Maandiko
Ukurasa wa Jina


Kitabu cha Mormoni

Ushuhuda Mwingine wa
Yesu Kristo

Kimechapishwa na
Kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho

Jiji la Salt Lake, Utah, Marekani

Toleo la kwanza kwa Kiingereza lilichapishwa
Palmyra, New York, Marekani, mwaka 1830