau đó, chúng ta quy tụ gia đình của mình lại để nghe lời của Chúa, giống như dân của Vua Bên Gia Min đã làm.6

  Trẻ em và giới trẻ thích được tham dự đại hội. Chúng ta sẽ sai lầm nghiêm trọng nếu cho rằng đại hội là một điều gì đó vượt quá sự hiểu biết về mặt trí tuệ hoặc tinh thần của các em. Tôi hứa với các tín hữu trẻ tuổi của Giáo Hội rằng nếu các em chịu lắng nghe thì các em sẽ cảm nhận được Thánh Linh tăng trưởng bên trong các em. Chúa sẽ cho các em biết điều Ngài muốn các em làm với cuộc đời của các em.

  Trong các đại hội, chúng ta có thể nhận được lời của Chúa chỉ dành riêng cho chúng ta. Một tín hữu đã làm chứng: “Tôi ngạc nhiên khi nghe bài nói chuyện của ông. … Bài nói chuyện của ông là một sự mặc khải cá nhân trực tiếp từ Chúa cho gia đình tôi. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được biểu hiện mạnh mẽ của Thánh Linh trong cuộc sống của mình như những giây phút đó khi Đức Thánh Linh phán trực tiếp với tôi.”

  Một người khác nói: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy một bài nói chuyện nào sâu sắc như vậy được đưa ra cho tôi.”

  Điều này có thể bởi vì Đức Thánh Linh mang lời của Chúa đến tâm hồn chúng ta theo những cách dễ hiểu đối với chúng ta.7 Khi tôi ghi chép tại đại hội, tôi không luôn luôn viết xuống chính xác điều người nói chuyện đang nói; tôi ghi theo điều hướng dẫn riêng của Thánh Linh dành cho tôi.

  Những gì được nói ra thì không quan trọng bằng những gì chúng ta nghecảm nhận.8 Đó là lý do tại sao chúng ta cố gắng có được kinh nghiệm về đại hội trong một bối cảnh mà có thể nghe được, cảm nhận được, và hiểu rõ tiếng nói nhỏ nhẹ êm ái của Thánh Linh.

  Ôi, chúng ta cần đại hội trung ương biết bao! Qua các đại hội, đức tin của chúng ta được củng cố và chứng ngôn của chúng ta gia tăng. Và khi được cải đạo, chúng ta củng cố lẫn nhau để đứng vững giữa các tên lửa của những ngày cuối cùng này.9

  Trong những thập niên gần đây, Giáo Hội đã hầu như chưa trải qua vấn đề hiểu lầm khủng khiếp và những sự ngược đãi nào như Các Thánh Hữu đầu tiên đã trải qua. Không phải lúc nào điều đó cũng như vậy. Thế giới đang càng ngày càng lánh xa Chúa với một tốc độ nhanh hơn từ trước đến giờ. Kẻ nghịch thù đã được thả ra trên thế gian. Chúng ta xem, nghe, đọc, học, và chia sẻ những lời của các vị tiên tri để được báo trước và được bảo vệ. Ví dụ, “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới” đã được đưa ra từ lâu trước khi chúng ta trải qua những thử thách như gia đình hiện đang đối phó. Bản “Đấng Ky Tô Hằng Sống: Chứng Ngôn của Các Sứ Đồ” đã được chuẩn bị từ trước khi chúng ta cần đến chứng ngôn này nhất.

  Chúng ta có thể không biết hết các lý do tại sao các vị tiên tri và những người nói chuyện trong đại hội ngỏ lời với chúng ta về một số đề tài nào đó trong đại hội, nhưng Chúa biết. Chủ tịch Harold B. Lee đã dạy: “Sự an toàn duy nhất chúng ta có với tư cách là tín hữu của giáo hội này là để … lưu tâm đến những lời nói và lệnh truyền mà Chúa sẽ ban cho qua vị tiên tri của Ngài . … Có một số điều sẽ cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin. Các anh chị em có thể không thích điều các vị thẩm quyền trung ương của Giáo Hội đưa ra. Điều đó có thể mâu thuẫn với quan điểm [riêng] của các anh chị em. Điều đó có thể mâu thuẫn với quan điểm xã hội của các anh chị em. Điều đó có thể xen vào cuộc sống xã hội của các anh chị em. Nhưng nếu các anh chị em lắng nghe những điều này, như thể từ miệng của chính Chúa phán ra, với lòng kiên nhẫn và đức tin, thì lời hứa là ′các cánh cửa ngục giới sẽ không thắng được các anh chị em; … và Chúa Thượng Đế sẽ làm cho quyền năng của bóng tối tan biến khỏi các anh chị em, và làm cho các tầng trời sẽ rung chuyển vì lợi ích của các anh chị em và vinh quang của danh Ngài’ (GLGƯ 21:6).”10

  Làm thế nào Chủ Tịch Lee biết được chúng ta sẽ phải đối phó với điều gì trong thời kỳ của mình? Ông biết vì ông là một vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Và bây giờ nếu chúng ta lắng nghe và tuân theo các vị tiên tri, kể cả những người sẽ nói chuyện trong chính đại hội này, thì chúng ta sẽ được củng cố và được bảo vệ.

  Các phước lành lớn nhất của đại hội trung ương đến với chúng ta sau khi đại hội kết thúc. Hãy ghi nhớ khuôn mẫu được thường xuyên ghi lại trong thánh thư: chúng ta quy tụ lại để nghe những lời của Chúa, và chúng ta trở về nhà mình để sống theo những lời này.

  Sau khi Vua Bên Gia Min đã giảng dạy cho dân của ông, “ông bèn cho dân chúng giải tán, và mọi người, tùy theo gia đình mình, ai nấy đều trở về nhà.”11 Trong thời kỳ của ông, Vua Lim Hi cũng đã làm như vậy.12 Sau khi giảng dạy và phục sự cho dân chúng tại đền thờ ở Xứ Phong Phú, Đấng Cứu Rỗi đã khẩn nài: “Vậy nên các ngươi hãy trở về nhà mà suy ngẫm những điều ta đã phán dạy, và hãy cầu xin Đức Chúa Cha trong danh ta để các ngươi có thể hiểu được mà chuẩn bị tâm trí mình cho ngày mai, rồi ta sẽ trở lại cùng các ngươi.”13

  Chúng ta chấp nhận lời mời gọi của Đấng Cứu Rỗi khi chúng ta suy ngẫm và cầu nguyện để hiểu điều mà chúng ta đã được giảng dạy và sau đó đi ra và làm theo ý muốn của Ngài. Hãy ghi nhớ những lời của Chủ Tịch Spencer W. Kimball: “Tôi đã quyết định rằng khi tôi về nhà từ đại hội [trung ương] này … tôi có thể trở nên hoàn hảo trong rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của tôi. Tôi đã ghi nhớ những điều này, và tôi mong mỏi thực hiện những điều đó ngay khi chúng tôi nhận được”14 Gần đây Chủ Tịch Monson đã nói: “Tôi khuyến khích các anh chị em đọc các bài nói chuyện … và suy ngẫm các sứ điệp được chứa đựng trong đó. Tôi đã thấy trong cuộc sống của mình rằng tôi còn học được nhiều hơn từ các bài giảng đầy cảm ứng này khi tôi nghiên cứu kỹ hơn.”15

  Ngoài việc mời gọi chúng ta học thánh thư riêng cá nhân và chung gia đình, Cha Thiên Thượng còn muốn chúng ta học thường xuyên và áp dụng điều chúng ta đã học được trong đai hội. Tôi làm chứng rằng những người đặt lòng tin cậy vào Chúa và lắng nghe lời khuyên dạy này với đức tin đều sẽ đạt được sức mạnh lớn lao để ban phước cho bản thân và gia đình mình trong nhiều thế hệ mai sau.

  Cha Thiên Thượng đã cung cấp con đường. Tại đại hội này, có 97 phần trăm tín hữu của Giáo Hội có thể nghe các sứ điệp này bằng ngôn ngữ của họ. Hằng triệu tín hữu ở 197 quốc gia sẽ theo dõi đại hội này trong 95 ngôn ngữ. Chỉ trong vòng hai hoặc ba ngày, các sứ điệp sẽ xuất hiện trên mạng LDS.org bằng tiếng Anh, và trong vòng một tuần sẽ bắt đầu có sẵn trong 52 ngôn ngữ. Bây giờ chúng ta nhận được bản in các tạp chí Giáo Hội trong vòng ba tuần sau khi đại hội trung ương. Chúng ta không cần phải chờ nhiều tháng để có các bài nói chuyện đến qua đường bưu điện. Chúng ta có thể đọc, nghe, xem, và chia sẻ những lời giảng dạy của các vị tiên tri trên một máy vi tính, điện thoại, hay thiết bị điện tử khác. Bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi nào, chúng ta cũng đều có thể mở mang kiến thức, củng cố đức tin và chứng ngôn, bảo vệ gia đình của mình, và hướng dẫn họ trở về nhà an toàn.

