ค้นหาโบสถ์ใกล้บ้านท่าน

กรุณาใส่ค่า
/comeuntochrist/th/forms/church-near-you-results

การประชุมที่โบสถ์เป็นอย่างไร?

ทุกวันอาทิตย์ เรามาชุมนุมกันเพื่อร้องเพลงสวด ฟังคำเทศนา และสอนกันและกันเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด  เรายินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกคนที่มาร่วมประชุมและนมัสการแบบชาวคริสต์กับเรา

เวลาการประชุมแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ แต่จะมีการประชุมหลักหนึ่งการประชุมสำหรับทุกคนตามด้วยชั้นเรียนแยกตามกลุ่มอายุหรือความสนใจโดยทั่วไป

ยินดีต้อนรับ