2010–2019
Zpráva Církevního kontrolní oddělení za rok 2010
předchozí další

Zpráva Církevního kontrolního oddělení za rok 2010

Prvnímu předsednictvu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Drazí bratří, výdaje z církevních prostředků schvaluje Rada pro disponování desátky, jak je to předepsáno zjevením ve 120. oddíle Nauky a smluv. Tuto radu tvoří První předsednictvo, Kvorum Dvanácti apoštolů a Předsedající biskupstvo. Tato rada schvaluje rozpočty pro církevní oddělení, pro činnost Církve a pro příslušné příděly církevním jednotkám. Církevní oddělení čerpají prostředky tak, aby to bylo v souladu se schválenými rozpočty a ve shodě s církevními zásadami a postupy.

Kontrolní oddělení Církve má přístup ke všem záznamům a systémům potřebným k vyhodnocení přiměřenosti kontrol příspěvků do jednotlivých fondů, výdajů a ochrany církevního jmění. Kontrolní oddělení Církve je nezávislé na všech ostatních církevních odděleních a činnostech a jeho zaměstnanci jsou kvalifikovaní účetní pro veřejné instituce, kvalifikovaní pracovníci pro vnitřní kontrolu, kvalifikovaní pracovníci pro kontrolu informačních systémů a další profesionálové mající licenci.

Církevní kontrolní oddělení na základě provedených kontrol dospělo k názoru, že příspěvky přijaté, prostředky vydané a církevní jmění byly v roce 2010 ve všech podstatných ohledech zaznamenávány a spravovány v souladu s příslušnými účetními pravidly, schválenými rozpočty a církevními zásadami a postupy.

S úctou předkládá

Církevní kontrolní oddělení

Robert W. Cantwell

Výkonný ředitel