2010 – 2019
Rozhodnutia
Apríl 2016


Rozhodnutia

Kiež sa vždy rozhodujeme pre to, čo je síce ťažšie, ale správne, namiesto toho, čo je ľahšie, ale nesprávne.

Bratia a sestry, než pristúpim k svojmu dnešnému posolstvu, rád by som oznámil štyri nové chrámy, ktoré budú v priebehu nasledujúcich mesiacov a rokov postavené na týchto miestach: Quito, Ekvádor; Harare, Zimbabwe; Belém, Brazília; a druhý chrám v Lime, Peru.

Keď som sa v roku 1963 stal členom Kvóra dvanástich apoštolov, bolo v celej Cirkvi v prevádzke 12 chrámov. S chrámom Provo City Center, ktorý bol zasvätený pred dvomi týždňami, je teraz na celom svete 150 chrámov. Sme veľmi vďační za požehnania, ktoré v týchto svätých domoch získavame.

Bratia a sestry, rád by som vyjadril vďačnosť za príležitosť podeliť sa s vami dnes ráno o niekoľko myšlienok.

Nedávno som premýšľal o rozhodnutiach. Hovorí sa, že brána histórie sa otáča na malých pántoch, a tak isto aj životy ľudí. To, ako sa rozhodujeme, určuje náš osud.

Keď sme opustili predsmrteľnú existenciu a vstúpili do smrteľnosti, priniesli sme si so sebou dar slobody jednania. Naším cieľom je získať celestiánu slávu a rozhodnutia, ktoré činíme, do veľkej miery určujú či svoj cieľ dosiahneme, alebo nie.

Väčšina z vás poznáte klasické dielo Lewisa Carrolla Alica v krajine zázrakov. Isto si budete pamätať to, keď prišla na rázcestie s dvomi cestičkami ležiacimi pred ňou, tiahnucimi sa do diaľky, ale každá opačným smerom. Keď uvažuje, kam sa obrátiť, do cesty sa jej postaví mačka Škľabka, ktorej sa Alica spýta: „Ktorou cestičkou mám ísť?“

Mačka odpovedá: „To záleží od toho, kam chceš ísť. Ak nevieš, kam chceš ísť, nezáleží ktorou cestičkou sa vydáš.“1

Na rozdiel od Alice my všetci vieme, kam chceme ísť, a na tom, ktorou cestou pôjdeme skutočne záleží, pretože cesta, ktorú nasledujeme v tomto živote, vedie k tej, ktorú budeme nasledovať v tom budúcom.

Kiež sa rozhodujeme tak, aby sme si vybudovali veľkú a mocnú vieru, ktorá bude našou najefektívnejšou obranou proti úskokom protivníka – skutočnú vieru, takú vieru, ktorá nás podrží a upevní našu túžbu rozhodovať sa správne. Bez takej viery nesmerujeme nikam. S ňou môžeme dosiahnuť svoje ciele.

Aj keď je naliehavo dôležité, aby sme sa rozhodovali múdro, občas učiníme nerozumné rozhodnutia. Dar pokánia, ktorý nám poskytol náš Spasiteľ, nám umožňuje opraviť nastavenie svojho smeru tak, aby sme sa mohli vrátiť na cestu, ktorá nás vedie k onej celestiálnej sláve, ktorú hľadáme.

Kiež si zachováme odvahu vzoprieť sa sklonu súhlasiť s názormi sveta. Kiež sa vždy rozhodujeme pre to, čo je síce ťažšie, ale správne, namiesto toho, čo je ľahšie, ale nesprávne.

Keď budeme uvažovať o rozhodnutiach, ktoré v živote každý deň činíme – či sa rozhodnúť tak alebo onak – pokiaľ sa rozhodneme pre Krista, rozhodneme sa správne.

Aby to vždy bolo tak, o to sa zo srdca a pokorne modlím v mene Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa, amen.

Poznámka

  1. Prevzaté z Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland (1898), 89.