ชวนผู้อื่นมานมัสการ

แบ่งปันแสงส่องโลกกับมิตรสหายและครอบครัว

แบ่งปันบัตรเชิญพิเศษของศาสนจักร

ปีติของเทศกาลคริสต์มาสมีไว้ให้แบ่งปัน!  คุณสามารถส่งข้อความทางอีเมลหรือทางอื่นที่สะดวก—แค่แตะปุ่มใดปุ่มหนึ่งด้านล่างเพื่อเริ่มส่ง

ชายหนุ่มดูโทรศัพท์
แหล่งช่วยอื่นให้แบ่งปัน
หาภาพ วีดิทัศน์ และอื่นๆ!
เริ่มสำรวจ

วิธีเพิ่มเติมในการเป็นแสงส่องโลก