2010-2019
Putem să facem mai bine și să fim mai buni
Conferința Generală, aprilie 2019


Putem să facem mai bine și să fim mai buni

Concentrați-vă asupra pocăinței zilnice atât de importantă în viața dumneavoastră, astfel încât să puteți exercita preoția cu o putere mult mai mare decât ați făcut-o vreodată.

Dragii mei frați, este înălțător să privești această uriașă congregație a batalionului de deținători ai preoției al Domnului. Ce forță puternică a binelui sunteți! Vă iubim! Ne rugăm pentru dumneavoastră. Și vă suntem foarte recunoscători.

Recent, am cugetat asupra instrucțiunii pe care Domnul a dat-o prin intermediul profetului Joseph Smith: „Nu vorbiți decât despre pocăință către această generație”1. Această declarație este repetată des în scripturi.2 Ne face să adresăm o întrebare firească: „Toată lumea trebuie să se pocăiască?”. Răspunsul este da.

Prea mulți oameni consideră pocăința ca fiind o pedeapsă – ceva ce trebuie evitat, în afară de situațiile cele mai grave. Însă acest sentiment de pedepsire vine de la Satana. El încearcă să ne oprească să ne întoarcem către Isus Hristos3, care stă cu brațele deschise4 sperând și dorind să ne vindece, să ne ierte, să ne curețe, să ne întărească, să ne purifice și să ne sfințească.

Cuvântul pentru pocăință din Noul Testament în limba greacă este metanoeo. Prefixul meta înseamnă „schimbare”. Sufixul noeo are legătură cu termene grecești care înseamnă „minte”, „cunoaștere”, „duh” și „suflare”.5

Astfel, când Isus ne cere, dumneavoastră și mie, să ne „pocăim”6, El ne invită să ne schimbăm mintea, cunoașterea, duhul – chiar și modul în care respirăm. El ne cere să schimbăm modul în care iubim, gândim, slujim, ne petrecem timpul, ne tratăm soția, ne învățăm copiii și chiar și cum ne îngrijim trupul.

Nimic nu este mai eliberator, mai nobil sau mai crucial pentru progresul nostru personal decât concentrarea cu regularitate, zilnică, asupra pocăinței. Pocăința nu este un eveniment; este un proces. Este cheia fericirii și a conștiinței împăcate. Când este combinată cu credință, pocăința ne permite accesul la puterea ispășirii lui Isus Hristos.7

Indiferent dacă mergeți cu sârguință pe cărarea legămintelor, dacă ați alunecat de pe cărarea legămintelor sau v-ați îndepărtat de ea sau dacă nici măcar n-o puteți vedea de unde vă aflați acum, vă implor să vă pocăiți. Simțiți puterea care întărește a pocăinței zilnice – a faptului de a face puțin mai bine și de a fi puțini mai buni în fiecare zi.

Când alegem să ne pocăim, alegem să ne schimbăm! Îi permitem Salvatorului să ne transforme în cea mai bună versiune a noastră. Alegem să progresăm spiritual și să avem parte de bucurie – bucuria mântuirii în El.8 Când alegem să ne pocăim, alegem să devenim mai asemănători lui Isus Hristos!9

Dragi frați, trebuie să facem mai bine și să fim mai buni, deoarece ne aflăm într-o luptă. Lupta cu păcatul este reală. Dușmanul își cvadruplează eforturile de a distruge mărturii și de a împiedica lucrarea Domnului. Își înarmează slujitorii cu arme foarte puternice pentru a ne împiedica să avem parte de bucuria și dragostea Domnului.10

Pocăința este cheia evitării nefericirii cauzate de capcanele dușmanului. Domnul nu Se așteaptă la perfecțiune din partea noastră în acest moment al progresului nostru etern. Dar Se așteaptă să devenim din ce în ce mai puri. Pocăința zilnică este calea către puritate, iar puritatea aduce cu sine putere. Puritatea personală ne poate face instrumente puternice în mâinile lui Dumnezeu. Pocăința noastră – puritatea noastră – ne va da putere să ajutăm la adunarea lui Israel.

