2010–2019
การปรับเปลี่ยนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชน
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

การปรับเปลี่ยนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชน

เยาวชนชายหญิงจำนวนมากขึ้นจะสามารถรับมือกับความท้าทายและยังอยู่บนเส้นทางพันธสัญญาเพราะมีความสนใจนี้คอยจับจ้องอยู่ที่เยาวชนของเราเหมือนแสงเลเซอร์

ขอบคุณประธานเนลสันที่รักสำหรับการนำทางที่ได้รับการเปิดเผยอันน่ายินดีเกี่ยวกับพยานในพิธีบัพติศมา และทิศทางที่ท่านขอให้เราแบ่งปันเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนและพัฒนาศักยภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา

ก่อนจะพูดถึงการปรับเปลี่ยนเหล่านั้น เราขอขอบคุณจากใจที่สมาชิกตอบรับอย่างดีเยี่ยมต่อพัฒนาการต่างๆ ในการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องของพระกิตติคุณ ดังที่ประธานเนลสันพูดไว้เมื่อปีที่แล้ว พวกท่านกินวิตามิน!1

ท่านศึกษา จงตามเรามา ที่บ้านอย่างมีความสุข2 ท่านตอบรับการปรับเปลี่ยนที่โบสถ์ด้วย สมาชิกโควรัมเอ็ลเดอร์และพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ทำงานแห่งความรอดเป็นหนึ่งเดียวกัน3

ความสำนึกคุณของเราเต็มเปี่ยม4 เราสำนึกคุณเป็นพิเศษที่เยาวชนของเรายังเข้มแข็งและซื่อสัตย์ต่อไป

เยาวชนของเราอาศัยอยู่ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นแต่ก็ท้าทายด้วย ทางเลือกต่างๆ ที่มีไม่เคยน่าทึ่งเท่านี้มาก่อน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทโฟนสมัยใหม่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญและยกระดับจิตใจ รวมถึงประวัติครอบครัวและพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ในทางกลับกัน สมาร์ทโฟนก็มีความไร้สาระ ความผิดศีลธรรม และความชั่วร้ายที่เคยเข้าถึงได้ยากในอดีต

Come Follow Me Family Study
Philippines: Youth Activity

เพื่อช่วยเยาวชนของเราหาทางออกในเขาวงกตแห่งการเลือกนี้ ศาสนจักรได้จัดเตรียมสามโครงการที่ลึกซึ้งและครอบคลุมไว้ให้ โครงการแรก ปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและขยายออกไปสู่บ้าน โครงการที่สอง โปรแกรมเด็กและเยาวชนที่มีกิจกรรมน่าตื่นเต้นและการพัฒนาส่วนบุคคลซึ่งนำเสนอเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ประธานเอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญหลายท่าน โครงการที่สามเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงองค์การเพื่อให้อธิการและผู้นำคนอื่นๆ มุ่งความสนใจไปที่เยาวชนมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การทำเช่นนี้ต้องมีพลังทางวิญญาณและช่วยให้เยาวชนเป็นกองทัพเยาวชนแบบที่ประธานเนลสันขอให้พวกเขาเป็น

รูปแบบที่ประสานกันอย่างลงตัว

โครงการเหล่านี้ บวกกับโครงการที่ประกาศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นเอกเทศ การปรับเปลี่ยนแต่ละอย่างเป็นส่วนประกอบสำคัญของรูปแบบที่ประสานกันอย่างตัวเพื่อเป็นพรแก่วิสุทธิชนและเตรียมพวกเขาพบพระผู้เป็นเจ้า

ส่วนหนึ่งของรูปแบบนั้นเกี่ยวข้องกับอนุชนรุ่นหลัง เราขอให้เยาวชนรับผิดชอบหน้าที่ส่วนตัวมากขึ้นตั้งแต่อายุยังน้อย—โดยที่บิดามารดาและผู้นำไม่เข้ามาทำสิ่งที่เยาวชนทำได้ด้วยตนเอง5

