Mosia 8
  Footnotes
  Theme

  Kapitulli 8

  Amoni mëson njerëzit e Limhit—Ai mëson për njëzet e katër fletët Jaredite—Analet e lashta mund të përkthehen nga shikuesit—Asnjë dhuratë nuk është më e madhe se parashikimi. Rreth 121 para K.

  1 Dhe ndodhi që pasi mbreti Limhi i kishte dhënë fund të folurit ndaj popullit të tij, pasi ai u foli atyre shumë gjëra dhe vetëm pak prej tyre unë kam shkruar në këtë libër, ai i tha popullit të tij të gjitha gjërat në lidhje me vëllezërit e tyre që ishin në tokën e Zarahemlës.

  2 Dhe ai bëri që Amoni të qëndronte para turmës dhe t’u tregonte të gjithë atë që u kishte ndodhur vëllezërve të tyre, nga koha që Zenifi u largua nga vendi madje, deri në kohën që ai vetë erdhi nga vendi.

  3 Dhe ai gjithashtu u tregoi atyre fjalët e fundit, që mbreti Beniamin u kishte mësuar atyre dhe ua shpjegoi ato njerëzve të mbretit Limhi, kështu që ata të mund të kuptonin të gjitha fjalët që ai foli.

  4 Dhe ndodhi që pasi ai kishte bërë gjithë këtë, mbreti Limhi e shpërndau turmën dhe bëri që ata të ktheheshin secili në shtëpinë e tij.

  5 Dhe ndodhi që ai bëri që fletët që përmbanin aanalin e popullit të tij, që nga koha që ata u larguan nga vendi i Zarahemlës, duhej të silleshin para Amonit, që ai të mund t’i lexonte ato.

  6 Tani, porsa Amoni e kishte lexuar analin, mbreti e pyeti atë që të dinte nëse ai mund të interpretonte gjuhën dhe Amoni i tha atij se ai nuk mundte.

  7 Dhe mbreti i tha atij: Duke qenë i pikëlluar për mjerimet e popullit tim, unë bëra që dyzet e tre nga njerëzit e mi të nisnin një udhëtim në vendin e shkretë, kështu që ata të mund të gjenin vendin e Zarahemlës, që ne të mund t’u bënim thirrje vëllezërve tanë, që të na çlironin nga robëria.

  8 Dhe ata humbën në vendin e shkretë për hapësirën e shumë ditëve dhe megjithëse qenë të zellshëm, ata nuk e gjetën vendin e Zarahemlës, por u kthyen në këtë tokë, pasi kishin udhëtuar në një tokë mes shumë ujërash, pasi kishin zbuluar një vend që ishte i mbuluar me kocka të njerëzve dhe të kafshëve dhe ishte i mbuluar gjithashtu me gërmadha ndërtesash të çdo lloji, pasi kishim zbuluar një vend që kishte qenë i populluar me një popull që ishte kaq i shumtë, sa ushtritë e Izraelit.

  9 Dhe për një dëshmi që gjërat që ata kishin thënë janë të vërteta, ata kanë sjellë anjëzet e katër fletë që janë të mbushura me gdhendje dhe ato janë prej ari të kulluar.

  10 Dhe vër re, ata kanë sjellë gjithashtu aparzmore që janë të mëdha dhe ato janë prej btunxhi dhe bakri dhe në gjendje fare të mirë.

  11 Dhe përsëri ata kanë sjellë shpata, dorëzat e të cilave janë prishur dhe tehet ishin gërryer nga ndryshku; dhe nuk ka asnjë njeri në tokë, që është në gjendje të interpretojë gjuhën ose gdhendjet që janë mbi fletë. Prandaj unë të thashë ty: A mund të përkthesh ti?

  12 Dhe unë po të them ty përsëri: A njeh ti ndonjë njeri që mund të përkthejë? Pasi unë dëshiroj që këto anale të përkthehen në gjuhën tonë; pasi, ndoshta, ato do të na japin ne njohuri të një mbetjeje të një populli që u shkatërrua, prej të cilit erdhën këto anale; ose, ndoshta, ata do të na japin ne njohuri të vetë këtij populli që është shkatërruar dhe unë dëshiroj të di shkakun e shkatërrimit të tyre.

  13 Tani Amoni i tha atij: Unë mund të të them me siguri, O mbret, për një njeri që mund a përkthejë analet; pasi ai ka me se të shikojë dhe të përkthejë të gjitha analet që janë të një date të lashtë; dhe është një dhuratë nga Perëndia. Dhe gjërat quhen binterpretues dhe askush nuk mund të shikojë në to, veçse nëse ai urdhërohet; por në rast se ai do të shikojë për atë që nuk duhet, ai do të mbarojë. Dhe kushdo që urdhërohet të shikojë në to, po ai quhet cshikues.

  14 Dhe vini re, mbreti i njerëzve që janë në tokën e Zarahemlës është njeriu që është urdhëruar t’i bëjë këto gjëra dhe që ka këtë dhuratë të lartë nga Perëndia.

  15 Dhe mbreti tha se një shikues është më i madh se një profet.

  16 Dhe Amoni tha se një shikues është gjithashtu një zbulues dhe një profet; dhe një dhuratë që është më e madhe, asnjë njeri nuk mund të ketë, veçse nëse ai do të zotërojë fuqinë e Perëndisë, të cilën asnjë njeri nuk mund ta ketë; megjithatë një njeri mund të ketë fuqi të madhe të dhënë nga Perëndia.

  17 Por, një shikues mund të dijë për gjërat që janë të shkuara dhe gjithashtu për gjërat që do të ndodhin; dhe nëpërmjet tyre të gjitha gjërat do të zbulohen, ose më mirë, gjërat sekrete do të tregohen dhe gjërat e fshehta do të dalin në dritë dhe gjërat që nuk dihen do të bëhen të ditura nga ata dhe gjithashtu gjërat do të bëhen të njohura nga ata, që përndryshe nuk do të mund të diheshin.

  18 Kështu Perëndia ka dhënë një mjet që njeriu, nëpërmjet besimit, të mund të punojë mrekulli të mëdha, prandaj ai bëhet një e mirë e madhe për qeniet njerëzore.

  19 Dhe tani, kur Amoni i kishte dhënë fund të folurit të këtyre fjalëve, mbreti u gëzua jashtëzakonisht dhe i dha falënderime Perëndisë, duke thënë: Pa dyshim një mister ai madh përmbahet brenda këtyre fletëve dhe këta interpretues ishin pa dyshim të përgatitur për qëllimin e shpalosjes së të gjitha mistereve të tilla te fëmijët e njerëzve.

  20 O, sa të mrekullueshme janë veprat e Zotit dhe sa gjatë ai vuan me këtë popull, po, dhe sa të verbëra dhe të padepërtueshme janë kuptimet e fëmijëve të njerëzve; pasi ata nuk do të kërkojnë urtësi, as nuk duan që ajo të sundojë mbi ta!

  21 Po, ata janë si një kope e egër që ikën me vrap nga bariu dhe shpërndahet dhe ata ndiqen dhe përlahen nga kafshët e pyllit.