พระคัมภีร์
สำเนาหมายเลข ๓


สำเนาจากหนังสือของอับราฮัม

หมายเลข ๓

ภาพ
สำเนาหมายเลข ๓

คำอธิบาย

ภาพ ๑. อับราฮัมนั่งบนบัลลังก์ของฟาโรห์, โดยความกรุณาของกษัตริย์, พร้อมด้วยมงกุฎบนศีรษะ, แสดงถึงฐานะปุโรหิต, เป็นเครื่องหมายแสดงถึงฝ่ายประธานที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์; พร้อมด้วยคทาแห่งความยุติธรรมและการพิพากษาในมือ.

ภาพ ๒. กษัตริย์ฟาโรห์, ซึ่งนามของเขาให้ไว้เป็นตัวอักษรเหนือศีรษะ.

ภาพ ๓. หมายถึงอับราฮัมในอียิปต์ดังที่ให้ไว้เช่นกันในภาพ ๑๐ ของสำเนาหมายเลข ๑.

ภาพ ๔. เจ้าชายแห่งฟาโรห์, กษัตริย์แห่งอียิปต์, ดังที่เขียนไว้เหนือมือ.

ภาพ ๕. ชูเลม, หัวหน้าคนรับใช้คนหนึ่งของกษัตริย์, ดังที่บ่งชี้ไว้โดยตัวอักษรเหนือมือเขา.

ภาพ ๖. โอลิมลาห์, ทาสคนหนึ่งที่เป็นของเจ้าชาย.

อับราฮัมอธิบายหลักดาราศาสตร์, ในราชสำนักของกษัตริย์.