Peichen Itenap
me mwan mwirin

Ewe
Puken Mormon

Pwan ew Kapasen Pwarata usun
Jises Kraist

A for me ren
Ewe Mwichefenin Jises Kraist ren Aramas mi Pin non Fansoun Soponon

Salt Lake City, Utah, USA

Aewin forun non Kapasen Merika a for non
Palmyra, New York, USA, non 1830