2010–2019
Je tu opět konference
předchozí další

Je tu opět konference

Děkuji vám za vaši víru a oddanost evangeliu, za lásku a péči, kterou projevujete jeden druhému, a za službu, kterou poskytujete.

Když byla tato budova projektována, mysleli jsme si, že ji nikdy nenaplníme. A podívejte se na to teď.

Milovaní bratři a sestry, jsem rád, že můžeme být opět spolu na začátku 181. výroční generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Posledních šest měsíců uběhlo rychle, jelikož jsem byl zaneprázdněn mnoha zodpovědnostmi. Jedním z velikých požehnání uplynulých měsíců bylo znovuzasvěcení nádherného chrámu Laie na Havaji, který téměř dva roky procházel rozsáhlou renovací. Doprovázeli mě president Henry B. Eyring s manželkou, starší Quentin L. Cook s manželkou a starší William R. Walker s manželkou. Večer před znovuzasvěcením, které se konalo v listopadu, jsme sledovali 2 000 mladých lidí z chrámového okrsku, jak zaplnili Cannonovo společenské centrum v areálu univerzity BYU–Havaj a vystoupili se svým kulturním programem. Jejich vystoupení mělo název „Shromažďovací místo“ a kreativní a mistrnou formou líčilo významné události z tamní církevní historie a z historie chrámu. Byl to úžasný večer!

Následující den byl duchovní hostinou, když byl chrám ve třech zasedáních znovuzasvěcen. Duch Páně byl s námi ve veliké hojnosti.

Pokračujeme v budování chrámů. Jsem rád, že dnes dopoledne mohu oznámit tři další chrámy, pro něž se nyní zajišťují pozemky a jež se budou v nadcházejících měsících a letech stavět na těchto místech: Fort Collins v Coloradu, Meridian v Idahu a Winnipeg v Manitobě v Kanadě. Tyto chrámy budou pro naše členy v těchto oblastech bezpochyby požehnáním.

Každý rok se v chrámech vykonají miliony obřadů. Kéž i nadále věrně vykonáváme tyto obřady, nejen pro sebe, ale i za své zemřelé blízké, kteří nejsou schopni vykonat je sami pro sebe.

Církev i nadále poskytuje humanitární pomoc při katastrofách. Zcela nedávno jsme své srdce i pomoc obrátili k Japonsku, které postihlo zničující zemětřesení a vlna tsunami a následné problémy s jadernou elektrárnou. Rozdali jsme více než 70 tun materiálu, včetně potravin, vody, přikrývek, lůžkovin, hygienických potřeb, oblečení a paliva. Naši mladí svobodní dospělí obětovali svůj čas a hledali nezvěstné členy pomocí internetu, sociálních sítí a dalších moderních způsobů komunikace. Členové na skútrech poskytnutých Církví dopravují pomoc do oblastí, do kterých je těžké dostat se autem. Projekty služby, při nichž se kompletují hygienické a úklidové balíčky, jsou organizovány v mnoha kůlech a sborech v Tokiu, Nagoyi a Osace. Do této chvíle věnovalo více než 4 tisíce dobrovolníků přes 40 tisíc hodin službě. Naše pomoc v Japonsku i v dalších oblastech, kde je to potřeba, bude pokračovat i nadále.

Bratři a sestry, děkuji vám za vaši víru a oddanost evangeliu, za lásku a péči, kterou projevujete jeden druhému, a za službu, kterou poskytujete ve svých sborech, odbočkách, kůlech a okrscích. Také vám děkuji za vaši věrnost v placení desátků a obětí a za vaši štědrost, kterou projevujete přispíváním i do ostatních církevních fondů.

Na konci roku 2010 sloužilo ve 340 misiích na celém světě 52 225 misionářů. Misionářská práce je životodárnou silou království. Dovolte mi požádat vás, abyste, pokud můžete, zvážili poskytnutí příspěvku do všeobecného misionářského fondu Církve.

Bratři a sestry, nyní již nedočkavě očekáváme poselství, která nám budou dnes a zítra přednesena. Ti, kteří k nám budou promlouvat, při přípravě svého poselství usilovali o nebeskou pomoc a vedení. Modlím se, aby nás naplnil Duch Páně a povznášel nás a inspiroval, zatímco budeme naslouchat a učit se. Ve jménu Ježíše Krista, amen.