  Các sứ điệp của đại hội này cũng sẽ được lồng vào chương trình giảng dạy trực tuyến cho giới trẻ. Thưa các bậc cha mẹ, các anh chị em cũng có thể truy cập cho mình các bài học dành cho giới trẻ trên mạng LDS.org. Hãy tìm hiểu những gì con cái của các anh chị em đang học, và làm cho bài học đó trở thành chủ đề của việc nghiên cứu riêng của các anh chị em, các cuộc thảo luận trong gia đình, buổi họp tối gia đình, hội đồng gia đình, và các cuộc phỏng vấn riêng với mỗi đứa con của các anh chị em về điều chúng cần được giảng dạy riêng.

  Tôi khuyến khích tất cả các tín hữu nên sử dụng các nguồn tài liệu trên các trang mạng của Giáo Hội và các ứng dụng di động. Chúng đang được liên tục cải tiến để được sử dụng dễ dàng hơn và thích hợp hơn với cuộc sống của chúng ta. Các anh chị em sẽ thấy trên trang mạng LDS.org các nguồn tài liệu để giúp các anh chị em học phúc âm, củng cố nhà cửa và gia đình mình, và phục vụ trong sự kêu gọi của mình. Các anh chị em cũng có thể tìm kiếm tổ tiên của mình, họ là những người cần các giáo lễ đền thờ và các nguồn tài liệu để hỗ trợ các anh chị em trong công việc cứu rỗi, kể cả việc chia sẻ phúc âm. Các bậc cha mẹ có thể đi đầu trong việc chuẩn bị cho con cái họ chịu phép báp têm, nhận chức tư tế, phục vụ truyền giáo toàn thời gian, và đền thờ. Họ có thể giúp chúng ta đi trên con đường chật và hẹp của các giáo lễ đền thờ và các giao ước cùng hội đủ điều kiện để nhận phước lành của cuộc sống vĩnh cửu.

  Trong đại hội tháng Tư vừa qua, trong buổi họp chức tư tế trung ương, tôi đã cho biết về việc cha tôi vẽ hình một hiệp sĩ mặc bộ áo giáp để dạy cho tôi về việc khoác lên toàn bộ áo giáp của Thượng Đế và sự bảo vệ thuộc linh điều đó mang lại.

  Sau khi phiên họp đó kết thúc, một người cha đã cho gia đình của ông biết về điều ông đã học được. Vì được soi dẫn, đứa con trai nhỏ của họ là Jason đã tìm kiếm trên mạng LDS.org để tự mình nghe sứ điệp đó. Một vài ngày sau, tại buổi họp tối gia đình nó đã chia sẻ bài học với các anh chị em của nó. Đây là hình của nó:

  Một sứ điệp giản dị trong đại hội, được Chúa soi dẫn, nhận được bởi một đứa trẻ, được giảng dạy trong một gia đình trong một cách thức mạnh mẽ và riêng tư. Tôi yêu thích tấm giáp che ngực của sự ngay chính. Tôi yêu thích tấm khiên che của đức tin để chống lại các tên lửa của kẻ nghịch thù. Đây là những phước lành của đại hội.

  Thưa các anh chị em, tôi chia sẻ chứng ngôn đặc biệt của tôi rằng Chúa Giê Su Ky Tô hằng sống và đứng đầu Giáo Hội này. Đây là đại hội trung ương của Ngài. Tôi hứa trong danh của Ngài rằng nếu các anh chị em cầu nguyện với ước muốn chân thành để nghe tiếng nói của Cha Thiên Thượng trong các sứ điệp của đại hội này, thì các anh chị em sẽ khám phá ra rằng Ngài đã phán bảo cùng các anh chị em để giúp đỡ, củng cố, và dẫn dắt các anh chị em về nhà nơi Ngài hiện diện. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.