Domnul l-a învățat pe profetul Joseph Smith „că drepturile preoției sunt legate inseparabil de puterile cerului și că puterile cerului nu pot fi controlate și folosite decât în acord cu principiile dreptății”11.

Știm ce ne va da un acces și mai mare la puterile cerului. Știm, de asemenea, ce ne va împiedica progresul – ce trebuie să încetăm să mai facem, astfel încât să avem acces mai mare la puterile cerului. Dragi frați, căutați, cu ajutorul rugăciunii, să înțelegeți ce stă în calea pocăinței dumneavoastră. Identificați ce vă oprește să vă pocăiți. Și, apoi, schimbați-vă! Pocăiți-vă! Noi toți putem să facem mai bine și să fim mai buni decât am făcut și am fost vreodată.12

Există moduri concrete prin care sunt mari șanse să ne îmbunătățim. Unul este acela în care ne tratăm trupul. Sunt fascinat de miracolul reprezentat de trupul omenesc. Este o creație magnifică, esențială pentru progresul nostru treptat către atingerea potențialului nostru divin suprem. Nu putem progresa fără el. Când ne-a oferit trupul ca dar, Dumnezeu ne-a permis să facem un pas vital către faptul de a deveni mai asemănători Lui.

Satana înțelege acest lucru. El este furios din cauză că apostazia lui din viața premuritoare nu-l face demn să aibă acest privilegiu, ceea ce-l face să rămână într-o stare continuă de gelozie și mânie. Astfel, multe, dacă nu majoritatea, ispitelor pe care ni le pune în cale ne fac să ne abuzăm trupul sau să abuzăm trupul altcuiva. Pentru că Satana este nefericit fără trup, el vrea ca noi să fim nefericiți din cauza trupului nostru.13

Trupul dumneavoastră este templul dumneavoastră personal, creat să vă găzduiască spiritul etern.14 Grija pe care o acordați acestui templu este importantă. Dragi frați, vă întreb: Sunteți mai interesați să vă îmbrăcați și să vă îngrijiți trupul pentru a fi plăcuți lumii decât să-L mulțumiți pe Dumnezeu? Răspunsul dumneavoastră la această întrebare Îi trimite un mesaj direct în legătură cu sentimentele dumneavoastră față de darul incomparabil pe care vi l-a dat. Dragi frați, cred că putem să facem mai bine și să fim mai buni în ce privește atitudinea pioasă față de trupul nostru.

Un alt mod prin care putem face mai bine și putem fi mai buni este modul în care cinstim femeile din viața noastră, începând cu soția și fiicele noastre, cu mamele și surorile noastre.15

În urmă cu câteva luni, am primit o scrisoare sfâșietoare de la o soră dragă. Ea a scris: „[Fiicele mele și cu mine] simțim că suntem într-o competiție infernală, pentru atenția completă a soților și fiilor noștri, cu știrile permanente din sport, jocurile video, știrile privind tranzacțiile la bursă și nesfârșitele analize și vizionări ale fiecărui sport [posibil]. Simțim că ne pierdem locurile din primul rând din viața soților și fiilor noștri din cauză că [sporturile și jocurile] ocupă permanent locurile din primul rând în viața lor”16.

Dragi frați, prima și cea mai importantă îndatorire a dumneavoastră în calitate de deținători ai preoției este să vă iubiți soția și să aveți grijă de ea. Deveniți una cu ea. Fiți partenerul ei. Ajutați-o să-și dorească să fie a dumneavoastră. Nicio altă activitate din viață nu trebuie să aibă prioritate în fața clădirii unei relații eterne cu ea. Nimic de la televizor, de pe un dispozitiv mobil sau un calculator nu este mai important decât bunăstarea ei. Analizați cum vă petreceți timpul și căror lucruri vă dedicați energia. Aceasta vă va spune unde vă este inima. Rugați-vă ca inima dumneavoastră să fie pe aceeași lungime de undă cu inima soției dumneavoastră. Căutați să-i aduceți bucurie. Căutați sfatul ei și dați-i ascultare. Sfatul ei vă va îmbunătăți faptele.

