Писання
Мороній 10


Розділ 10

Свідчення про Книгу Мормона приходить силою Святого Духа—Дари Духа роздаються вірним—Духовні дари завжди супроводжують віру—Моронієві слова промовляються нібито з праху—Приходьте до Христа, удосконалюйтеся в Ньому й освячуйте ваші душі. Близько 401–421 рр. від р.х.

1 Тож я, Мороній, пишу дещо, що мені здається добрим; і я пишу моїм браттям, аЛаманійцям; і я б хотів, щоб вони знали, що понад чотириста і двадцять років пройшло з тих пір, коли було дано ознаку про пришестя Христа.

2 І я азапечатую ці літописи після того, як я промовлю до вас декілька слів як заклик.

3 Ось, я б хотів закликати вас, що коли ви читатимете їх, якщо за мудрістю Бога буде так, що ви читатимете їх, то памʼятайте, наскільки милостивим був Господь до дітей людських від сотворіння Адама аж до тих пір, коли ви отримаєте їх і аобдумаєте це в бсерцях своїх.

4 І коли ви отримаєте їх, я б хотів закликати вас, щоб ви азапитали у Бога, Вічного Батька, в імʼя Христа, чи бне істинні вони; і якщо ви питатимете з вщирим серцем, із гсправжнім наміром, маючи двіру в Христа, Він еявить вам єправду про це силою Святого Духа.

5 І силою Святого Духа ви можете апізнати бправду про все.

6 І все добре є справедливим і істинним; ось чому ніщо добре не заперечує Христа, але визнає, що Він є.

7 І те, що Він є, ви можете знати силою Святого Духа; ось чому я б хотів закликати вас, щоб ви не заперечували силу Бога; бо Він діє силою, азгідно з вірою дітей людських, так само сьогодні, і вчора, і завжди.

8 І ще, я закликаю вас, браття мої, щоб ви не заперечували адарів Бога, бо їх багато; і вони походять від Того Самого Бога. І є брізні шляхи, якими ці дари надаються; але це Той Самий Бог, Який в усіх робить усе; і вони надаються проявами Духа Бога людям їм на користь.

9 Бо ось, аодному дається Духом Бога, що він може бнавчати слову мудрості;

10 А іншому, щоб він міг навчати слову знання Тим Самим Духом;

11 А іншому—надзвичайно велика авіра; а іншому—дари бзцілення Тим Самим Духом;

12 А ще іншому, щоб він міг творити могутні ачудеса;

13 А ще іншому, щоб він міг пророкувати стосовно всього;

14 А ще іншому—бачення ангелів і службових духів;

15 А ще іншому—всілякі язики;

16 А ще іншому—тлумачення мов і різноманітних аязиків.

17 І всі ці дари приходять через Духа Христа; і вони приходять до кожної людини нарізно, відповідно до Його волі.

18 І я б хотів закликати вас, мої улюблені браття, щоб ви памʼятали, що акожний добрий дар приходить від Христа.

19 І я б хотів закликати вас, мої улюблені браття, щоб ви памʼятали, що Він Той аСамий учора, сьогодні і навіки і що всі ці дари, про які я казав, які є духовними, ніколи не буде забрано, аж доки світ стоятиме, хіба що тільки через бзневіру дітей людських.

20 Ось чому має бути віра; а якщо має бути авіра, має бути і надія; а якщо має бути надія, має бути і милосердя.

21 І якщо ви не матимете амилосердя, ви ніяк не зможете бути спасенними в царстві Бога; також не зможете ви бути спасенними в царстві Бога, якщо ви не маєте віри; також не можете, якщо ви не маєте надії.

22 А якщо ви не маєте надії, то повинні бути у відчаї; а відчай приходить через беззаконня.

23 І Христос істинно казав нашим батькам: Якщо ви матимете авіру, ви можете зробити все, що Я вважаю доцільним.

24 А тепер я звертаюся до всіх кінців землі: якщо настане день, коли силу і дари Бога буде забрано від вас, то це буде ачерез бзневіру.

25 І горе дітям людським, якщо буде так; бо не буде ажодного, хто творив би добро, серед вас, жодного. Бо якщо буде серед вас один, який творить добро, він буде діяти силою і дарами Бога.

26 І горе тим, хто покінчить з цим і умре, бо вони аумруть у своїх бгріхах, і їх не можна буде спасти в царстві Бога; і я кажу це згідно зі словами Христа; і я не кажу неправду.

27 І я закликаю вас памʼятати це; бо час швидко настає, коли ви знатимете, що я не кажу неправду, бо ви побачите мене біля місця суду Бога; і Господь Бог скаже вам: Хіба Я не проголошував вам Мої аслова, які було записано цим чоловіком, нібито хтось бволає з мертвих, так, точно, нібито хтось говорить з впраху?

28 Я проголошую це, щоб пророцтва було виповнено. І ось, вони вийдуть з вуст вічного Бога; і Його слово азасвище від покоління до покоління.

29 І Бог покаже вам, що те, що я написав, істинне.

30 І знову я закликаю вас априйти до Христа і сприймати кожний добрий дар, і не бторкатися злого дару, ані чогось нечистого.

31 І апрокинься, і встань з праху, о Єрусалиме; так, і зодягнись у свій красивий одяг, о дочко бСіону; і взміцни свої гколи і розшир свої границі назавжди, щоб тебе дне було більше змішано, щоб завіти Вічного Батька, які Він склав з тобою, о доме Ізраїля, було виконано.

32 Так, априйдіть до Христа, і бвдосконалюйтеся в Ньому, і відриньте від себе всю безбожність; і якщо ви відринете від себе всю безбожність і влюбитимете Бога з усією вашою могутністю, розумом і силою, тоді Його благодаті буде достатньо вам, щоб через Його благодать ви могли бути досконалими в Христі; і якщо через гблагодать Бога ви будете досконалими в Христі, ви ніяк не зможете заперечувати силу Бога.

33 І ще, якщо ви через благодать Бога досконалі в Христі і не заперечуєте Його силу, тоді ви аосвячені в Христі благодаттю Бога, через пролиття бкрові Христа, що є в завіті Батька для ввідпущення гріхів ваших, щоб ви стали гсвятими, незаплямованими.

34 А тепер я кажу всім, прощавайте. Я скоро піду аспочивати в браю Бога, доки мій вдух і тіло гзʼєднаються знову, і мене буде пронесено переможно крізь дповітря, щоб зустрітися з вами перед еприємним місцем суду великого єЄгови, Вічного жСудді і живих, і мертвих. Амінь.

Кінець