2010–2019
Điều Tôi Hy Vọng Các Cháu Gái (và Các Cháu Trai) của Tôi Sẽ Hiểu về Hội Phụ Nữ
Tháng mười 2011


Điều Tôi Hy Vọng Các Cháu Gái (và Các Cháu Trai) của Tôi Sẽ Hiểu về Hội Phụ Nữ

Từ ngày phúc âm bắt đầu được phục hồi trong gian kỳ này, Chúa đã cần các phụ nữ trung tín tham gia với tư cách là các môn đồ của Ngài.

Thật là một đặc ân để ngỏ lời cùng các chị em tại buổi họp lịch sử này. Thật là một phước lành đối với chúng ta để được quy tụ lại với nhau. Trong thời gian phục vụ của tôi với tư cách là chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ, tôi đã phát triển một tình yêu thương sâu đậm đối với các chị em, các chị em trong Hội Phụ Nữ của Giáo Hội này, và Chúa đã mở rộng tầm nhìn của tôi đối với cảm nghĩ của Ngài về chúng ta và điều Ngài kỳ vọng nơi chúng ta.

Tôi đã đặt tên cho sứ điệp này là “Điều Tôi Hy Vọng Các Cháu Gái (và Các Cháu Trai) của Tôi Sẽ Hiểu về Hội Phụ Nữ.” Các cháu gái lớn nhất của tôi đang bận rộn làm việc với chương trình Sự Tiến Triển Cá Nhân cũng như phát triển những thói quen và đặc điểm của người phụ nữ ngay chính. Chẳng bao lâu nữa, chúng và bạn bè chúng sẽ nhận lấy trách nhiệm của các chị em phụ nữ tuyệt vời này trên toàn cầu.

Tôi hy vọng điều tôi nói trong sứ điệp này sẽ mang lại cho chúng và cho tất cả những người nghe hoặc đọc sứ điệp này một sự hiểu biết rõ ràng về ý định của Chúa dành cho các con gái của Ngài khi Hội Phụ Nữ được tổ chức.

Một Mẫu Mực Cổ Xưa về Vai Trò Môn Đồ

Tôi hy vọng rằng các cháu gái của mình sẽ hiểu rằng Hội Phụ Nữ ngày nay được tổ chức theo mẫu mực của các môn đồ trong Giáo Hội vào thời xưa. Khi Đấng Cứu Rỗi tổ chức Giáo Hội của Ngài trong thời Tân Ước, thì “các phụ nữ là thành phần tham dự thiết yếu trong giáo vụ [của Ngài].”1 Ngài đến nhà của Ma Thê để thăm hai môn đồ tận tụy nhất của Ngài là Ma Thê và Ma Ri. Trong khi Ma Thê lắng nghe Ngài giảng dạy và phục vụ Ngài theo như phong tục vào thời họ, thì Ngài đã giúp cho bà thấy rằng bà có thể làm nhiều hơn nữa. Ngài đã giúp Ma Thê và Ma Ri hiểu rằng họ có thể chọn “phần tốt” là phần không có ai cất lấy được.2 Lời phán dịu dàng này là một lời mời gọi để tham dự vào giáo vụ của Chúa. Và về sau trong Kinh Tân Ước, chứng ngôn mạnh mẽ của Ma Thê về thiên tính của Đấng Cứu Rỗi giúp chúng ta hiểu biết một điều nào đó về đức tin và vai trò môn đồ của bà.3

Khi đọc thêm trong Kinh Tân Ước, chúng ta biết được rằng Các Sứ Đồ tiếp tục thiết lập Giáo Hội của Chúa. Chúng ta cũng biết về các phụ nữ trung tín mà mẫu mực môn đồ của họ đã đóng góp vào sự phát triển của Giáo Hội. Phao Lô đã nói về các nữ môn đồ trong những nơi như Ê Phê Sô4 và Phi Líp.5 Nhưng khi Giáo Hội chân chính của Chúa bị mất vì sự bội giáo, thì mẫu mực của vai trò môn đồ này cũng bị mất theo.

