สำเนาหมายเลข ๑
  ดาวน์โหลด
  ทั้งเล่ม (PDF)
  เชิงอรรถ
  พื้นหลัง

  สำเนาจากหนังสือของอับราฮัม

  หมายเลข ๑

  [Facsimile no. 1]

  คำอธิบาย

  ภาพ ๑. เทพของพระเจ้า.

  ภาพ ๒. อับราฮัมถูกมัดอยู่บนแท่นบูชา.

  ภาพ ๓. พระแห่งเอลเคนาห์ผู้นับถือรูปเคารพหมายมุ่งจะถวายอับราฮัมเป็นเครื่องพลีบูชา.

  ภาพ ๔. แท่นสำหรับพระซึ่งนับถือรูปเคารพกระทำพิธีพลีบูชา, โดยตั้งอยู่เบื้องหน้าเหล่าเทพเจ้าของเอลเคนาห์, ลิบนาห์, มาห์มัคคราห์, โคแรช, และฟาโรห์.

  ภาพ ๕. เทพเจ้าอันเป็นรูปเคารพของเอลเคนาห์.

  ภาพ ๖. เทพเจ้าอันเป็นรูปเคารพของลิบนาห์.

  ภาพ ๗. เทพเจ้าอันเป็นรูปเคารพของมาห์มัคคราห์.

  ภาพ ๘. เทพเจ้าอันเป็นรูปเคารพของโคแรช.

  ภาพ ๙. เทพเจ้าอันเป็นรูปเคารพของฟาโรห์.

  ภาพ ๑๐. อับราฮัมในอียิปต์.

  ภาพ ๑๑. จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นเสาหลักทั้งหลายแห่งฟ้าสวรรค์, ตามความเข้าใจของชาวอียิปต์.

  ภาพ ๑๒. รอคียังก์, หมายถึงแผ่นฟ้าหรือท้องนภาเหนือศีรษะเรา; แต่ในกรณีนี้, เกี่ยวกับเรื่องนี้, ชาวอียิปต์ให้ความหมายซึ่งบ่งชี้ถึงชอมอ, อยู่สูง, หรือฟ้าสวรรค์, ตรงกันกับคำฮีบรู, ชอมาห์ยีม.