2010–2019
Quyền Năng của Chức Tư Tế A Rôn
Tháng mười 2011


Quyền Năng của Chức Tư Tế A Rôn

Các em và chức phẩm Chức Tư Tế A Rôn các em nắm giữ là thiết yếu đối với công việc của Cha Thiên Thượng với con cái của Ngài và sự chuẩn bị của thế gian này cho Ngày Tái Lâm.

Trong một phiên họp huấn luyện mới đây dành cho Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, Chủ Tịch Thomas S. Monson đã một lần nữa nhấn mạnh đến các bổn phận và cơ hội dành cho những người mang Chức Tư Tế A Rôn.1 Với cùng một tinh thần về lời chỉ dạy đó, tôi xin ngỏ lời cùng các em.

Nếu được thực hiện một cách đúng đắn, bổn phận sẽ quyết định vận số của các dân tộc và quốc gia. Nguyên tắc về bổn phận cơ bản đến mức những người mang chức tư tế được khuyên dạy: “Vậy nên, giờ đây mọi người phải học hỏi bổn phận của mình, và để siêng năng thi hành nhiệm vụ mình đã được chỉ định.”2

Chủ Tịch Monson giải thích: “Sự kêu gọi của bổn phận đến một cách lặng lẽ khi chúng ta là những người nắm giữ chức tư tế đáp ứng với chỉ định mình nhận được.”3 Chủ Tịch Monson trích dẫn lời của George Albert Smith: “Bổn phận trước hết của các em là học hỏi điều Chúa muốn, rồi bằng quyền năng và sức mạnh của Chức Tư Tế thánh của Ngài, làm vinh hiển sự kêu gọi của mình trước mặt đồng bào mình sao cho người khác sẽ hài lòng để đi theo các em.”4

Chúa đã phán về bổn phận của Ngài: “Ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta.5 “Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến.”6 Vì Chúa Giê Su Ky Tô đã thi hành bổn phận của Ngài, nên “tất cả nhân loại có thể được cứu rỗi, bằng cách tuân theo các luật pháp và các giáo lễ của Phúc Âm.”7 Thưa các em, đây là tiêu chuẩn chúng ta cần phải noi theo.

Kinh nghiệm đã cho tôi thấy rằng các em phục vụ với tư cách là thầy trợ tế, thầy giảng, và thầy tư tế đều sẵn lòng, đáng tin cậy và có khả năng để làm bổn phận của mình theo như chúng tôi cho phép các em để được như vậy. Chúng tôi khâm phục các em. Sức sống của các em làm cho chúng tôi cũng cảm thấy đầy sức sống, khả năng của các em làm cho chúng tôi kinh ngạc, việc quen biết với các em củng cố chúng tôi thêm. Các em và chức phẩm Chức Tư Tế A Rôn các em nắm giữ là thiết yếu đối với công việc của Cha Thiên Thượng với con cái của Ngài và sự chuẩn bị của thế gian này cho Ngày Tái Lâm của Vị Nam Tử thánh của Ngài. Khi nhìn các em, chúng tôi không chỉ thấy tuổi tác của các em mà còn thấy một người mang thánh chức tư tế được ban phước với quyền năng và các bổn phận thiêng liêng. Phao Lô đã nói về các em như sau: “Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ.”8

Cuối cùng đến với những người thời xưa

Chức tư tế được đặt theo tên của A Rôn.

Qua các thầy Lê Vi, thầy tư tế, cũng như các vị tiên tri,

Chức tư tế A Rôn nhằm ban phước cho con cái của Thượng Đế.

Rồi Đấng Cứu Rỗi của thế gian đến

Và tìm kiếm một người tên là Giăng,

Để chịu phép báp têm bởi cùng quyền năng này

Và bắt đầu công việc cứu rỗi.

Trong những ngày sau, quyền năng này

Một lần nữa được phục hồi trên thế gian,

Để tất cả các lẽ thật phúc âm

Có thể mọc rễ trong lòng chúng ta.

Chức Tư Tế A Rôn, lẽ thật kỳ diệu,

Đến với sự chuẩn bị—

Để con người có thể được cứu chuộc

Qua Con Trai Yêu Dấu của Thượng Đế!

Và với người sử dụng các quyền năng này—

Không một thiếu niên nào có thể làm được như vậy.

Với quyền năng của chức tư tế được ban cho người ấy

Chúng ta nói: “Kìa là người đàn ông!”9

“Quyền năng và thẩm quyền của … Chức Tư Tế A Rôn, là nắm giữ các chìa khóa phù trợ của các thiên sứ, cùng điều hành các giáo lễ bề ngoài, từ ngữ của phúc âm, phép báp têm về sự hối cải để được xá miễn tội lỗi, phù hợp với các giao ước và các giáo lệnh.”10 Chủ Tịch Boyd K. Packer nhận xét: “Chúng ta đã rất xuất sắc trong việc phân phát thẩm quyền của chức tư tế. Chúng ta có thẩm quyền chức tư tế được thiết lập hầu như ở khắp nơi. … Nhưng tôi nghĩ việc phân phát thẩm quyền của chức tư tế đã vượt quá việc phân phát quyền năng của chức tư tế.”11 Vì sự an lạc trường cửu của các con cái của Thượng Đế, vấn đề này cần phải được sửa chỉnh.

Vị tiên tri của chúng ta đã cho chúng ta biết điều này có thể được thực hiện như thế nào. Khi trích dẫn lời của George Q. Cannon, Chủ Tịch Monson nói: “Tôi muốn thấy quyền năng của Chức Tư Tế được củng cố. … Tôi muốn thấy sức mạnh và quyền năng này lan tràn ở giữa tất cả những người nắm giữ chức tư tế, từ vị lãnh đạo cao nhất xuống tới thầy trợ tế thấp nhất và khiêm nhường nhất trong Giáo Hội. Mỗi người đàn ông cần phải tìm kiếm và vui hưởng những điều mặc khải của Thượng Đế, ánh sáng của thiên thượng chiếu rọi trong tâm hồn và giúp người ấy hiểu về các bổn phận của mình, về phần công việc đã được giao phó cho mình trong Chức Tư Tế.”12

Một thầy trợ tế, thầy giảng hay thầy tư tế có thể làm gì để nhận được tinh thần mặc khải và làm vinh hiển chức vụ của mình? Người ấy có thể sống sao cho mình được vui hưởng quyền năng thanh tẩy, thánh hóa và soi dẫn của Đức Thánh Linh.

Tầm quan trọng của điều này được tìm thấy trong những lời sau của An Ma: “Giờ đây tôi nói cho các người hay rằng, đây là thánh chức mà tôi được kêu gọi, … để thuyết giảng cho … thế hệ đang lên nữa … để kêu gọi họ phải hối cải và được tái sinh.13 Khi một người được tái sinh thì tấm lòng của người ấy thay đổi. Người ấy không còn ham muốn những điều xấu xa hay ô uế nữa. Người ấy cảm nhận một tình yêu thương sâu đậm và lâu dài đối với Thượng Đế. Người ấy muốn là người tốt, phục vụ những người khác, và tuân giữ các giáo lệnh.14

Chủ Tịch Joseph F. Smith mô tả kinh nghiệm của ông với sự thay đổi này: “Cảm giác đến với tôi là sự bình an thanh khiết, tình yêu thương và ánh sáng. Tôi suy nghĩ rằng nếu tôi đã phạm tội … thì tôi đã được tha thứ; quả thật, tôi đã được thanh tẩy khỏi tội lỗi; tôi cảm động, và cảm thấy rằng tôi sẽ không muốn làm hại ngay cả các con côn trùng nhỏ nhất dưới chân mình. Tôi cảm thấy như mình muốn làm điều thiện ở khắp mọi nơi cho tất cả mọi người và mọi điều. Tôi cảm thấy một cuộc đời mới, một ước muốn mới mẻ để làm điều đúng. Trong tâm hồn của tôi không còn lại một ước muốn mảy may nào để làm điều xấu. Tôi chỉ là một đứa bé, đúng thế, … nhưng đây là ảnh hưởng đến với tôi, và tôi biết rằng đó là từ Thượng Đế mà ra, cũng như đã và vẫn luôn luôn là một bằng chứng sống động đối với tôi về việc tôi chấp nhận Chúa.”15

Vậy nên, chúng tôi kêu gọi các em trẻ tuổi tuyệt diệu hãy siêng năng cố gắng “được sinh lại,”16 Hãy cầu nguyện để nhận được sự thay đổi mạnh mẽ này trong cuộc sống của mình. Hãy nghiên cứu thánh thư. Hãy mong muốn để biết Thượng Đế và trở thành giống như Vị Nam Tử thánh của Ngài hơn tất cả mọi điều khác. Hãy vui hưởng tuổi trẻ của các em nhưng hãy “bỏ những điều thuộc về con trẻ”:17

Tránh lời lẽ báng bổ và nói chuyện nhảm nhí.

Tránh xa tất cả điều xấu.

