ขอพระคัมภีร์มอรมอน

ผู้สอนศาสนาจะมอบพระคัมภีร์และอธิบายคร่าวๆ ให้ท่าน หรือท่านสามารถอ่านหรือฟังทางออนไลน์ แล้วเราจะไปเยี่ยมท่านทางออนไลน์

ชื่อ กรุณาใส่ค่า
นามสกุล กรุณาใส่ค่า
อีเมล กรุณาใส่ค่า
Please select an option.
กรุณาเลือกประเทศ โปรดเลือกประเทศ
โปรดเลือกประเทศ
Sorry, we couldn't find any addresses that would help you.
ชื่อถนนที่อยู่ โปรดป้อนที่อยู่
เมือง โปรดป้อนชื่อเมือง
รัฐ โปรดเลือกรัฐ/จังหวัด
โปรดเลือกรัฐ/จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (สำหรับนัดหมาย) กรุณาใส่ค่า

อะไรที่ทำให้ท่านขอ? (เลือกทุกข้อที่ใช่)

อะไรที่ทำให้ท่านขอ? (เลือกทุกข้อที่ใช่) Please select an option.
ข้อมูลนี้ดูถูกต้องไหม?
ชื่อและอีเมล
ที่อยู่และโทรศัพท์
ข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันเข้าใจว่าผู้สอนศาสนาจะติดต่อฉันเพื่ออ่านและสนทนาพระคัมภีร์มอรมอน

ฉันเข้าใจว่าผู้สอนศาสนาจะติดต่อฉันเพื่ออ่านและสนทนาพระคัมภีร์มอรมอน Please select an option

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นบันทึกสมัยโบราณที่สอนเกี่ยวกับพระเยซูเช่นเดียวกับพระคัมภีร์ไบเบิล

พระคัมภีร์มอรมอนตอบคำถามสำคัญที่เราทุกคนมี: มีชีวิตหลังความตายหรือไม่? จุดประสงค์ของชีวิตคืออะไร? ฉันจะพบความสุขและสันติสุขในเวลานี้ได้อย่างไร?

...

รู้จักพระคัมภีร์มอรมอนใน 60 วินาที
พร้อมไหม? เริ่ม

1:22

พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาว่าถ้าเราเปิดใจและเปิดความคิดเมื่ออ่านพระคัมภีร์มอรมอน พระองค์จะทรงสามารถช่วยให้เรารู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง

ผู้คนจากทั่วโลกและจากทุกรูปแบบของชีวิตกำลังเรียนรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนสามารถช่วยให้เราเป็นคนดีขึ้นและรู้สึกเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น