ข้อประกาศ

วันนี้เราประกาศการเปลี่ยนแปลงเชิงองค์การสำหรับเยาวชนในระดับวอร์ดและระดับสเตค ตามที่ประธานเนลสันอธิบาย ซิสเตอร์บอนนี่ เอช. คอร์ดอนจะสนทนาการเปลี่ยนแปลงสำหรับเยาวชนหญิงในค่ำวันนี้ จุดประสงค์หนึ่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ข้าพเจ้าจะสนทนาคือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน โควรัม และฝ่ายประธานโควรัม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของเราใน หลักคำสอนและพันธสัญญา 107:15 ซึ่งเขียนว่า “ฝ่ายอธิการเป็นประธานควบคุมฐานะปุโรหิต [แห่งอาโรน] นี้, และถือกุญแจหรือสิทธิอำนาจของฐานะปุโรหิตดังกล่าว”

หนึ่งในหน้าที่ของอธิการตามพระคัมภีร์คือควบคุมดูแลปุโรหิตและนั่งอยู่ในสภากับพวกเขา สอนพวกเขาถึงหน้าที่ในตำแหน่งของตน6 นอกจากนี้ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายอธิการจะมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะต่อผู้สอน และที่ปรึกษาที่สองต่อมัคนายก

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดเผยนี้ในหลักคำสอนและพันธสัญญา ฝ่ายประธานเยาวชนชายในระดับวอร์ดจะถูกยกเลิก พี่น้องชายผู้ซื่อสัตย์เหล่านี้ทำสิ่งดีงามไว้มากมาย เราขอบคุณพวกเขา

เราหวังว่าฝ่ายอธิการจะเน้นความสำคัญและให้ความสนใจอย่างมากกับหน้าที่รับผิดชอบฐานะปุโรหิตของเยาวชนชาย และช่วยพวกเขาในหน้าที่โควรัมของตน ผู้ให้คำปรึกษาเยาวชนชายซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถจะได้รับเรียกให้ช่วยฝ่ายประธานโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและฝ่ายอธิการในหน้าที่ของพวกเขา7 เรามั่นใจว่าเยาวชนชายหญิงจำนวนมากขึ้นจะสามารถรับมือกับความท้าทายและยังอยู่บนเส้นทางพันธสัญญาเพราะมีความสนใจนี้คอยจับจ้องอยู่ที่เยาวชนของเราเหมือนแสงเลเซอร์

ในแบบแผนที่ได้รับการดลใจของพระเจ้า อธิการมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับทุกคนในวอร์ด เขาเป็นพรต่อบิดามารดาของเยาวชนและเยาวชนด้วย อธิการคนหนึ่งพบว่าเมื่อเขาให้คำปรึกษาเด็กหนุ่มที่ประสบปัญหากับสื่อลามก เขาจะช่วยเด็กหนุ่มให้กลับใจได้ก็ต่อเมื่อเขาช่วยให้บิดามารดาตอบสนองด้วยความรักและความเข้าใจเท่านั้น การเยียวยาของเด็กหนุ่มคนนั้นคือการเยียวยาสำหรับครอบครัวเขา และเกิดขึ้นได้โดยผ่านอธิการผู้ทำงานเพื่อทุกคนในครอบครัว ปัจจุบันเด็กหนุ่มคนนั้นกลายเป็นผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

ตามที่เรื่องนี้เสนอแนะ การปรับเปลี่ยนเหล่านี้จะ:

  • ช่วยให้อธิการและที่ปรึกษามุ่งความสนใจไปที่หน้าที่รับผิดชอบหลักของพวกเขาต่อเยาวชนและเด็กปฐมวัย

  • ทำให้อำนาจและหน้าที่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเป็นศูนย์กลางในชีวิตส่วนตัวและในเป้าหมายของเยาวชนชายทุกคน

การปรับเปลี่ยนเหล่านี้ยัง:

  • เน้นความสำคัญของหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายประธานโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและการรายงานตรงต่อฝ่ายอธิการ

  • จูงใจผู้นำที่เป็นผู้ใหญ่ให้ช่วยและเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายประธานโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนในการขยายพลังอำนาจและสิทธิอำนาจในตำแหน่งของพวกเขา

ตามที่ระบุไว้ การปรับเปลี่ยนเหล่านี้ไม่ได้ลดหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายอธิการที่มีต่อ เยาวชนหญิง แต่อย่างใด ดังที่ประธานเนลสันเพิ่งสอน “ความรับผิดชอบแรกและสำคัญที่สุด [ของอธิการ] คือดูแลเยาวชนชายและ เยาวชนหญิง ในวอร์ด”8