Khi Chúa bắt đầu phục hồi Giáo Hội của Ngài qua Tiên Tri Joseph Smith, một lần nữa Ngài đã bao gồm các phụ nữ vào mẫu mực của vai trò môn đồ. Một vài tháng sau khi Giáo Hội được chính thức tổ chức, Chúa đã mặc khải rằng Emma Smith phải được phong nhiệm với tư cách là một người lãnh đạo và giảng viên trong Giáo Hội cũng như là một người giúp đỡ chính thức cho chồng bà là Vị Tiên Tri.6 Trong sự kêu gọi của bà để giúp Chúa xây đắp vương quốc của Ngài, bà đã được ban cho những điều chỉ dẫn về cách gia tăng đức tin và sự ngay chính cá nhân của bà, cách củng cố gia đình và nhà cửa của bà, cũng như cách phục vụ những người khác.

Tôi hy vọng các cháu gái của tôi sẽ hiểu rằng từ ngày phúc âm bắt đầu được phục hồi trong gian kỳ này, Chúa đã cần các phụ nữ trung tín tham gia với tư cách là các môn đồ của Ngài.

Tôi xin đưa ra chỉ một ví dụ về sự đóng góp phi thường của họ là công việc truyền giáo. Sự tăng trưởng lớn lao của Giáo Hội có thể có được nhờ vào những người đàn ông trung tín sẵn lòng rời bỏ gia đình mình để đi đến những nơi xa lạ rồi chịu cảnh thiếu thốn và gian khổ để giảng dạy phúc âm. Tuy nhiên, những người đàn ông này hiểu rằng công việc truyền giáo của họ sẽ không thể thực hiện được nếu không có đức tin trọn vẹn và sự chung phần của những người phụ nữ trong cuộc sống của họ. Những người phụ nữ này chống đỡ cho mái ấm gia đình đồng thời làm việc để có thu nhập cho gia đình và những người đàn ông truyền giáo của họ. Các chị em phụ nữ cũng chăm sóc cho hằng ngàn người cải đạo quy tụ trong cộng đồng của họ. Họ hết lòng cam kết với một lối sống mới, góp phần xây đắp vương quốc của Chúa và tham gia vào công việc cứu rỗi của Ngài.

Liên Kết với Chức Tư Tế

Tôi hy vọng các cháu gái của tôi sẽ hiểu rằng Chúa đã soi dẫn Tiên Tri Joseph Smith để tổ chức các phụ nữ của Giáo Hội “dưới chức tư tế theo mẫu mực của chức tư tế”7 và giảng dạy họ “cách [họ] tiến đến việc có được đặc ân, phước lành và ân tứ của Chức Tư Tế.”8

Khi Hội Phụ Nữ được chính thức tổ chức, Emma Smith tiếp tục phục vụ trong sự kêu gọi của bà với tư cách là người lãnh đạo. Bà được kêu gọi làm chủ tịch của tổ chức này, với hai cố vấn để phục vụ với bà trong một chủ tịch đoàn. Thay vì được chọn ra bằng cách biểu quyết chung, như thường được thấy trong các tổ chức bên ngoài Giáo Hội, chủ tịch đoàn này được kêu gọi bởi sự mặc khải, được tán trợ bởi những người mà chủ tịch đoàn này sẽ lãnh đạo, và được phong nhiệm bởi các vị lãnh đạo chức tư tế để phục vụ trong những sự kêu gọi của họ. Do đó chủ tịch đoàn này “được Thượng Đế kêu gọi bằng lời tiên tri và bằng phép đặt tay bởi những vị có thẩm quyền.”9 Việc được tổ chức dưới Chức Tư Tế giúp cho chủ tịch đoàn có thể nhận được sự hướng dẫn từ Chúa và các vị tiên tri của Ngài về một công việc cụ thể. Tổ chức của Hội Phụ Nữ làm cho nhà kho của Chúa có thể được quản lý nhờ tài năng, thời giờ và phương tiện một cách khôn ngoan và có trật tự.

Nhóm phụ nữ đầu tiên đó hiểu rằng họ đã được ban cho thẩm quyền để giảng dạy, soi dẫn và tổ chức các chị em phụ nữ với tư cách là môn đồ để phụ giúp trong công việc cứu rỗi của Chúa. Trong các buổi họp đầu tiên của họ, các chị em phụ nữ được giảng dạy về các mục đích hướng dẫn của Hội Phụ Nữ: gia tăng đức tin và sự ngay chính cá nhân, củng cố gia đình và nhà cửa, cùng tìm kiếm và giúp đỡ những người hoạn nạn.

Tôi hy vọng các cháu gái của tôi sẽ hiểu rằng tổ chức Hội Phụ Nữ là một phần chuẩn bị thiết yếu cho Các Thánh Hữu về các đặc ân, phước lành và ân tứ là những điều chỉ được tìm thấy trong đền thờ. Chủ Tịch Joseph Fielding Smith dạy rằng Hội Phụ Nữ “là một phần thiết yếu của vương quốc của Thượng Đế trên thế gian” và “được hoạch định và điều hành nhằm giúp đỡ các tín hữu trung thành của tổ chức đạt được cuộc sống vĩnh cửu trong vương quốc của Đức Chúa Cha.”10 Chúng ta có thể tưởng tượng ra cảnh các chị em phụ nữ ở trong Cửa Hàng Red Brick của Joseph Smith tại các buổi họp đầu tiên đó của Hội Phụ Nữ, đang nhìn ra ngọn đồi nơi có một đền thờ đang xây cất trong khi Vị Tiên Tri dạy cho họ biết rằng “cần phải có một hội chọn lọc, tách biệt ra khỏi tất cả những điều xấu xa của thế gian, sự lựa chọn, đạo đức, và thánh thiện.”11

Tôi hy vọng các cháu gái của tôi sẽ quý trọng đền thờ như các chị em của Hội Phụ Nữ đầu tiên, là những người tin rằng các phước lành đền thờ là phần thưởng lớn nhất và mục tiêu cao quý của mỗi phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau. Tôi hy vọng rằng, giống như các chị trong Hội Phụ Nữ ban đầu, các cháu gái của tôi sẽ hằng ngày cố gắng trở nên chín chắn đủ để lập và tuân giữ các giao ước đền thờ thiêng liêng và khi đến lúc chúng đi đền thờ, chúng sẽ lưu ý đến tất cả những gì được nói và làm. Qua các phước lành của đền thờ, chúng sẽ được trang bị với quyền năng12 và được phước để nhận được “chìa khóa của sự hiểu biết về Thượng Đế.”13 Qua các giáo lễ của Chức Tư Tế chỉ được tìm thấy trong đền thờ, các cháu gái của tôi sẽ được phước để làm tròn các trách nhiệm thiêng liêng, vĩnh cửu của chúng, và chúng sẽ hứa sống sao cho xứng đáng với tư cách là các môn đồ đã cam kết. Tôi biết ơn rằng một trong số các mục đích chính yếu của Chúa trong việc tổ chức Hội Phụ Nữ là giao cho các phụ nữ trách nhiệm để giúp nhau chuẩn bị cho việc “nhận được các phước lành lớn lao hơn của chức tư tế được tìm thấy trong các giáo lễ và giao ước của đền thờ.”14

Nơi Nương Tựa và Ảnh Hưởng của một Tổ Chức Phụ Nữ trên Toàn Thế Giới

Tôi hy vọng các cháu gái của tôi sẽ dần dần hiểu được ảnh hưởng quan trọng và khả năng của tình chị em tuyệt vời trong Hội Phụ Nữ trên toàn thế giới. Kể từ năm 1842, Giáo Hội đã lan rộng vượt ra khỏi Nauvoo, và giờ đây Hội Phụ Nữ đã hiện diện ở hơn 175 quốc gia, nơi có các chị em phụ nữ nói hơn 80 ngôn ngữ. Mỗi tuần, các tiểu giáo khu và chi nhánh mới đều được tổ chức, và Các Hội Phụ Nữ mới trở thành một phần của hội phụ nữ càng ngày càng phát triển, “lan rộng trên khắp các lục địa.”15 Khi Hội Phụ Nữ còn tương đối ít người và được tổ chức chủ yếu là ở Utah, thì những người lãnh đạo của hội có thể tập trung phần lớn cách tổ chức và vai trò môn đồ của họ theo các chương trình xã hội địa phương và công việc liên hiệp cứu trợ. Họ phát triển nền công nghiệp tại gia và thực hiện các dự án để xây cất bệnh viện và dự trữ lúa thóc. Các nỗ lực của Hội Phụ Nữ ban đầu đã giúp thiết lập các mẫu mực của vai trò môn đồ mà hiện nay đang được áp dụng trên toàn cầu. Khi Giáo Hội phát triển, thì Hội Phụ Nữ đã có thể làm tròn các mục đích của mình trong mỗi tiểu giáo khu và chi nhánh, trong mỗi giáo khu và giáo hạt, trong khi thích ứng với một thế giới luôn thay đổi.

Mỗi ngày, các chị em trong Hội Phụ Nữ trên khắp thế giới trải qua toàn bộ phạm vi thử thách và kinh nghiệm trần thế. Các phụ nữ và gia đình của họ ngày nay sống đối mặt với những kỳ vọng chưa được thực hiện; bệnh tâm thần, thể chất và tinh thần; tai nạn và cái chết. Một số chị em phụ nữ chịu cô đơn và thất vọng vì họ không có gia đình riêng của mình, và những người khác đau khổ vì hậu quả của sự lựa chọn sai lầm của những người trong gia đình. Một số người nếm mùi chiến tranh, đói khát hoặc thiên tai, và những người khác biết được tình trạng căng thẳng của thói nghiện ngập, nạn thất nghiệp, hoặc thiếu học vấn và huấn luyện. Tất cả những nỗi khó khăn này có khả năng hủy diệt đức tin và làm suy yếu sức mạnh của cá nhân và gia đình. Một trong số các mục đích của Chúa trong việc tổ chức các chị em phụ nữ thành một tổ chức môn đồ là nhằm mang lại sự cứu giúp để nâng họ lên cao khỏi “tất cả những gì cản trở niềm vui và sự tiến bộ của phụ nữ.”16 Trong mọi tiểu giáo khu và chi nhánh, có một Hội Phụ Nữ với những chị em phụ nữ là những người có thể tìm kiếm và nhận được mặc khải cũng như lời khuyên dạy của các vị lãnh đạo chức tư tế để củng cố lẫn nhau cùng tìm kiếm các giải pháp có thể áp dụng trong nhà và cộng đồng của mình.

Tôi hy vọng các cháu gái của tôi sẽ hiểu rằng qua Hội Phụ Nữ, vai trò môn đồ của chúng được nới rộng và chúng có thể bắt đầu tham gia với những người khác trong công việc nhằm gây ấn tượng và quả cảm như Đấng Cứu Rỗi đã làm. Loại công việc mà các chị em phụ nữ của Giáo Hội này được yêu cầu để làm trong thời kỳ chúng ta thì chưa bao giờ có phạm vi quá khiêm tốn hoặc quá tầm thường đối với Chúa. Qua lòng trung tín của mình, họ có thể cảm nhận được sự chấp thuận của Ngài và được ban phước với sự đồng hành của Thánh Linh Ngài.

Các cháu gái của tôi cũng cần phải biết rằng các chị em trong Hội Phụ Nữ còn có thể cung ứng một chỗ an toàn, nơi trú ẩn, và sự bảo vệ nữa.17 Trong khi thời kỳ của chúng ta trở nên càng khó khăn hơn, thì các chị em trung tín trong Hội Phụ Nữ sẽ giúp bảo vệ những mái ấm gia đình của Si Ôn khỏi những tiếng gào thét của thế gian cùng ảnh hưởng tà ác và khiêu khích của kẻ nghịch thù. Và qua Hội Phụ Nữ, chúng sẽ được giảng dạy và củng cố, rồi được giảng dạy và củng cố thêm nữa, và ảnh hưởng của các phụ nữ ngay chính có thể ban phước cho rất nhiều con cái của Đức Chúa Cha hơn.

