Ukurasa wa Jina
  Footnotes

  Kitabu
  cha
  Mormoni

  Ushuhuda
  Mwingine
  wa
  Yesu Kristo

  Kimechapishwa na
  Kanisa la Yesu Kristo
  la Watakatifu wa Siku za Mwisho

  Salt Lake City, Utah, USA