สั่งพระคัมภีร์มอรมอนฟรี

เราจะติดต่อเพื่อนัดหมายเวลาพบปะ แบ่งปันข่าวสารสร้างแรงบันดาลใจ และมอบพระคัมภีร์มอรมอนให้ท่าน

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นบันทึกสมัยโบราณที่สอนเกี่ยวกับพระเยซูเช่นเดียวกับพระคัมภีร์ไบเบิล

พระคัมภีร์มอรมอนตอบคำถามสำคัญที่เราทุกคนมี: มีชีวิตหลังความตายหรือไม่? จุดประสงค์ของชีวิตคืออะไร? ฉันจะพบความสุขและสันติสุขในเวลานี้ได้อย่างไร?

...
รู้จักพระคัมภีร์มอรมอนใน 60 วินาที พร้อมไหม? เริ่ม
1:22

พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาว่าถ้าเราเปิดใจและเปิดความคิดเมื่ออ่านพระคัมภีร์มอรมอน พระองค์จะทรงสามารถช่วยให้เรารู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง

ผู้คนจากทั่วโลกและจากทุกรูปแบบของชีวิตกำลังเรียนรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนสามารถช่วยให้เราเป็นคนดีขึ้นและรู้สึกเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น