ขอพบผู้สอนศาสนา

เราจะติดต่อเพื่อนัดหมายเวลาพบปะ แบ่งปันข่าวสารสร้างแรงบันดาลใจ และตอบคำถามของท่าน

กรุณาใส่ค่า
กรุณาใส่ค่า
 • Afghanistan
 • Albania
 • Algeria
 • American Samoa
 • Andorra
 • Angola
 • Anguilla
 • Antarctica
 • Antigua and Barbuda
 • Argentina
 • Armenia
 • Aruba
 • Australia
 • Austria
 • Azerbaijan
 • Bahamas
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belarus
 • Belgium
 • Belize
 • Benin
 • Bermuda
 • Bhutan
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Botswana
 • Brazil
 • Brunei
 • Bulgaria
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Cambodia
 • Cameroon
 • Canada
 • Cape Verde
 • Caribbean Netherlands
 • Cayman Islands
 • Central African Republic
 • Chad
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Comoros
 • Cook Islands
 • Costa Rica
 • Côte d'Ivoire
 • Croatia
 • Cuba
 • Curacao
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Democratic Republic of the Congo
 • Denmark
 • Djibouti
 • Dominica
 • Dominican Republic
 • Ecuador
 • Egypt
 • El Salvador
 • Equatorial Guinea
 • Eritrea
 • Estonia
 • Eswatini
 • Ethiopia
 • Fiji
 • Finland
 • France
 • French Guiana
 • French Polynesia
 • Gabon
 • Georgia
 • Germany
 • Ghana
 • Greece
 • Grenada
 • Guadeloupe
 • Guam
 • Guatemala
 • Guernsey
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Honduras
 • Hong Kong
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Iran
 • Iraq
 • Ireland
 • Isle of Man
 • Israel
 • Italy
 • Jamaica
 • Japan
 • Jersey
 • Jordan
 • Kazakhstan
 • Kenya
 • Kiribati
 • Kuwait
 • Kyrgyzstan
 • Laos
 • Latvia
 • Lebanon
 • Lesotho
 • Liberia
 • Libya
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Macau
 • Madagascar
 • Malawi
 • Malaysia
 • Maldives
 • Mali
 • Malta
 • Marshall Islands
 • Martinique
 • Mauritania
 • Mauritius
 • Mexico
 • Micronesia
 • Moldova
 • Monaco
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Morocco
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Namibia
 • Nauru
 • Nepal
 • Netherlands
 • New Caledonia
 • New Zealand
 • Nicaragua
 • Niger
 • Nigeria
 • Niue
 • North Korea
 • North Macedonia
 • Northern Mariana Islands
 • Norway
 • Oman
 • Pakistan
 • Palau
 • Palestine
 • Panama
 • Papua New Guinea
 • Paraguay
 • Peru
 • Philippines
 • Poland
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Republic of the Congo
 • Reunion
 • Romania
 • Russia
 • Rwanda
 • Saint Barthelemy
 • Saint Kitts and Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Martin
 • Saint Vincent and the Grenadines
 • Samoa
 • San Marino
 • Sao Tome and Principe
 • Saudi Arabia
 • Senegal
 • Serbia
 • Seychelles
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Sint Maarten
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Solomon Islands
 • Somalia
 • South Africa
 • South Korea
 • South Sudan
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Suriname
 • Sweden
 • Switzerland
 • Syria
 • Taiwan
 • Tajikistan
 • Tanzania
 • Thailand
 • The Gambia
 • Timor-Leste
 • Togo
 • Tonga
 • Trinidad and Tobago
 • Tunisia
 • Turkey
 • Turkmenistan
 • Turks and Caicos Islands
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • United States
 • Uruguay
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Virgin Islands, British
 • Virgin Islands, U.S.
 • Yemen
 • Zambia
 • Zimbabwe
กรุณาใส่ค่า
โปรดเลือกประเทศ
โปรดเลือกประเทศ ประเทศ
โปรดป้อนที่อยู่
Sorry, we couldn't find any addresses that would help you.
โปรดป้อนชื่อเมือง
โปรดเลือกรัฐ/จังหวัด
โปรดเลือกรัฐ/จังหวัด รัฐ
โปรดป้อนรหัสไปรษณีย์

Address Verification

ไม่สามารถหาที่อยู่ที่ตรงกับการป้อนข้อมูลของท่าน โปรดลองเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือท่านอาจเลือกเก็บไว้ตามนี้และส่งแบบฟอร์ม
We couldn't find that exact address. Suggested address corrections are highlighted in red. Please choose one of the following.
We found a perfect match for your address. If that looks right to you, go ahead through the form!
กรุณาใส่ค่า
ขอบคุณ เราจะติดต่อไป

เราเฝ้ารอที่จะได้สนทนากับท่าน เราจะติดต่อท่านภายใน 24 ชั่วโมงนับจากนี้เพื่อกำหนดเวลานัดหมายของท่าน

ผู้สอนศาสนาจะช่วยฉันได้อย่างไร?

แม้ว่าความสัมพันธ์ของท่านกับพระผู้เป็นเจ้าอาจเป็นเรื่องลึกซึ้งส่วนตัว แต่บางครั้งเราทุกคนต่างต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยเพื่อตระหนักถึงสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้ากำลังตรัสกับเรา  ไม่ว่าท่านอยู่ตรงจุดใดบนเส้นทางทางวิญญาณ ผู้สอนศาสนาสามารถสอนหลักธรรมพระกิตติคุณและข้อคิดที่จะช่วยท่านบนเส้นทางนั้น

การมาเยี่ยมของผู้สอนศาสนาเป็นอย่างไร?

ผู้สอนศาสนาจะขอเริ่มด้วยการสวดอ้อนวอน  ถ้าท่านพร้อม พวกเขาอาจขอให้ท่านเป็นผู้สวดอ้อนวอน  ไม่ว่าวิธีไหน เป้าหมายคือการอัญเชิญพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการสนทนา

พวกเขาอาจใช้เวลาสองสามนาทีเพื่อทำความรู้จักท่านและทราบถึงความสนใจของท่าน  ผู้สอนศาสนามีทั้งโปรแกรมที่จะสอนท่านได้ แต่จะพยายามปรับข่าวสารให้เข้ากับท่านและสถานการณ์ในชีวิตของท่าน  พวกเขาจะอ่านจากพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอนกับท่านและเชื้อเชิญให้ท่านสวดอ้อนวอนทูลถามว่าสิ่งที่พวกเขาสอนเป็นความจริงหรือไม่

หากท่านต้องการ ผู้สอนศาสนาจะนัดมาเยี่ยมอีก  ระหว่างการพบกันครั้งต่อมา พวกเขาจะสอนท่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์ และตอบคำถามที่ท่านอาจมี  โปรแกรมการสอนรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับความสุขของเรา การเสียสละของพระเยซูเพื่อเรา ศรัทธา การกลับใจ บัพติศมา พระวิญญาณบริสุทธิ์ และการรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า  พวกเขาจะยังคงเชื้อเชิญให้ท่านสวดอ้อนวอน อ่านพระคัมภีร์มอรมอน ไปโบสถ์ และแม้แต่รับบัพติศมา  พึงระลึกว่าผู้สอนศาสนาจะไปตามระดับความเข้าใจของท่าน โดยเคารพเวลาและความปรารถนาของท่านว่าต้องการพบกับพวกเขาอีกหรือไม่

ยินดีต้อนรับ