शीर्षक पृष्ठ
  Footnotes

  मोर्मोनको पुस्तक

  येशू ख्रीष्टको
  अर्को करार

  पछिल्ला दिनका सन्तहरूको येशू ख्रीष्टको चर्च,

  साल्ट लेक सिटी, सं. रा. अ. द्वारा
  प्रकाशित

  प्रथम अंग्रेजी संस्करण
  पल्माइरा, न्यु योर्क, सं. रा. अ., १८३० मा प्रकाशित