Dacă trebuie să vă pocăiți din cauza modului în care ați tratat femeile care vă sunt cel mai aproape, începeți acum. Și aduceți-vă aminte că dumneavoastră aveți responsabilitatea de a ajuta femeile din viața dumneavoastră să primească binecuvântările care rezultă din faptul de a trăi potrivit legii castității date de Domnul. Să nu fiți niciodată motivul pentru care o femeie nu-și poate primi binecuvântările templului.

Dragi frați, noi toți trebuie să ne pocăim. Trebuie să ne ridicăm de pe canapea, să lăsăm telecomanda și să ne trezim din moțăiala noastră spirituală. Este timpul să ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu, astfel încât să ne putem implica în cea mai importantă lucrare de pe pământ. Este timpul să „[ne mânuim] secerile și să [secerăm] cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea [noastră]”17. Forțele răului nu au fost niciodată mai dezlănțuite ca astăzi. În calitate de slujitori ai Domnului, nu putem fi adormiți în timp ce această luptă are loc.

Familia dumneavoastră are nevoie de conducerea și dragostea dumneavoastră. Cvorumul dumneavoastră și cei din episcopia sau ramura dumneavoastră au nevoie de tăria dumneavoastră. Și toți cei care vă întâlnesc au nevoie să știe cum arată și cum acționează un ucenic adevărat al Domnului.

Dragii mei frați, ați fost aleși de Tatăl dumneavoastră să veniți pe pământ în acest timp crucial datorită vitejiei dumneavoastră spirituale din viața premuritoare. Vă numărați printre cei mai nobili și mai curajoși bărbați care au venit vreodată pe pământ. Satana știe cine sunteți și cine ați fost în viața premuritoare și înțelege lucrarea care trebuie făcută înainte ca Salvatorul să Se întoarcă. Și, după milenii de exersare a artei de a înșela, dușmanul este experimentat și incorigibil.

Din fericire, preoția pe care o deținem este mult mai puternică decât uneltirile dușmanului. Vă implor să fiți bărbații și tinerii băieți care Domnul are nevoie să fiți. Concentrați-vă asupra pocăinței zilnice atât de importantă în viața dumneavoastră, astfel încât să puteți exercita preoția cu o putere mult mai mare decât ați făcut-o vreodată. Acesta este singurul mod prin care veți fi în siguranță spirituală, dumneavoastră și familia dumneavoastră, în zilele de încercare care vor veni.

Domnul are nevoie de bărbați altruiști care pun bunăstarea altora mai presus de a lor. El are nevoie de bărbați care lucrează cu scopul de a auzi clar glasul Spiritului. El are nevoie de bărbați ai legământului care-și țin legămintele dând dovadă de integritate. El are nevoie de bărbați care sunt hotărâți să rămână puri din punct de vedere sexual – bărbați demni care pot fi rugați pe loc să dea binecuvântări având inima pură, mintea limpede și mâini dornice. Domnul are nevoie de bărbați dornici să se pocăiască – bărbați plini de entuziasm să slujească și să facă parte din batalionul de deținători demni ai preoției al Domnului.

Vă binecuvântez să deveniți astfel de bărbați. Vă binecuvântez să aveți curajul să vă pocăiți zilnic și să învățați cum să exercitați pe deplin puterea preoției. Vă binecuvântez să transmiteți dragostea Salvatorului soției și copiilor dumneavoastră și tuturor celor care vă cunosc. Vă binecuvântez să faceți mai bine și să fiți mai buni. Și vă binecuvântez ca, pe măsură ce întreprindeți aceste acțiuni, să aveți parte de miracole în viața dumneavoastră.

Suntem implicați în lucrarea Atotputernicului Dumnezeu. Isus este Hristosul. Noi suntem slujitorii Lor. Depun astfel mărturie în numele lui Isus Hristos, amin.