เทศกาลคริสต์มาสนี้ขอให้ใกล้ชิดพระเยซูมากขึ้นโดยศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอน

หาข้อคิดทางวิญญาณใหม่ๆ ขณะที่เราศึกษาพระชนม์ชีพและคำสอนของพระเยซูจากพระคริสตธรรมคัมภีร์และพระคัมภีร์มอรมอน: พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ เรียนออนไลน์หรือตัวต่อตัวกับผู้สอนศาสนา

คาดหวังอะไรจากการพูดคุย

เราตื่นเต้นมากที่ได้เจอคุณ! เราจะศึกษาพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าด้วยกันและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางของพระองค์สำหรับชีวิตเรา  การพูดคุยของคุณจะเป็นดังนี้:

ผู้สอนศาสนาทำความรู้จักคนที่พวกเขาพูดคุยด้วย
เราจะได้ทำความรู้จักกัน
ผู้สอนศาสนาสวดอ้อนวอนกับผู้หญิงคนหนึ่งก่อนศึกษาด้วยกัน
เราจะสวดอ้อนวอนด้วยกัน
ผู้สอนศาสนาอ่านพระคัมภีร์มอรมอนกับผู้หญิงคนหนึ่ง
เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์และพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
ผู้หญิงสองคนทักทายกันที่โบสถ์
เราจะชวนคุณศึกษาพระคัมภีร์กับชุมชนศาสนจักรของเรา

ดูว่าพระคัมภีร์เคยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นอย่างไร

2c482b0c163a5d726afe12bcec9c552c958a0a02
Doniel
Read
“พระคัมภีร์ไบเบิลมีบทบาทสำคัญเสมอต่อการเริ่มต้นศรัทธาของฉัน”
Back
2758ab9a84ca3477c65ae488ff0a3aef7a4d0cd4
Shaquille
Read
“พออายุมากขึ้น ฉันสังเกตว่าตัวเองเห็นคุณค่าของพระคัมภีร์มอรมอนมากขึ้น หลักธรรมที่ฉันเรียนรู้นำฉันให้สามารถตัดสินใจได้ดีกว่าที่ตัวเองจะทำได้หากไม่มีหลักธรรม”
Back
1c2be9c8a6a74403c0973ed3998bc9835d62c364
Richard
Read
“พระคัมภีร์มอรมอนให้พลังเหนือพลังของฉันเอง ฉันต้องการพระคัมภีร์เล่มนี้ในช่วงเวลายากๆ ของชีวิต”
Back
1cc6ff646eb634f8c5512597c7ed48cfa63228a9
Amelia
Read
“เมื่อฉันมีคำถาม เมื่อฉันกำลังลำบากในชีวิต บางอย่างที่ฉันอ่านจะช่วยหนุนใจฉันหรือทำให้ฉันกลับมาตั้งหลักอีกครั้งได้เสมอ”
Back

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม?