2010–2019
Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau Lần Nữa
Tháng mười 2011


Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau Lần Nữa

Tôi xin cầu nguyện rằng chúng ta có thể được tràn đầy Thánh Linh của Chúa khi lắng nghe các sứ điệp trong ngày hôm nay và ngày mai, cũng như học hỏi những điều Chúa muốn chúng ta biết.

Thưa các anh chị em, thật là hân hạnh được chào mừng các anh chị em đến dự Đại Hội Trung Ương Bán Niên Kỳ thứ 181 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Đại hội này đánh dấu 48 năm— hãy nghĩ đến 48 năm—kể từ khi tôi được Chủ Tịch David O. McKay kêu gọi vào Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ. Đó là vào tháng Mười năm 1963. Kể từ lúc đó, dường như không thể có rất nhiều năm đã đến và đi như thế.

Khi chúng ta bận rộn, thì thời gian dường như trôi qua rất nhanh và sáu tháng qua cũng chẳng phải là ngoại lệ đối với tôi. Một trong những điểm nổi bật trong thời gian đó là cơ hội của tôi để làm lễ tái cung hiến Đền Thờ Atlanta Georgia vào ngày 1 tháng Năm. Tôi đã cùng đi với Anh Cả và Chị M. Russell Ballard, Anh Cả và Chị Walter F. González, cùng Anh Cả và Chị William R. Walker.

Chúng tôi đã xem 2.700 thanh niên thiếu nữ từ khắp khu vực đền thờ trình diễn trong buổi văn nghệ có tên là “Nguồn Ánh Sáng Miền Nam,” được tổ chức vào buổi tối trước lễ tái cung hiến. Đó là một trong số các chương trình nổi bật nhất tôi đã xem và cử tọa đã nhiều lần đứng dậy vỗ tay tán thưởng.

Ngày hôm sau, đền thờ được làm lễ tái cung hiến trong hai phiên lễ. Ở đó, Thánh Linh của Chúa hiện diện thật mạnh mẽ cùng chúng tôi.

Cuối tháng Tám, Chủ Tịch Henry B. Eyring làm lễ cung hiến Đền Thờ San Salvador El Salvador. Ông đi cùng với Chị Eyring và Anh Cả và Chị D. Todd Christofferson, Anh Cả và Chị William R. Walker, cùng Chị Silvia Allred thuộc chủ tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ và chồng của chị là Jeffry. Chủ Tịch Eyring báo cáo rằng đó là một sự kiện thuộc linh đáng kể nhất.

Cuối năm nay, Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf và Chị Uchtdorf sẽ đi với Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương khác đến Quetzaltenango, Guatemala, ông sẽ làm lễ cung hiến đền thờ của chúng ta ở đó.

Thưa các anh chị em, các ngôi đền thờ tiếp tục được xây lên, không bị gián đoạn. Hôm nay, tôi có đặc ân để loan báo về một số ngôi đền thờ mới.

Trước hết, tôi xin nói rằng không có cơ sở nào do Giáo Hội xây cất lại quan trọng hơn một đền thờ. Đền thờ là nơi những mối quan hệ gia đình được làm lễ gắn bó với nhau để tồn tại cho đến suốt thời vĩnh cửu. Chúng ta biết ơn về tất cả các đền thờ trên khắp thế giới và về phước lành đền thờ mang đến cho cuộc sống của các tín hữu chúng ta.

Vào cuối năm ngoái, Đại Thính Đường Provo ở Quận Hạt Utah, thuộc tiểu bang Utah bị thiệt hại nặng vì một cuộc hỏa hoạn khủng khiếp. Tòa nhà kỳ diệu này đã được nhiều thế hệ Thánh Hữu Ngày Sau yêu mến, nay chỉ còn lại các bức tường bên ngoài. Sau khi nghiên cứu kỹ, chúng tôi đã quyết định tái thiết tòa nhà này nhằm bảo tồn và phục hồi hoàn toàn bên ngoài tòa nhà để trở thành ngôi đền thờ thứ hai của Giáo Hội ở thành phố Provo. Đền Thờ Provo hiện nay là một trong số các đền thờ bận rộn nhất trong Giáo Hội, và một ngôi đền thờ thứ hai ở thành phố đó sẽ chứa được số các tín hữu Giáo Hội trung tín ngày càng gia tăng hiện đang tham dự đền thờ từ Provo và các cộng đồng phụ cận.

Tôi cũng hân hạnh loan báo các đền thờ mới ở những địa điểm sau đây: Barranquilla, Colombia; Durban, Nam Phi; Kinshasa trong Dân Chủ Cộng Hòa Congo; và Star Valley, Wyoming. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang xúc tiến kế hoạch để xây cất một đền thờ ở Paris, Pháp.

Chi tiết về các đền thờ này sẽ được cho biết trong tương lai trong khi Giáo Hội đang tìm kiếm khu đất cũng như những điều kiện cần thiết khác được chấp thuận.

Tôi đã đề cập trong các đại hội trước về tiến bộ của chúng ta trong việc mang đền thờ đến gần các tín hữu hơn. Mặc dù các đền thờ này đã có sẵn cho nhiều tín hữu trong Giáo Hội, nhưng vẫn còn có những khu vực trên thế giới là nơi đền thờ còn ở rất xa các tín hữu của chúng ta đến mức họ không có khả năng cần thiết để đi đến đền thờ. Như vậy, các tín hữu này không thể dự phần vào các phước lành thiêng liêng và vĩnh cửu do đền thờ mang lại. Để giúp đỡ trong phương diện này, chúng ta có Quỹ Trung Ương Phụ Giúp Người Đi Đền Thờ. Quỹ này trang trải chi phí chỉ cho một chuyến đi đền thờ cho những người không thể đi đền thờ bằng bất cứ cách nào khác, và họ đang ước mong rất nhiều để có được cơ hội đó. Bất cứ ai có thể mong muốn đóng góp vào quỹ này chỉ cần viết chi tiết lên trên mẫu đóng góp thường lệ và đưa cho vị giám trợ mỗi tháng.

Thưa các anh chị em, giờ đây tôi xin cầu nguyện rằng chúng ta có thể được tràn đầy Thánh Linh của Chúa khi lắng nghe các sứ điệp trong ngày hôm nay và ngày mai, cũng như học hỏi những điều Chúa muốn chúng ta biết. Tôi cầu nguyện như vậy trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

In