อธิการที่รักผู้ทำงานหนักของเราจะทำหน้าที่รับผิดชอบนี้ให้เกิดสัมฤทธิผลได้อย่างไร? ดังที่ท่านจำได้ ในปี 2018 โควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคมีการปรับเปลี่ยนให้ทำงานใกล้ชิดกับสมาคมสงเคราะห์มากขึ้น เพื่อว่าภายใต้การกำกับดูแลของอธิการ โควรัมเอ็ลเดอร์และสมาคมสงเคราะห์จะสามารถช่วยแบ่งเบาหน้าที่รับผิดชอบสำคัญซึ่งก่อนหน้านี้กินเวลาของอธิการมาก หน้าที่รับผิดชอบเหล่านี้ได้แก่งานเผยแผ่ศาสนากับงานพระวิหารและประวัติครอบครัวในวอร์ด9—ตลอดจนการปฏิบัติศาสนกิจส่วนใหญ่ต่อสมาชิกวอร์ด

2019 October General Conference

อธิการ ไม่สามารถ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบบางอย่างได้ เช่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชน, การเป็นผู้พิพากษาใหญ่, การดูแลคนขัดสน, ตลอดจนการดูแลกิจจานุกิจฝ่ายโลกและด้านการเงิน อย่างไรก็ตาม หน้าที่รับผิดชอบเหล่านี้มีน้อยกว่าที่เราอาจเข้าใจในอดีต ดังที่เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์อธิบายไว้ปีที่แล้วเมื่อมีการประกาศปรับเปลี่ยนโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค: “แน่นอนว่าอธิการยังคงเป็นมหาปุโรหิตควบคุมของวอร์ด การปรับเปลี่ยนใหม่นี้ [ของโควรัมเอ็ลเดอร์และสมาคมสงเคราะห์] ควรทำให้เขาควบคุมดูแลงานของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์ได้ โดยที่เขาไม่ต้องทำงานของทั้งสองฝ่ายด้วยตนเอง10

ตัวอย่างเช่น ประธานสมาคมสงเคราะห์และประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ เมื่อได้รับมอบหมาย สามารถรับบทบาทสำคัญมากขึ้นในการให้คำปรึกษาผู้ใหญ่—เช่นเดียวกับที่ประธานเยาวชนหญิงสามารถให้คำปรึกษาเยาวชนหญิง แม้ว่าอธิการคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเป็นผู้พิพากษาใหญ่ได้ แต่ผู้นำคนอื่นๆ เหล่านี้ก็มีสิทธิ์ได้รับการเปิดเผยจากสวรรค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ไม่ต้องการผู้พิพากษาใหญ่หรือไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำทารุณกรรมทุกประเภท11

ไม่ได้หมายความว่าเยาวชนหญิงไม่สามารถหรือไม่ควรพูดคุยกับอธิการหรือบิดามารดาของเธอ ความสนใจของคนเหล่านี้อยู่ที่เยาวชน! แต่หมายความว่าผู้นำเยาวชนหญิงอาจตอบรับความต้องการของเยาวชนหญิงเป็นรายบุคคลได้ดีที่สุด ฝ่ายอธิการห่วงใยเยาวชนหญิงพอๆ กับเยาวชนชาย แต่เราตระหนักถึงพลังที่มาจากการมีผู้นำเยาวชนหญิงที่เข้มแข็ง ทุ่มเท และเอาใจใส่ ผู้ให้ความรักและเป็นพี่เลี้ยง ไม่เข้ามาแย่งบทบาทของฝ่ายประธานชั้นเรียนแต่ช่วยให้เยาวชนประสบความสำเร็จในบทบาทเหล่านั้น

ซิสเตอร์คอร์ดอนจะแบ่งปันเพิ่มเติมถึงการเปลี่ยนแปลงอันน่าตื่นเต้นสำหรับเยาวชนหญิงค่ำวันนี้ แต่ข้าพเจ้าขอประกาศว่าต่อไปนี้ประธานเยาวชนหญิงจะรายงานและปรึกษากับอธิการของวอร์ดโดยตรง ในอดีตงานมอบหมายนี้สามารถแบ่งให้กับที่ปรึกษาได้ แต่นับจากนี้ไป เยาวชนหญิงจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของผู้ที่ถือกุญแจควบคุมสำหรับวอร์ด ประธานสมาคมสงเคราะห์จะยังรายงานต่ออธิการโดยตรงต่อไป12

ในระดับสามัญและระดับสเตค เราจะยังคงมีฝ่ายประธานเยาวชนชาย ในระดับสเตค สมาชิกสภาสูงคนหนึ่งจะเป็นประธานเยาวชนชาย13 เขากับสมาชิกสภาสูงที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเยาวชนหญิงและปฐมวัยจะเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน–เยาวชนหญิงสเตค พี่น้องชายเหล่านี้จะทำงานกับฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสเตคในคณะกรรมการนี้ โดยมีที่ปรึกษาประธานสเตคคนหนึ่งเป็นประธาน คณะกรรมการนี้จะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเพราะโปรแกรมและกิจกรรมหลายอย่างในโครงการใหม่ของเด็กและเยาวชนจะอยู่ในระดับสเตค

สมาชิกสภาสูงเหล่านี้ ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายประธานสเตค สามารถเป็นแหล่งช่วยให้แก่อธิการและโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนในวิธีเดียวกับที่สมาชิกสภาสูงรับใช้โควรัมเอ็ลเดอร์วอร์ด

เรื่องที่เกี่ยวข้องกันคือ สมาชิกสภาสูงอีกคนหนึ่งจะรับใช้เป็นประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สเตค และหากจำเป็น เขาสามารถรับใช้ในคณะกรรมการฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน–เยาวชนหญิงสเตคได้14

การเปลี่ยนแปลงเชิงองค์การเพิ่มเติมจะอธิบายมากขึ้นในข้อมูลที่ส่งให้ผู้นำ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ได้แก่:

  • การประชุมคณะกรรมการเยาวชนของฝ่ายอธิการจะแทนที่ด้วยสภาเยาวชนวอร์ด

  • จะเลิกใช้คำว่า “สหกิจกรรม” และใช้คำว่า “กิจกรรมเยาวชนหญิง” “กิจกรรมโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน” หรือ “กิจกรรมเยาวชน” แทน ซึ่งจะจัดทุกสัปดาห์ถ้าทำได้

  • งบประมาณวอร์ดสำหรับกิจกรรมเยาวชนจะแบ่งอย่างยุติธรรมให้เยาวชนชายและเยาวชนหญิงตามจำนวนของเยาวชนในแต่ละองค์การ งบประมาณสำหรับกิจกรรมปฐมวัยจะจัดสรรให้อย่างเพียงพอ

  • ในทุกระดับ—ทั้งวอร์ด สเตค และสามัญ—เราจะใช้คำว่า “องค์การ” แทนคำว่า “องค์การช่วย” ผู้ที่นำสมาคมสงเคราะห์สามัญ, เยาวชนหญิงสามัญ, เยาวชนชายสามัญ, ปฐมวัยสามัญ, และโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญจะเรียกว่า “เจ้าหน้าที่ระดับสามัญ” ผู้ที่นำองค์การในระดับวอร์ดและสเตคจะเรียกว่า “เจ้าหน้าที่วอร์ด” และ “เจ้าหน้าที่สเตค”15

การปรับเปลี่ยนที่ประกาศวันนี้สามารถเริ่มได้ทันทีเมื่อสาขา วอร์ด ท้องถิ่น และสเตคพร้อม แต่ควรเรียบร้อยภายในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2020 การปรับเปลี่ยนเหล่านี้ เมื่อรวมผสมผสานเข้าด้วยกันกับการปรับเปลี่ยนก่อนหน้านี้ แสดงถึงการทำงานทางวิญญาณและเชิงองค์การที่สอดคล้องกับหลักคำสอนเพื่อเป็นพรและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชาย หญิง เยาวชน และเด็กทุกคน โดยช่วยให้แต่ละคนทำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ขณะที่เราก้าวหน้าบนเส้นทางพันธสัญญา

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าสัญญาและเป็นพยานว่าการปรับเปลี่ยนที่ครอบคลุมเหล่านี้ ภายใต้การกำกับดูแลของประธานและศาสดาพยากรณ์ที่ได้รับการดลใจ รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน จะมอบพลังอำนาจและความเข้มแข็งให้สมาชิกศาสนจักรทุกคน เยาวชนของเราจะพัฒนาศรัทธามากขึ้นในพระผู้ช่วยให้รอด ได้รับการปกป้องจากการล่อลวงของปฏิปักษ์ และยืนหยัดพร้อมรับมือการท้าทายของชีวิต ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน