2010–2019
Statistická zpráva za rok 2010
předchozí další

Statistická zpráva za rok 2010

První předsednictvo vydalo tuto statistickou zprávu o stavu Církve za rok 2010. K 31. prosinci 2010 Církev měla: 2896 kůlů, 340 misií, 614 okrsků a 28 660 sborů a odboček.

Celkový počet členů na konci roku 2010 byl 14 131 467.

V roce 2010 bylo v Církvi zaznamenáno 120 528 nových dětí a bylo pokřtěno 272 814 obrácených.

Na konci roku sloužilo 52 225 misionářů na plný úvazek.

Misionářů církevní služby bylo 20 813. Mnozí z nich bydlí doma a jsou povoláváni, aby pomáhali při různých činnostech v Církvi.

Během minulého roku byly zasvěceny čtyři chrámy. Chrám Vancouver Britská Kolumbie v Kanadě, chrám Gila Valley Arizona ve Spojených státech, chrám Cebu City Filipíny a chrám Kyjev Ukrajina.

V roce 2010 byl znovuzasvěcen chrám Laie Havaj ve Spojených státech.

Na celém světě bylo v provozu celkem 134 chrámů.

Dřívější generální úředníci Církve a další členové, kteří zemřeli od loňské dubnové generální konference

Starší W. Grant Bangerter, Adney Y. Komatsu, Hans B. Ringger, LeGrand R. Curtis, Richard P. Lindsay, Donald L. Staheli a Richard B. Wirthlin, dřívější členové kvor Sedmdesáti; Barbara B. Smithová, dřívější generální presidentka Pomocného sdružení; Ruth H. Funková, dřívější generální presidentka Mladých žen; Norma Jane B. Smithová, dřívější rádkyně v generálním předsednictvu Mladých žen; Helen Fyansová, vdova po starším J. Thomasu Fyansovi, emeritní generální autoritě; Arnold D. Friberg, malíř a ilustrátor; a J. Elliot Cameron, dřívější církevní pověřenec vzdělávání.