Maandiko
Picha
iliyopita inayofuata

Picha

Christ and the rich young ruler

Bwana Yesu Kristo

Mchoraji ni Heinrich Hoffman

Joseph Smith Jr.

Nabii Joseph Smith

Mchoraji ni Alvin Gittins

Ona “Ushuhuda wa Nabii Joseph Smith,” kurasa za ⅹⅰ–ⅹⅳ

Liahona

Lehi agundua Liahona

Mchoraji ni Arnold Friberg

Ona 1 Nefi 16, kurasa za 40–44

Lehi and His People Arrive in the Promised Land

Lehi na watu wake wanawasili katika nchi ya ahadi

Mchoraji ni Arnold Friberg

Ona 1 Nefi 18, kurasa za 50–52

Alma Baptizing in the Waters of Mormon

Alma anabatiza katika Maji ya Mormoni

Mchoraji ni Arnold Friberg

Ona Mosia 18, kurasa za 219–222

Samuel the Lamanite Prophesies

Samweli Mlamani atoa unabii

Mchoraji ni Arnold Friberg

Ona Helamani 16, kurasa za 501–503

Jesus Christ Visits the Americas

Yesu Kristo anazuru bara za Marekani

Mchoraji ni John Scott

Ona 3 Nefi 11, kurasa za 529–533

Moroni Burying the Plates

Moroni anazika kumbukumbu ya Wanefi

Mchoraji ni Tom Lovell

Ona Mormoni 8, kurasa 594–598