Tapura ohipa
  Footnotes

  Liahona, Atopa 2011

  Manava i teie ve‘a taa ê

  E mea iti roa te mau tumu parau e faataahia‘i te taatoaraa o te hoê ve‘a, e te Buka a Moromona o te hoê ïa o taua mau tumu parau ra. I roto i teie ve‘a, te faaite nei te mau peropheta tahito e no teie mahana, e tae noa’tu i te mau melo na te ao taatoa, i to ratou iteraa papû taa ê no te mau papa‘iraa mo‘a. E omuaraa semeio to teie buka. E tapa‘o mau te reira no te faaho‘i-raa-hia mai. Te ofa‘i tape‘a fana ïa no ta tatou haapa‘oraa faaroo. E ua papa‘ihia te reira no to tatou nei anotau, ma te haapii-maramarama-raa e te ohie i te parau haapiiraa a te Mesia no te paturaa i to tatou faaroo e te haapuairaa i to tatou mau utuafare.

  Noa’tu e eita outou e ite e rave rahi mau tufaa ta outou i matau i te ite i roto i te Liahona, te vai noa nei râ te Poro‘i a te Peresideniraa Matamua (api 4) e te Parau Poro‘i a te mau Tuahine Hahaere api 46 Te faaite nei teie mau parau poro‘i e te tahi atu mau aamu i te mau iteraa papû e te mau haapiiraa no roto mai i te Buka a Moromona.

  Te titau manihini nei matou ia outou ia tuatapapa i teie ve‘a na roto i te pure, ia mau maite te mau parau poro‘i i roto i te aau, e ia faaite atu i te reira —e te Buka a Moromona —ia vetahi ê.

  E rave rahi mau peni hoho’a i roto i teie ve’a oia hoi te hoê faaiteraa no te Liahona o ta Lehi i farii. Aita te mau Liahona i hunahia e aita e imiraa mau mai teie i ni’a nei, tera râ e nehenehe outou e to outou utuafare e fana’o ia ma’imi e hia mau Liahona ta outou e ite atu i roto i teie ve’a.

  I ni‘a i te tapo‘i

  I mua: Hoho‘a na John Luke; Ia Ite Outou, na Gary Kapp, parau faati‘a na te tane e te vahine David Larsen, eiaha e nene‘i. I muri: Hoho‘a no Iesu, na Heinrich Hofmann, parau faati‘a na C. Harrison Conroy Co..