2010–2019
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญของศาสนจักร
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญของศาสนจักร

พี่น้องทั้งหลาย ขอเสนอว่าเราสนับสนุนรัสเซลล์ มาเรียน เนลสัน ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย; ดัลลิน แฮร์ริส โอ๊คส์ ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด; และ เฮนรีย์ เบนเนียน อายริงก์ ในฐานะที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน หากมี โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนดัลลิน เอช. โอ๊คส์ ในฐานะประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง และเอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด ในฐานะรักษาการประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนสมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสองต่อไปนี้: เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์, แกรีย์ อี. สตีเวนสัน, เดล จี. เรนลันด์, เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง, และอูลิส์เสส ซวาเรส

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้านโปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน หากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอให้บุคคลต่อไปนี้พ้นหน้าที่พร้อมด้วยความขอบคุณสำหรับการรับใช้ที่อุทิศตน เอ็ลเดอร์วิลฟอร์ด ดับเบิลยู. แอนเดอร์เซ็น, คิม บี. คลาร์ก, ลอว์เรนซ์ อี. คอร์บริดจ์, คลอดิโอ อาร์. เอ็ม. คอสตา, แบรดลีย์ ดี. ฟอสเตอร์, โอ. วินเซนต์ ฮาเล็ก, โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม, สตีเวน อี. สโนว์, และแลร์รีย์ วาย. วิลสัน ในฐานะสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และมอบสถานะเกียรติคุณแก่พวกท่าน

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่เหล่านี้และครอบครัวสำหรับการรับใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวกท่าน โปรดยกมือ

เราขอเสนอให้เจ้าหน้าที่ต่อไปนี้พ้นหน้าที่ในฐานะสาวกเจ็ดสิบภาค: ฮูลิโอ ซี. อาคอสตา, เบลค อาร์. อัลเดอร์, แอเลน แอล. แอลลาร์ด, โอมาร์ เอ. อัลวาเรซ, ทิอิชิ เอโอบะ, คาร์ลอส เอฟ. อาร์เรดอนโด, อาเลย์ เค. อาอูนา จูเนียร์, แกรนท์ ซี. เบนเน็ตต์, ไมเคิล เอช. บอร์น, โรมูโล วี. คาเบรรา, วิลสัน บี. คาลดารอน, เฮอร์นันโด คามาร์โก, โฮเซ ซี. เอฟ. แคมโปส, นิโคลัส คัสตันเญดา, วอลเทอร์ ชาโทรา, เสินอ้อ โฉ่ว, โรเบิร์ต เจ. ดัดฟีลด์, เจ. เควิน เอนซ์, เมลิอูลา เอ็ม. ฟาตา, เค. มาร์ก ฟรอสต์, คลอด อาร์. กามีเอตต์, เมาริซิโอ ซี. กอนซากา, เลโอนาร์ด ดี. เกรียร์, โฮเซ แอล. อิซาเกียร์เร, เต กุล จุง, เซอร์จิโอ แอล. กรัสโนสเอลสกี้, มิลาน เอฟ. คุนซ์, ไบรอัน อาร์. ลาร์เซ็น, จี. เคนเน็ธ ลี, เฮอรัลโด ลิมา, ดับเบิลยู. ฌอง-ปิแอร์ โลโน, คุมบูลานิ เม็ดเล็ตชี, เดล เอช. มังก์, นอร์แมน อาร์. เนมโรว์, ยูทากะ ออนดา, วูฟแกงค์ พิลซ์, ไรมุนดู ปาเชกู ดี ปินญู, เกนนาดีย์ เอ็น. พอดโวโดฟ, อับราฮัม อี. เควโร, มาร์โก เอ. ไรส์, สตีเวน เค. แรนดัลล์, ฟรานซิสโก เจ. รูอิซ เด เมนโดซา, เอ็ดวิน เอ. เซกซ์ตัน, ราอูล เอช. สปิตาเล, ซี. วอลเตอร์ เตรวินโญ, อิซาคี เค. ทุกูอาฟู, ฮวน เอ. อูร์รา, ราอูล เอส. บียานูเอวา, และลีโอนาร์ด วู

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณการรับใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวกท่าน โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้ในฐานะสาวกเจ็ดสิบภาคคนใหม่: ไมเคิล เจ. คาร์เตอร์, อัลเฟรด คยุนกู, อาร์. เปปเปอร์ เมอร์เรย์, ไรอัน เค. โอลเซ็น, และโยทูอา ทูเน

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน หากมี โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญของศาสนจักรที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน หากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอให้ผู้ที่คัดค้านการเสนอชื่อใดๆ ก็ตามติดต่อประธานสเตคของท่าน

พี่น้องทั้งหลาย เราซาบซึ้งในศรัทธาและคำสวดอ้อนวอนของท่านที่มีให้ผู้นำศาสนจักรมาโดยตลอด