Scriptures
Facsímil 1


Facsímil del Llibre d’Abraham

Número 1

Image

Explicació

Figura 1, L’àngel del Senyor.

Fig. 2, Abraham subjectat sobre un altar.

Fig. 3, El sacerdot idòlatra d’Elkena prova d’oferir Abraham com a sacrifici.

Fig. 4, L’altar de sacrifici dels sacerdots idòlatres, davant els déus d’Elkena, Libnà, Mamackra, Koras i Faraó.

Fig. 5, El déu idolàtric d’Elkena.

Fig. 6, El déu idolàtric de Libnà.

Fig. 7, El déu idolàtric de Mamackra.

Fig. 8, El déu idolàtric de Koras.

Fig. 9, El déu idolàtric de Faraó.

Fig. 10, Abraham a Egipte.

Fig. 11, Té per objecte representar els pilars del cel, com ho entenien els egipcis.

Fig. 12, Raukeeyang, que significa expansió o el firmament damunt el nostre cap; però en aquest cas, referent a aquest tema, els egipcis volien dir Xaumau, estar elevat, o els cels, corresponent a la paraula hebrea Xaumahyeem.