ขอพระคัมภีร์มอรมอน

ผู้สอนศาสนาจะมอบพระคัมภีร์และอธิบายคร่าวๆ ให้ท่าน หรือท่านสามารถอ่านหรือฟังทางออนไลน์ แล้วเราจะไปเยี่ยมท่านทางออนไลน์

ชื่อ
กรุณาใส่ค่า
นามสกุล
กรุณาใส่ค่า
อีเมล
กรุณาใส่ค่า

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นบันทึกสมัยโบราณที่สอนเกี่ยวกับพระเยซูเช่นเดียวกับพระคัมภีร์ไบเบิล

พระคัมภีร์มอรมอนตอบคำถามสำคัญที่เราทุกคนมี: มีชีวิตหลังความตายหรือไม่? จุดประสงค์ของชีวิตคืออะไร? ฉันจะพบความสุขและสันติสุขในเวลานี้ได้อย่างไร?

รู้จักพระคัมภีร์มอรมอนใน 60 วินาที
พร้อมไหม? เริ่ม

1:22

พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาว่าถ้าเราเปิดใจและเปิดความคิดเมื่ออ่านพระคัมภีร์มอรมอน พระองค์จะทรงสามารถช่วยให้เรารู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง

ผู้คนจากทั่วโลกและจากทุกรูปแบบของชีวิตกำลังเรียนรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนสามารถช่วยให้เราเป็นคนดีขึ้นและรู้สึกเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น