สำเนาหมายเลข ๓
  ดาวน์โหลด
  ทั้งเล่ม (PDF)
  เชิงอรรถ
  พื้นหลัง

  สำเนาจากหนังสือของอับราฮัม

  หมายเลข ๓

  [Facsimile no. 3]

  คำอธิบาย

  ภาพ ๑. อับราฮัมนั่งบนบัลลังก์ของฟาโรห์, โดยความกรุณาของกษัตริย์, พร้อมด้วยมงกุฎบนศีรษะ, แสดงถึงฐานะปุโรหิต, เป็นเครื่องหมายแสดงถึงฝ่ายประธานที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์; พร้อมด้วยคทาแห่งความยุติธรรมและการพิพากษาในมือ.

  ภาพ ๒. กษัตริย์ฟาโรห์, ซึ่งนามของเขาให้ไว้เป็นตัวอักษรเหนือศีรษะ.

  ภาพ ๓. หมายถึงอับราฮัมในอียิปต์ดังที่ให้ไว้เช่นกันในภาพ ๑๐ ของสำเนาหมายเลข ๑.

  ภาพ ๔. เจ้าชายแห่งฟาโรห์, กษัตริย์แห่งอียิปต์, ดังที่เขียนไว้เหนือมือ.

  ภาพ ๕. ชูเลม, หัวหน้าคนรับใช้คนหนึ่งของกษัตริย์, ดังที่บ่งชี้ไว้โดยตัวอักษรเหนือมือเขา.

  ภาพ ๖. โอลิมลาห์, ทาสคนหนึ่งที่เป็นของเจ้าชาย.

  อับราฮัมอธิบายหลักดาราศาสตร์, ในราชสำนักของกษัตริย์.