Vai Trò Môn Đồ để Trông Nom Chăm Sóc và Phục Sự

Tôi hy vọng các cháu gái của tôi sẽ hiểu rằng việc thăm viếng giảng dạy là một cách bày tỏ vai trò môn đồ của chúng và một cách quan trọng để tôn trọng các giao ước của chúng. Khía cạnh của vai trò môn đồ này của chúng ta cần phải giống y như giáo vụ của Đấng Cứu Rỗi. Trong những thời kỳ ban đầu của Hội Phụ Nữ, một ủy ban thăm viếng từ mỗi tiểu giáo khu được chỉ định nhằm đánh giá nhu cầu và thu góp những đồ tặng dữ để phân phát cho những người hoạn nạn. Trong suốt những năm tháng, các chị em phụ nữ và những người lãnh đạo trong Hội Phụ Nữ đã học từng bước một và cải tiến khả năng của họ để trông nom những người khác. Có những lúc các chị em phụ nữ đã tập trung nhiều hơn vào việc hoàn tất những cuộc viếng thăm, giảng dạy bài học và để lại những thông báo khi họ dừng chân ở nhà của các chị em mình thăm viếng. Những lối thực hành này đã giúp các chị em này học hỏi những khuôn mẫu của việc trông nom chăm sóc. Cũng giống như những người trong thời kỳ của Môi Se đã tập trung vào việc giữ những bản liệt kê dài về luật lệ, thì các chị trong Hội Phụ Nữ đôi khi áp đặt nhiều luật lệ bằng văn bản và bất thành văn lên chính họ với mong muốn để hiểu cách củng cố lẫn nhau.

Vì ngày nay cuộc sống của các chị em phụ nữ và gia đình của họ cần được cứu giúp và giải cứu rất nhiều, nên Cha Thiên Thượng cần chúng ta phải đi theo một con đường cao quý hơn và cho thấy vai trò môn đồ của mình bằng cách chân thành chăm sóc các con cái của Ngài. Với mục đích quan trọng này trong tâm trí, giờ đây những người lãnh đạo được dạy phải yêu cầu có được những bản báo cáo về sự an lạc thuộc linh và vật chất của các chị em phụ nữ và gia đình của họ, cũng như về công việc phục vụ đã được thực hiện.18 Giờ đây, các giảng viên thăm viếng có trách nhiệm phải “chân thành tìm hiểu và yêu thương mỗi chị em phụ nữ, giúp họ củng cố đức tin và phục vụ.”19

Là các môn đồ cam kết của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta đang cải tiến khả năng của mình để làm những điều mà chắc hẳn Ngài sẽ làm nếu Ngài ở đây. Chúng ta biết rằng sự chăm sóc của chúng ta là điều quan trọng đối với Ngài, và như vậy chúng ta cố gắng tập trung vào việc chăm sóc các chị em của mình thay vì làm xong các bản liệt kê những điều phải làm. Giáo vụ chân chính được đo lường bằng mức độ lòng bác ái của chúng ta hơn là con số thống kê hoàn hảo của chúng ta. Chúng ta sẽ biết rằng mình được thành công trong giáo vụ của mình với tư cách là các giảng viên thăm viếng khi các chị em phụ nữ của chúng ta có thể nói: “Người giảng viên thăm viếng của tôi giúp tôi tăng trưởng phần thuộc linh” và “tôi biết rằng người giảng viên thăm viếng của tôi hết sức quan tâm đến tôi và gia đình tôi” và “nếu có vấn đề, tôi biết rằng người giảng viên thăm viếng của tôi sẽ hành động mà không cần phải chờ được yêu cầu.” Những người lãnh đạo nào hiểu tầm quan trọng của việc phục sự những người khác thì sẽ hội ý với nhau để tìm kiếm và nhận được mặc khải về cách gây dựng các giảng viên thăm viếng và cách tổ chức cùng thực hiện giáo vụ đầy soi dẫn của họ.

Ngoài ra, việc thăm viếng giảng dạy còn là một chỉ thị được vị giám trợ đưa ra để chăm sóc đàn chiên của Chúa. Vị giám trợ và chủ tịch Hội Phụ Nữ cần sự phục vụ của các giảng viên thăm viếng đầy soi dẫn để phụ giúp họ làm tròn trách nhiệm của mình. Qua giáo vụ của các giảng viên thăm viếng, một chủ tịch Hội Phụ Nữ có thể nhận biết sự an lạc của mỗi chị em phụ nữ trong tiểu giáo khu và báo cáo về sự an lạc của họ khi chị họp với vị giám trợ.

Chủ Tịch Thomas S. Monson đã dạy chúng ta rằng “khi chúng ta cố gắng với đức tin không hề nghi ngờ để làm tròn các bổn phận đã được chỉ định cho mình, khi tìm kiếm sự soi dẫn của Thượng Đế trong lúc thi hành trách nhiệm của mình, thì chúng ta có thể đạt được những kết quả kỳ diệu.”20 Tôi hy vọng các cháu gái của tôi sẽ góp phần vào những phép lạ khi chúng giúp cho việc thăm viếng giảng dạy trở thành một mẫu mực của vai trò môn đồ mà Chúa sẽ chấp nhận khi Ngài tái lâm.

