ผู้หญิงกำลังอ่านพระคัมภีร์มอรมอน

เข้าใกล้พระเยซูคริสต์มากขึ้นผ่านพระคัมภีร์มอรมอน

พระคัมภีร์มอรมอนคือพระคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งที่ท่านสามารถใช้ร่วมกับพระคัมภีร์ไบเบิล อ่านข้อต่างๆ เกี่ยวกับพระเยซูที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อน ทำให้ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับพระองค์ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ติดต่อผู้สอนศาสนาเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม เราจะให้พระคัมภีร์ส่วนตัวแก่ท่านหนึ่งเล่มหรือช่วยท่านดาวน์โหลด

มาทำความรู้จักกับพระคัมภีร์มอรมอน พบผู้สอนศาสนา

ชื่อ
กรุณาใส่ค่า
นามสกุล
กรุณาใส่ค่า
อีเมล
กรุณาใส่ค่า

ดูว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพรแก่ชีวิตผู้อื่นอย่างไร

570c14b04c10ef3b88e51d1e9382d93e0ec64d87
ลิซซี่
อ่าน
“เริ่มแรกฉันแค่อ่านพระคัมภีร์เล่นๆ ไม่ได้จริงจังอะไร แต่นั่นทำให้ฉันเริ่มคิดว่าหากนี่เป็นความจริงล่ะ? ตอนนั้นฉันจึงตัดสินใจว่าจะสวดอ้อนวอนทูลถามว่านี่เป็นความจริงไหม แล้วฉันก็รู้สึกได้ถึงความสงบสุขและการปลอบโยนอย่างท่วมท้น”
ย้อนกลับ
2758ab9a84ca3477c65ae488ff0a3aef7a4d0cd4
แชคิล
อ่าน
“เมื่อผมโตขึ้น ผมสังเกตได้ว่าผมเห็นคุณค่าของพระคัมภีร์มอรมอนมากขึ้น เพียงแค่หลักธรรมที่ผมได้เรียนรู้ก็ทำให้ผมตัดสินใจเลือกได้ดีกว่าที่เคยเป็นมา”
ย้อนกลับ
1c2be9c8a6a74403c0973ed3998bc9835d62c364
ริชาร์ด
อ่าน
“พระคัมภีร์มอรมอนทำให้ผมมีความเข้มแข็งที่มากกว่าของตัวเอง ผมต้องการพระคัมภีร์เล่มนี้ในช่วงยากลำบากของชีวิต”
ย้อนกลับ
1cc6ff646eb634f8c5512597c7ed48cfa63228a9
อมีเลีย
อ่าน
“เมื่อฉันมีคำถาม เมื่อฉันมีปัญหาในชีวิต มักมีบางสิ่งที่ฉันอ่านที่ช่วยให้ฉันรู้สึกดีขึ้นหรือทำให้ฉันยืนหยัดได้อีกครั้ง”
ย้อนกลับ

สิ่งที่ท่านจะพบเมื่อมาเยี่ยมชม

เราตื่นเต้นที่จะได้พบท่านและช่วยให้ท่านค้นพบว่าพระคัมภีร์มอรมอนสามารถกระชับความสัมพันธ์ของท่านกับพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร สิ่งที่ท่านจะพบเมื่อมาเยี่ยม:

ผู้สอนศาสนาทำความรู้จักกับผู้คนที่พวกเขาไปเยี่ยม
เราจะทำความรู้จักกัน
ผู้สอนศาสนาสวดอ้อนวอนกับผู้หญิงคนหนึ่งก่อนเริ่มศึกษาด้วยกัน
เราจะสวดอ้อนวอนด้วยกัน
ผู้สอนศาสนาอ่านพระคัมภีร์มอรมอนให้ผู้หญิงคนหนึ่งฟัง
เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอนและพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
ผู้หญิงสองคนทักทายกันที่โบสถ์
เราจะเชื้อเชิญให้ท่านมาโบสถ์กับเรา

คำถามทั่วไป