พระคัมภีร์
สำเนาหมายเลข ๑


สำเนาจากหนังสือของอับราฮัม

หมายเลข ๑

ภาพ
สำเนาหมายเลข ๑

คำอธิบาย

ภาพ ๑. เทพของพระเจ้า.

ภาพ ๒. อับราฮัมถูกมัดอยู่บนแท่นบูชา.

ภาพ ๓. พระแห่งเอลเคนาห์ผู้นับถือรูปเคารพหมายมุ่งจะถวายอับราฮัมเป็นเครื่องพลีบูชา.

ภาพ ๔. แท่นสำหรับพระซึ่งนับถือรูปเคารพกระทำพิธีพลีบูชา, โดยตั้งอยู่เบื้องหน้าเหล่าเทพเจ้าของเอลเคนาห์, ลิบนาห์, มาห์มัคคราห์, โคแรช, และฟาโรห์.

ภาพ ๕. เทพเจ้าอันเป็นรูปเคารพของเอลเคนาห์.

ภาพ ๖. เทพเจ้าอันเป็นรูปเคารพของลิบนาห์.

ภาพ ๗. เทพเจ้าอันเป็นรูปเคารพของมาห์มัคคราห์.

ภาพ ๘. เทพเจ้าอันเป็นรูปเคารพของโคแรช.

ภาพ ๙. เทพเจ้าอันเป็นรูปเคารพของฟาโรห์.

ภาพ ๑๐. อับราฮัมในอียิปต์.

ภาพ ๑๑. จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นเสาหลักทั้งหลายแห่งฟ้าสวรรค์, ตามความเข้าใจของชาวอียิปต์.

ภาพ ๑๒. รอคียังก์, หมายถึงแผ่นฟ้าหรือท้องนภาเหนือศีรษะเรา; แต่ในกรณีนี้, เกี่ยวกับเรื่องนี้, ชาวอียิปต์ให้ความหมายซึ่งบ่งชี้ถึงชอมอ, อยู่สูง, หรือฟ้าสวรรค์, ตรงกันกับคำฮีบรู, ชอมาห์ยีม.