Làm Tròn Mục Đích của Hội Phụ Nữ

Những điều giảng dạy này và những điều giảng dạy thiết yếu khác về Hội Phụ Nữ hiện đã có sẵn cho các cháu gái của tôi học trong sách Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (Các Con Gái trong Vương Quốc của Ta: Lịch Sử và Việc Làm của Hội Phụ Nữ). Sách này là một quyển ghi chép về di sản của Hội Phụ Nữ và các phụ nữ của Giáo Hội này. Sách này sẽ thống nhất và giúp các chị em phụ nữ trên toàn thế giới sống theo các mục đích của Hội Phụ Nữ và mẫu mực cùng đặc ân của các môn đồ. Sách này là bằng chứng về vai trò thiết yếu của phụ nữ trong kế hoạch hạnh phúc của Đức Chúa Cha, và sách cung ứng một tiêu chuẩn bất di bất dịch về điều chúng ta tin, điều chúng ta làm và điều chúng ta sẽ bênh vực. Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã khuyến khích chúng ta phải “nghiên cứu sách này và để cho các lẽ thật vĩnh viễn và các tấm gương đầy cảm ứng ảnh hưởng cuộc sống của [chúng ta].”21

Vì biết rằng tổ chức của Hội Phụ Nữ được Chúa thiết lập, Chủ Tịch Joseph F. Smith đã nói với các chị em trong Hội Phụ Nữ: “Đây chính là trách nhiệm của các chị em để lãnh đạo thế giới và nhất là lãnh đạo các phụ nữ của thế giới. … Các chị em lãnh đạo thế giới chứ không phải để thế giới lãnh đạo.”22 Vì giờ tái lâm của Chúa đã gần kề, nên tôi hy vọng các cháu gái của tôi sẽ trở thành các phụ nữ vững mạnh, trung tín, là những người áp dụng các nguyên tắc và mẫu mực của Hội Phụ Nữ trong cuộc sống của mình. Khi Hội Phụ Nữ trở thành một lối sống của chúng, thì tôi hy vọng rằng chúng sẽ phục vụ trong tình đoàn kết với những người khác để làm tròn các mục đích thiêng liêng của Hội Phụ Nữ. Tôi có được chứng ngôn về Giáo Hội chân chính đã được phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô, và tôi biết ơn về mẫu mực của vai trò môn đồ đã được phục hồi khi Chúa soi dẫn cho Tiên Tri Joseph Smith để tổ chức Hội Phụ Nữ. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

 1. Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 3.

 2. Xin xem Lu Ca 10:38–42.

 3. Xin xem Giăng 11:20–27.

 4. Xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24–26; Rô Ma 16:3–5.

 5. Xin xem Phi Líp 4:1–4.

 6. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 25.

 7. Joseph Smith, trong Daughters in My Kingdom, 12.

 8. Joseph Smith, trong History of the Church, 4:602.

 9. Những Tín Điều 1:5.

 10. Joseph Fielding Smith, trong Daughters in My Kingdom, 97.

 11. Joseph Smith, trong Daughters in My Kingdom, 15.

 12. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 109:22; xin xem thêm Sheri L. Dew, trong Daughters in My Kingdom, 128.

 13. Giáo Lý và Giao Ước 84:19; xin xem thêm Ezra Taft Benson, trong Daughters in My Kingdom, 129.

 14. Daughters in My Kingdom, 131.

 15. Boyd K. Packer, trong Daughters in My Kingdom, 99.

 16. John A. Widtsoe, trong Daughters in My Kingdom, 25.

 17. Xin xem Daughters in My Kingdom, 86–87.

 18. Xin xem Handbook 2: Administering the Church (2010), 9.5.4.

 19. Handbook 2, 9.5.1.

 20. Thomas S. Monson, trong Daughters in My Kingdom, 91.

 21. Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, trong Daughters in My Kingdom, ix.

 22. Joseph F. Smith, trong Daughters in My Kingdom, 66.

In