Sự Tăng Trưởng về Con Số Tín Hữu và Số Người Truyền Giáo Được Loan Báo tại Đại Hội Trung Ương
  Footnotes

  Sự Tăng Trưởng về Con Số Tín Hữu và Số Người Truyền Giáo Được Loan Báo tại Đại Hội Trung Ương

  Tại phiên họp khai mạc Đại Hội Trung Ương Bán Niên kỳ thứ 183 vào ngày 5 tháng Mười năm 2013, Chủ Tịch Thomas S. Monson loan báo rằng con số các tín hữu của Giáo Hội đã đạt đến 15 triệu người. Ông cũng loan báo rằng kể từ khi việc hạ thấp độ tuổi phục vụ truyền giáo vào tháng Mười năm 2012, số người truyền giáo toàn thời gian phục vụ trên khắp thế giới đã gia tăng đáng kể—từ 58.500 lên đến 80.333 người.

  Chủ Tịch Monson nói: “Giáo Hội tiếp tục phát triển đều đặn và thay đổi cuộc sống của càng ngày càng nhiều người hơn mỗi năm.” “Giáo Hội đang lan rộng trên khắp thế giới trong khi lực lượng truyền giáo của chúng ta tìm kiếm những người đang tìm kiếm lẽ thật.”

  Ông khuyến khích các tín hữu và những người truyền giáo hãy cùng nhau tham gia vào việc chia sẻ phúc âm. Chủ Tịch Monson, là người đã phục vụ với tư cách là Sứ Đồ trong 50 năm, nói: “Bây giờ là thời gian cho các tín hữu và những người truyền giáo cùng đến với nhau, cùng làm việc với nhau, phải lao nhọc trong vườn nho của Chúa để đem loài người về cùng Ngài.”

  Trong phiên họp trưa thứ bảy, ba thành viên của Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi—Các Anh Cả John B. Dickson, Paul E. Koelliker, và F. Michael Watson—đã được giải nhiệm một cách vinh dự và họ trở thành những thành viên danh dự, và Anh Cả Kent D. Watson của Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi cũng đã được giải nhiệm một cách vinh dự. Ngoài ra, Julio A. Angulo, 45 tuổi, ở Bogotá, Colombia; Peter F. Evans, 54 tuổi ở Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ; và Gennady N. Podvodov, 47 tuổi, ở Donetsk, Ukraine đã được tán trợ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng. César H. Hooker và Craig T. Wright cũng đã được loan báo là đã được giải nhiệm với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng.

  Hàng triệu người trên khắp thế giới đã xem hoặc lắng nghe đại hội qua các buổi phát sóng bằng truyền hình, Internet, phát thanh, và hệ thống vệ tinh. Lần đầu tiên, phiên họp chức tư tế tối thứ bảy đã phát sóng trên truyền hình và trực tiếp trên Internet. Hơn 100.000 người đã tham dự năm phiên họp tại Trung Tâm Đại Hội ở Salt Lake City, Utah, vào ngày 5 và 6 tháng Mười. Đại hội cũng có sẵn qua các phương tiện truyền thông khác nhau bằng 95 ngôn ngữ và phát sóng đến 197 quốc gia và lãnh thổ.

  Chủ Tịch Monson đã kết thúc đại hội với một lời khẩn nài cùng các tín hữu Giáo Hội là hãy nhân từ hơn đối với nhau và “luôn luôn được tìm thấy làm công việc của Chúa.”

  Thomas S. Monson tại Đại Thính Đường ở Khuôn Viên Đền Thờ vào năm 1963, ngay trước khi ông được tán trợ với tư cách là một Vị Thẩm Quyền Trung Ương.

  Bức ảnh từ Văn Phòng Chủ Tịch