Peichen Itenap
  Footnotes

  Ewe
  Puken Mormon

  Pwan ew Kapasen Pwarata usun
  Jises Kraist

  A for me ren
  Ewe Mwichefenin Jises Kraist ren Aramas mi Pin non Fansoun Soponon

  Salt Lake City, Utah, USA

  Aewin forun non Kapasen Merika a for non
  Palmyra, New York, USA, non 1830