Tránh tranh cãi.

Hối cải khi nào cần.18

Điều này sẽ giúp các em lớn lên trở thành một người đàn ông chín chắn và đáng kính. Những đức tính về lòng can đảm, sự đáng tin cậy, tính khiêm nhường, đức tin, và lòng nhân từ sẽ thuộc về các em. Bạn bè sẽ ngưỡng mộ các em, cha mẹ sẽ khen ngợi các em, các anh em trong chức tư tế sẽ trông cậy vào các em, và các thiếu nữ sẽ quý mến các em cũng như càng trở nên tốt lành hơn nhờ vào các em. Thượng Đế sẽ tôn vinh các em và ban phước cho sự phục vụ của chức tư tế của các em với quyền năng từ trên cao.

Những người còn lại của chúng ta sẽ làm phần vụ của mình. Là cha mẹ và ông bà, chúng tôi sẽ chuẩn bị các em phục vụ dũng cảm hơn trong vương quốc của Thượng Đế. Là anh em của các em, chúng tôi sẽ nêu gương để cho các em noi theo. Chúng tôi sẽ gia tăng sức mạnh của các nhóm túc số của các em. Chúng tôi sẽ tán trợ các chủ tịch đoàn nhóm túc số của các em khi họ sử dụng các chìa khóa chủ tọa của mình. Chúng tôi sẽ mang đến cơ hội cho các em để thực hiện trọn vẹn các bổn phận của Chức Tư Tế A Rôn và làm vinh hiển sự kêu gọi của các em trong đó.

Qua giáo vụ của các em, những phước lành lớn sẽ đến với Giáo Hội. “Các thiên thần nói bằng quyền năng của Đức Thánh Linh.”19 Các em cũng có thể làm như vậy. Khi các em nói bằng quyền năng của Đức Thánh Linh và thực hiện các biểu tượng thiêng liêng của Tiệc Thánh, những người nam và nữ, các em trai và em gái, sẽ cố gắng hối cải, gia tăng đức tin của họ nơi Đấng Ky Tô và luôn có được Đức Thánh Linh cùng với mình.

Khi các em nhịn ăn và thu góp của lễ nhịn ăn, thì các tín hữu sẽ được thúc đẩy để làm công việc của họ theo như Đấng Cứu Rỗi. Chúa chăm sóc người nghèo và người bị áp bức, và Ngài phán: “Hãy đến mà theo ta.”20 Sự phục vụ của các em trong việc chăm sóc cho những người kém may mắn làm cho chúng tôi đều tham gia trong công việc thiêng liêng của Ngài và gìn giữ sự xá miễn các tội lỗi trước đây của mình.21

Khi các em “đi thăm viếng tư gia của mỗi tín hữu,”22 thì đừng sợ hãi hay rụt rè. Chính lúc đó Đức Thánh Linh sẽ ban cho các em những lời để nói, chứng ngôn để chia sẻ, và công việc để phục vụ.

Các nỗ lực chuyên cần của các em để “luôn luôn trông coi giáo hội”23 sẽ thành công. Thái độ khiêm tốn và chân thành của các em sẽ làm mềm lòng ngay cả những người không tin gì cả và nới lỏng vòng kìm kẹp của kẻ nghịch thù. Việc các em mời những người khác đến nhà thờ với mình, dự phần Tiệc Thánh và phục vụ với mình sẽ trở thành một phước lành đối với những người bị đi lạc trong bóng tối là nơi ánh sáng phúc âm rất lu mờ.

Các em trẻ tuổi yêu dấu của tôi ơi, “đừng bỏ quên ơn ban trong lòng,”24 mà các em đã nhận được khi Chức Tư Tế A Rôn được truyền giao và khi các em được sắc phong.

“Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ.

“Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta. … Nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin Lành.

“Ấy chính Chúa … đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, … theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giê Su Ky Tô từ trước muôn đời vô cùng.”25

Vị tiên tri yêu dấu của chúng ta đã “kêu gọi các em phục vụ.”26 Chúng tôi khen ngợi các em, cầu nguyện cho các em, hân hoan phục vụ với các em, và cảm tạ Thượng Đế về quyền năng của giáo vụ cứu rỗi của các em.

Tôi làm chứng rằng Thượng Đế là Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu của chúng ta và Ngài ngự trên thiên thượng xa kia. Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử thánh của Thượng Đế, Đấng Cứu Chuộc của thế gian, và các em là những người trung tín mang Chức Tư Tế A Rôn là các sứ thần của Ngài trên thế gian, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

In