2010–2019
Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau
Tháng mười 2011


Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau

Cầu xin cho Thánh Linh mà chúng ta đã cảm nhận được ở đây sẽ ở với chúng ta trong khi làm những công việc hằng ngày.

Thưa các anh chị em, tôi biết các anh chị em sẽ đồng ý với tôi rằng đây là một đại hội mang lại nhiều cảm ứng nhất. Chúng ta đã cảm nhận được Thánh Linh của Chúa một cách mãnh liệt trong hai ngày qua trong khi lòng chúng ta được cảm động và chứng ngôn của chúng ta về công việc thiêng liêng này đã được củng cố. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã tham gia, kể cả Các Anh Em Thẩm Quyền Trung Ương đã dâng lời cầu nguyện.

Chúng ta đều có mặt ở đây vì chúng ta yêu mến Chúa và muốn phục vụ Ngài. Tôi làm chứng cùng các anh chị em rằng Cha Thiên Thượng quan tâm đến chúng ta. Tôi nhìn nhận rằng có bàn tay của Ngài trong mọi sự việc.

Một lần nữa, phần âm nhạc thật là tuyệt vời, và tôi bày tỏ lòng biết ơn riêng của mình và chung của toàn thể Giáo Hội đối với những người đã sẵn lòng chia sẻ tài năng của họ với chúng ta.

Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Các Anh Em Thẩm Quyền Trung Ương đã được giải nhiệm trong đại hội này. Họ đã phục vụ trung tín và xuất sắc cùng đóng góp rất nhiều cho công việc của Chúa.

Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm đối với hai cố vấn trung tín và tận tâm của tôi cùng công khai cám ơn họ về sự hỗ trợ và phụ giúp họ dành cho tôi. Họ thật sự là những người sáng suốt và hiểu biết, sự phục vụ của họ là vô giá.

Tôi cám ơn những người anh em của tôi trong Nhóm Túc Số Mười Hai về sự phục vụ không mệt mỏi trong công việc của Chúa. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các thành viên trong Các Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi và đối với Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa về sự phục vụ vị tha và hữu hiệu của họ. Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người nam và người nữ phục vụ với tư cách là các chức sắc tổ chức bổ trợ trung ương.

Thưa các anh chị em, tôi bảo đảm với các anh chị em rằng Cha Thiên Thượng biết rõ những thử thách chúng ta gặp phải trên thế giới ngày nay. Ngài yêu thương mỗi người chúng ta và sẽ ban phước khi chúng ta cố gắng tuân giữ các lệnh truyền của Ngài cùng tìm kiếm Ngài qua lời cầu nguyện.

Chúng ta được phước biết bao để có được phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô. Phúc âm này đáp ứng cho những câu hỏi về việc chúng ta từ đâu đến, tại sao chúng ta ở đây, và chúng ta sẽ đi đâu khi lìa bỏ cuộc sống này. Phúc âm mang đến ý nghĩa, mục đích và hy vọng cho cuộc sống của chúng ta.

Tôi cám ơn các anh chị em về sự phục vụ các anh chị em sẵn lòng dành cho nhau. Chúng ta đều là các công cụ của Thượng Đế ở nơi đây trên thế gian này, với một mệnh lệnh là phải yêu thương và phục vụ con cái của Ngài.

Tôi cám ơn các anh chị em về tất cả những gì các anh chị em làm trong tiểu giáo khu và chi nhánh của mình. Tôi bày tỏ lòng biết ơn về việc các anh chị em sẵn sàng phục vụ trong những chức vụ mình được kêu gọi, dù chức vụ đó là gì đi nữa. Mỗi chức vụ đều quan trọng trong việc tiến hành công việc của Chúa.

Đại hội giờ đây đã kết thúc. Cầu xin cho chúng ta được an toàn khi trở về nhà. Cầu xin cho chúng ta tìm thấy mọi điều đều ổn thỏa trong khi vắng nhà. Cầu xin cho Thánh Linh chúng ta đã cảm nhận được ở đây sẽ ở với chúng ta trong khi làm những công việc hằng ngày. Cầu xin cho chúng ta càng tử tế với nhau hơn. Cầu xin cho chúng ta luôn luôn được thấy làm công việc của Chúa.

Cầu xin cho các phước lành của thiên thượng ở với các anh chị em. Cầu xin cho mái ấm gia đình của các anh chị em được hòa thuận và tràn đầy yêu thương. Cầu xin cho các anh chị em liên tục nuôi dưỡng chứng ngôn của mình để chứng ngôn đó có thể bảo vệ cho các anh chị em chống lại kẻ nghịch thù.

Với tư cách là người tôi tớ khiêm nhường của các anh chị em, tôi hết lòng mong ước làm theo ý muốn của Thượng Đế và phục vụ Ngài cùng phục vụ các anh chị em.

Tôi yêu thương các anh chị em; Tôi cầu nguyện cho các anh chị em. Một lần nữa tôi yêu cầu các anh chị em xin nhớ đến tôi và tất cả Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương trong lời cầu nguyện của mình. Chúng tôi đều hiệp một với các anh chị em trong việc xúc tiến công việc kỳ diệu này. Tôi làm chứng cùng các anh chị em rằng chúng ta đều cùng nhau tham gia vào công việc này và rằng mỗi người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đều có một phần vụ. Cầu xin Thượng Đế ban cho chúng ta sức mạnh và khả năng cùng quyết tâm để làm xuất sắc phần vụ của mình.

Tôi làm chứng cùng các anh chị em rằng công việc này là chân chính, rằng Đấng Cứu Rỗi hằng sống, Ngài hướng dẫn và chỉ dẫn Giáo Hội của Ngài ở nơi đây trên thế gian. Tôi để lại với các anh chị em sự làm chứng và chứng ngôn của mình rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu hằng sống và yêu thương chúng ta. Ngài quả thật là Đức Chúa Cha, và Ngài là một Đấng có thật. Cầu xin cho chúng ta biết và hiểu rằng Ngài sẵn lòng đến gần với chúng ta biết bao, Ngài sẵn lòng giúp đỡ chúng ta biết bao, Ngài yêu thương chúng ta biết bao cũng như Ngài sẵn lòng làm cho chúng ta biết bao.

Cầu xin Ngài ban phước cho các anh chị em. Cầu xin sự bình an Ngài đã hứa sẽ ở cùng với các anh chị em bây giờ và mãi mãi.

Tôi nói lời chào tạm biệt các anh chị em cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trong thời gian sáu tháng nữa, và tôi làm như vậy trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng ta, A Men.

In