2010–2019
Mormonin kirjan voima
edellinen seuraava


Mormonin kirjan voima

Pyydän hartaasti meitä jokaista rukoillen tutkimaan ja pohtimaan Mormonin kirjaa joka päivä.

Rakkaat veljeni ja sisareni, tervehdin teitä mitä lämpimimmin, kun olemme jälleen kokoontuneet Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon suurenmoiseen yleiskonferenssiin. Ennen kuin aloitan varsinaisen puheeni tänään, haluaisin ilmoittaa viidestä uudesta temppelistä, jotka rakennetaan seuraaviin paikkoihin: Brasília Brasiliassa, Manilan suurkaupunkialue Filippiineillä, Nairobi Keniassa, Pocatello Idahossa Yhdysvalloissa ja Saratoga Springs Utahissa Yhdysvalloissa.

Tänä aamuna puhun Mormonin kirjan voimasta ja siitä, kuinka meidän tämän kirkon jäsenten on ratkaisevan tärkeää tutkia ja pohtia sen opetuksia sekä toteuttaa niitä elämässämme. Sitä, miten tärkeää on, että meillä on luja ja varma todistus Mormonin kirjasta, ei voi liioitella.

Me elämme suurten ongelmien ja jumalattomuuden aikaa. Mikä suojelee meitä synniltä ja pahuudelta, jotka ovat levinneet niin laajalle maailmassa nykyään? Julistan, että luja todistus Vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan auttaa meitä pääsemään turvaan. Ellette lue Mormonin kirjaa joka päivä, alattehan tehdä niin. Jos luette sitä rukoillen ja haluten vilpittömästi tietää totuuden, Pyhä Henki ilmoittaa teille, että se on tosi. Jos se on tosi – ja todistan vakaasti, että se on – niin silloin Joseph Smith oli profeetta, joka näki Isän Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen.

Koska Mormonin kirja on tosi, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on Herran kirkko maan päällä, ja Jumalan pyhä pappeus on palautettu Hänen lastensa hyödyksi ja siunaukseksi.

Ellei teillä ole vankkaa todistusta näistä asioista, tehkää sen saamiseksi se, mikä on tarpeen. Teidän on välttämätöntä saada oma todistus näinä vaikeina aikoina, sillä muiden todistukset kantavat teitä vain tiettyyn pisteeseen asti. Kun sitten olette saaneet todistuksen, se täytyy kuitenkin pitää elinvoimaisena ja elävänä olemalla jatkuvasti kuuliainen Jumalan käskyille sekä rukoilemalla ja tutkimalla pyhiä kirjoituksia päivittäin.

Rakkaat työtoverini Herran työssä, pyydän hartaasti meitä jokaista rukoillen tutkimaan ja pohtimaan Mormonin kirjaa joka päivä. Kun teemme niin, pystymme kuulemaan Hengen äänen, vastustamaan kiusausta, voittamaan epäilyksen ja pelon ja saamaan taivaan apua elämässämme. Tästä todistan koko sydämestäni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.