Ebʼ li loqʼlaj hu
Abraham 5


Ch’ol 5

Eb’ li Dios neke’xchoy xk’uub’ankil xna’leb’eb’ re xyo’ob’tesinkil chixjunil li k’a’aq re ru—neke’xk’e chi uxmank li Yo’ob’tesink jo’ chanru li na’leb’ ke’xk’uub’—Laj Adan naxk’e xk’ab’a’ li junjunq chi yo’yookil yo’ob’tesihom.

1 Ut chi jo’kan taqachoy li choxa ut li ch’och’, ut chixjunil lix teepaleb’ a’an.

2 Ut eb’ li Dios ke’xye chirib’ileb’ rib’: Sa’ li axwuq wa taqachoy li qak’anjel, li xqak’uub’ wi’ qana’leb’, ut toohilank sa’ li xwuq wa chiru chixjunil li k’anjel li xqak’uub’ wi’ qana’leb’.

3 Ut eb’ li Dios ke’raqe’ sa’ li xwuq wa, rik’in naq sa’ li xwuq wa ate’hilanq chiru chixjunil lix k’anjeleb’ li ke’xk’uub’ chaq chirib’ileb’ rib’ xyiib’ankil; ut bke’xsantob’resi. Ut jo’ka’in li ke’xk’ulub’a sa’ li kutan naq ke’xk’uub’ chirib’ileb’ rib’ xyiib’ankil li choxa ut li ch’och’.

4 Ut eb’ li Dios ke’kub’e chaq ut ke’xyiib’ li jar tasal a’in re choxa ut re ch’och’, naq ke’yiib’aman sa’ li kutan naq eb’ li Dios ke’xyiib’ li ch’och’ ut li choxa,

5 Jo’ chanru chixjunil li ke’xye chaq chirix li junjunq chi che’ re li ch’och’ achi maji’aq nawan sa’ li ch’och’, ut li junjunq chi q’een re li ch’och’ chi maji’aq naniman; xb’aan naq eb’ li Dios toj maji’ neke’xk’e chi chalk li ha’ sa’ xb’een li ch’och’ naq ke’xk’uub’ xb’aanunkileb’, ut toj maji’ neke’xpak’ junaq winq re xk’anjelankil li ch’och’.

6 A’ut kitaqe’ chaq jun choql sa’ li ch’och’, ut kixk’e xha’il chixjunil lix b’een li ch’och’.

7 Ut aeb’ li Dios ke’xpak’ li winq rik’in bxpoqsil li ch’och’, ut ke’xk’am lix cmusiq’ (a’an lix musiq’ li winq), ut ke’xk’e chi sa’; ut ke’xmusiq’a sa’ ru’uj xmusiq’ li yu’amej, ut li winq ki’ok choq’ yo’yookil daamej.

8 Ut eb’ li Dios ke’raw jun awimq sa’ xjayal li releb’aal saq’e sa’ aEden, ut aran ke’xk’e li winq, li ke’xk’e wi’ xmusiq’ sa’ li tz’ejwalej li ke’xpak’ chaq.

9 Ut chalen chaq sa’ li ch’och’ ke’xk’e li Dios chi nimank li junjunq toon che’ li sa rilb’al ut chaab’il choq’ tzakemq; li ache’ re li yu’am ajwi’ sa’ xyi li awimq, ut li che’ re xnawb’al ru li us ut li ink’a’ us.

10 Kiwan jun nima’ li na’el chaq Eden, re xk’eeb’al xha’il li awimq, ut chalen chaq aran kijache’ ru ut kaahib’ roq li ha’ ki’ok wi’.

11 Ut eb’ li Dios ke’xk’am li winq ut ke’xk’e sa’ li Awimq Eden, re xk’alenkil ut re xch’olaninkil.

12 Ut eb’ li Dios ke’xtaqla li winq, ut ke’xye: Li junjunq chi che’ sa’ li awimq tatruuq chixk’uxb’al li ru chi moko ramb’il ta,

13 A’b’an li che’ re xnawb’al ru li us ut li ink’a’ us, ink’a’ taak’ux li ru; xb’aan naq sa’ xq’ehil nakak’ux wi’, chi yaal tatkamq. Anajwan laa’in, aj Abraham, kiwil naq a’an jo’ chanru axq’ehil li Qaawa’, a’an jo’ chanru xq’ehil bKolob; xb’aan naq eb’ li Dios toj maji’ neke’xxaqab’ choq’ re laj Adan li rajlankil lix kutan.

14 Ut eb’ li Dios ke’xye: Chiqayiib’ jun xtenq’ li winq jo’ xk’ulub’, xb’aan naq moko us ta naq taawanq li winq xjunes, jo’kan naq taqapak’ jun xtenq’ jo’ xk’ulub’.

15 Ut eb’ li Dios ke’xk’e chi t’ane’k jun nimla wara sa’ xb’een laj aAdan; ut a’an kiwar, ut ke’risi jun xxuukuy, ut ke’xtz’ap li tib’elej sa’ xna’aj;

16 Ut li xuukuy li ke’risi chaq li Dios sa’ li winq, ke’xpak’ choq’ jun aixq, ut ke’xk’am a’an rik’in li winq.

17 Ut laj Adan kixye: A’in kiwan choq’ xb’aqel inb’aqel, ut xtib’el lin tib’el; anajwan Ixq taayeemanq re, xb’aan naq isinb’il chaq rik’in li winq;

18 Chi jo’kan taa’elq chaq jun winq rik’in lix yuwa’ ut lix na’, ut ataajiloq rik’in li rixaqil, ut bjunaj chi tz’ejwalej naq te’wanq.

19 Ut t’ust’uukeb’ chaq xkab’ichaleb’, li winq ut li rixaqil, ut ink’a’ neke’xutaanak.

20 Ut rik’in chaq li ch’och’ eb’ li Dios ke’xpak’ li junjunq chi xul re li ch’och’, ut li junjunq chi xik’anel xul rub’el choxa, ut ke’xk’ameb’ rik’in laj Adan re rilb’al k’a’ru k’ab’a’ej tixk’eheb’ re; ut yalaq k’a’ru tixye laj Adan re li junjunq chi yo’yookil yo’ob’tesihom, a’anaq chaq xk’ab’a’.

21 Ut laj Adan kixk’e xk’ab’a’eb’ chixjunileb’ li wakax, ut xk’ab’a’eb’ li xik’anel xul rub’el choxa, ut xk’ab’a’ li junjunq chi xxulel li ch’och’; ut choq’ re laj Adan, kitawman jun xtenq’ jo’ xk’ulub’.